Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2c59f4ac-9d95-48c1-8623-6659c042357a

Czasopismo

Przegląd Mechaniczny

Tytuł artykułu

Zastosowanie statystycznej metody planowania eksperymentu do optymalizacji technologii spawania na przykładzie spawania stali S355J2WP metodą 111

Autorzy Pałubicki, S.  Plichta, J. 
Treść / Zawartość http://www.przegladmechaniczny.pl/
Warianty tytułu
EN The use of statistical design experinnent method for optimization of the welding technology on example of Steel S355J2WP welding process using 111 method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nowoczesne metody planowania eksperymentu oraz statystycznego opracowania wyników pozwalają na opracowanie modelu matematycznego obiektu badań w postaci funkcji regresji. Na jej podstawie można przewidywać wyniki prób technologicznych i wstępnie dobierać warunki spawania. Przy opracowaniu wyników prób występuje problem skali, tzn. problem przeniesienia wyników uzyskanych podczas badania małej próbki na rzeczywisty obiekt. Jednak uzyskane wyniki pozwalają na optymalizowanie projektowania procesów technologicznych, a przez to na skrócenie cyklu projektowania i zmniejszenie kosztów związanych z uruchomieniem produkcji. Dane dotyczące technologii spawania i własności złącza spawanego, określone obliczeniowo na podstawie obecnego stanu wiedzy należy sprawdzić doświadczalnie przed zastosowaniem technologii w warunkach procesu produkcyjnego.
EN Modern methods of experiment design and statistical analysis of results allow for the elaboration of a mathematical model of the research object in the form of the regression function. Based on that function can be predicted the results of technological tests and conditions of the welding process could be pre-selected. With the development of test results, there is a problem of scale, i.e. the problem of transfer of the results obtained during the study of a small sample into the real object. However, the obtained equations allow to optimize the design of technological processes, thereby shortening the design cycle and reducing the costs associated with the production running. Data concerning welding technology and properties of welded joint, received mathematically, based on the current state of knowledge, should be checked experimentally before applying technologies in production processes.
Słowa kluczowe
PL spawalność   parametry spawania   energia liniowa spawania   zmienne decyzyjne   planowanie eksperymentu  
EN weldability   welding parameters   linear energy of welding   decision variables   experiment planning  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Rocznik 2015
Tom nr 9
Strony 35--40
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Pałubicki, S.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, s.palubicki@op.pl
autor Plichta, J.
Bibliografia
1. Norma PN-EN 1090-2: 2009: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
2. Norma PN-EN 10025-5: 2007: Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudno rdzewiejących.
3. Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność materiałów konstrukcyjnych. Tom I, Spawalność stali. Wydawnictwo JAK, Kraków 2009.
4. Karpiński S., Moszumański J., Radwan-Wiatrowski K.: Laboratorium z podstaw spawalnictwa. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2001.
5. Ferenc K.: Spawalnictwo. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
6. Łomozik M.: Metaloznawstwo i spawalność metali. Instytut Spawalnictwa, Gliwice 1997.
7. Kukiełka L.: Podstawy badań inżynierskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
8. Kukiełka S.: Experiment Planner 1.0 - komputerowy program planowania eksperymentów rozpoznawczych i właściwych oraz identyfikacji i analizy modelu matematycznego obiektu badań. Praca magisterska. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2002.
9. Norma PN-EN ISO 17641-1: 2005: Badania niszczące spoin w metalach. Badania pękania na gorąco złączy spawanych - Metody spawania łukowego - Część 1: Postanowienia ogólne.
10. Tasak E.: Metalurgia spawania. Wydawnictwo JAK, Kraków 2008.
11. Tarnowski W.: Symulacja i optymalizacja w MATLAB-ie. Fundacja WSM, Gdynia 2001.
12. Załewski A., Ciegieła R.: Matlab - Obliczenia numeryczne i ich zastosowanie. Wydawnictwo Nakom, Poznań 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2c59f4ac-9d95-48c1-8623-6659c042357a
Identyfikatory