PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Georeferencyjne dane obrazowe

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Geoimaging data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dane obrazowe stanowią coraz częściej podstawowe dane źródłowe zasilające bazy wielu systemów informacyjnych typu GIS. Należy jednak pamiętać, że są one pierwotnie rejestrowane w rzucie środkowym lub dynamicznym nie gwarantującym wymaganej kartometryczności odwzorowanych na obrazie obiektów. Dla uzyskania efektu rzutowania ortogonalnego zarejestrowanych na zdjęciu obiektów terenowych musimy wykonać wtórne przetwarzanie różniczkowe pierwotnych obrazów do postaci ortofotografii. Obecne technologie realizujące ten proces w sposób cyfrowy pozwalają na lokalizację każdego przetwarzanego piksela tworzonej ortofotografii w założonym układzie zewnętrznym – terenowym. W ten sposób wszystkie piksele cyfrowej ortofotografii posiadają zdefiniowaną lokalizację przestrzenną, czyli georeferencję. W artykule przedstawiono aktualny stan technologiczny w zakresie tworzenia georeferyncyjnych danych obrazowych (ortofotomapy i trueortho). Omówiono cechy geometryczne i radiometryczne tych produktów oraz ich funkcjonalność jako warstwa referencyjna w systemach GIS dla różnych typów terenów i zastosowań. Scharakteryzowano aktualny stan pokrycia ortofotomapą obszaru kraju wraz z planem jej aktualizacji do 2013 roku. Szczegółowo zaprezentowano technologię Trueortho, która powinna być preferowana dla terenów zurbanizowanych jako eliminująca martwe pola występujące na tradycyjnej ortofotomapie. Przedstawiono praktyczne rezultaty uzyskane w trakcie prowadzenia prac eksperymentalnych w ramach projektu badawczego KBN „Badanie jakości True-Ortho w aspekcie wykorzystywanych do jego generowania danych źródłowych”. W podsumowaniu publikacji podano zalecenia technologiczne i wymogi geometryczne dla danych źródłowych potrzebnych do generowania produktu typu trueortho jako produktu kartograficznego tworzącego warstwę referencyjną w systemie GIS oraz źródło pozyskiwania danych wektorowych typu 2D dla baz topograficznych i tematycznych.
EN
The image data are more often primary power source data supplied many information systems like GIS. However, remember that they are initially recorded in the central projection or dynamic projection, which does not guarantee the required cartometry of objects mapped on the image. To obtain the orthogonal projection of the terrain we need to do secondary, differential processing of the original images to orthophotos. Current technologies implementing this process in a digital form allow the location of each processed pixel of created orthophotos within a given external terrain coordinate system. In this way, all pixels of digital orthophotos have a defined spatial location or georeferencing. In the paper the current state of technology in creating of georeferenced image data (orthophoto and trueortho) is given. They are treated the geometric and radiometric characteristics of these products and their functionality as a reference layer in GIS for different types of sites and applications. The current state of the country orthophotomap coverage and a plan to update it until 2013 is given. Trueortho technology is presented in detail, which should be preferred for urban areas as eliminating obscured areas present on the traditional orthophotoma. They are presented the practical results obtained in the course of experimental work in the framework of the KBN research project "Study on the quality of True-Ortho in terms of used the source data". In summary, the technological recommendations and geometrical requirements are given for source data required to generate the trueortho, as cartographic reference layer in GIS, or 2D source data for capture the vector data for topographic and thematic data bases needs.
Rocznik
Tom
Strony
337--346
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor
  • Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP, Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska, telefon: (22) 234 76 94
Bibliografia
  • 1. Dygaszewicz, J, Preuss, R, 2006, „Ortofotomapa w sieci – projekt Geoportal.gov.pl”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16, ISBN 978-83-920594-5-X, str. 495–504.
  • 2. Kowalczyk, M, Podlasiak, P, Preuss, R, Zawieska, D, 2010, „Ocena kartometryczności True-ortho”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, str. 191–200.
  • 3. Kurczyński, Z, Preuss, R., 2009, „Wymagania wobec danych źródłowych dla generowania True-ortho”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, ISBN 978-83-61576-09-9, str. 229–241.
  • 4. Nielsen, M., 2004, True orthophoto generation, Master thesis, Technical University of Denmark.
  • 5. Preuss, R., 2007, „Potencjał kartograficzny cyfrowych ortofotomap”, książka „Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego”, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007, ISBN 978-83-60247-81-5, s. 43–53.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2c4e4d44-24a6-45de-aa45-222b858852ed
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.