Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2c623567-c46a-43b9-83b7-0def5c4e8d3d

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Naukowe instrumenty wsparcia konwersji floty autobusów miejskich z floty konwencjonalnej na zasilaną elektrycznie

Autorzy Karoń, G.  Krawiec, K.  Krawiec, S.  Kłos, M. J.  Markusik, S.  Sobota, A.  Żochowska, R. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Scientific instruments supporting the city bus fleet conversion from the conventional one to the electric powered
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono dylematy wyboru zasadnych instrumentów metodycznych, które powinny wspierać proces konwersji floty autobusów miejskich z floty konwencjonalnej na zasilaną elektrycznie. Proces ten powinien być wspomagany naukowo we wszystkich wymiarach, które służą różnym interesariuszom tego problemu. Autorzy przedstawili ogólną strukturę zagadnienia konwersji floty, niezbędne submodele oraz zaproponowali sposób opisu w postaci konwencji procesowej oraz w ujęciu systemowo-funkcjonalnym, jak również zaproponowali wsparcie informatyczne dla procesu modelowania oraz przeprowadzenia konwersji.
EN The article presents the dilemmas of choosing the right methodical instruments, that should support the process of converting the fleet of city buses from the conventional one to the electric powered. This process should be scientifically supported in all these dimensions, which serve various stakeholders involved in this problem. The authors presented the general structure of the fleet conversion problem, the necessary submodels and proposed a description method in the form of a process convention and in a systemfunctional approach, as well as they proposed IT support for the modelling itself and the process of conversion.
Słowa kluczowe
PL transport publiczny   autobusy elektryczne   elektromobilność  
EN public transport   electric buses   electromobility  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2018
Tom z. 121
Strony 125--134
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Karoń, G.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
autor Krawiec, K.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
autor Krawiec, S.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
autor Kłos, M. J.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
autor Markusik, S.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
autor Sobota, A.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
autor Żochowska, R.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Corazza M.V., Guida U., Musso A., Tozzi M.: A European vision for more environmentally friendly buses. Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 45, 48-63 (2016)
2. Janecki R., Karoń G., Krawiec S., Łazarz B., Markusik S., Sierpiński, G.: CNG, LNG, diesel Euro 6? A może zasilanie energią elektryczną? Logistyka nr 4, s. 1391-1396 (2015)
3. Krawiec S. z zespołem: Modele i metody oceny i optymalizacji ładowania baterii autobusów elektrycznych. Projekt ERA-NET Electromobility+, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Katowice 2012-2015. Materiały projektu dostępne na stronie: www.cactus-emobility.eu [dostęp 27.04.2018]
4. Krawiec S., Łazarz, B., Markusik S., Karoń G., Sierpiński G., Krawiec K.: Urban public transport with the use of electric buses – development tendencies. Transport Problems, vol. 11, iss. 4, s. 127-137, Katowice 2016
5. Larman C.: Applying UML and patterns: an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River 2005
6. Mahmoud M., Garnett R., Ferguson M., Kanaroglou P.: Electric buses: A review of alternative powertrains. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol 62, s. 673-684 (2016)
7. Połom M.: European Union Funds as a Growth Stimulant of Electromobility on the Example of Electric Public Transport in Poland. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy nr 13, s. 89-96 (2015).
8. Sommerville I.: Software engineering. Addison-Weseley, Nowy Jork 2010
9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Dz. U. 2018 poz. 317.
10. Wyrcza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych. Helion, Gliwice 2006
11. [www1] www.assured-project.eu [dostęp 27.04.2018]
12. ZeEUS eBUS Report #2. An updated overview of electric buses in Europe. Raport końcowy z projektu ZeEUS, Bruksela 2007.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2c623567-c46a-43b9-83b7-0def5c4e8d3d
Identyfikatory