PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Nowe spojrzenie na wyniki badań geofizycznych monokliny przedsudeckiej w aspekcie poszukiwań surowców mineralnych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
A new insight into results of geophysical research of the Fore-Sudetic Monocline in terms of prospecting for mineral deposits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono pogląd na budowę geologiczną wyniesienia Wolsztyn–Pogorzela oraz obszaru w jego bezpośrednim południowym otoczeniu w świetle nowej analizy archiwalnych materiałów geofizycznych. Interpretacja przetworzonych danych grawimetrycznych pozwala na wyznaczenie charakterystycznej struktury na monoklinie przedsudeckiej oraz na wskazanie regionalnych stref tektonicznych o kierunku NW–SE. Wstępne wyniki prezentowanych danych grawimetrycznych uzupełniono programem przyszłego opracowania zbiorów z wykorzystaniem różnych metod geofizycznych, w tym sejsmicznych oraz ich kompleksowej interpretacji. Pozwoli to na pełniejsze rozpoznanie budowy geologicznej regionu, szczególnie stref zaangażowania tektonicznego, z którymi jest związana możliwość odkrycia nowych złóż surowców mineralnych.
New structural unit within the Fore-Sudetic Monocline called the Wolsztyn–Pogorzela Elevation has been described. It was possible due to a new interpretation of gravimetric data. This interpretation allowed also for identification of the NW–SE regional tectonic trends within the study area. It is assumed that an integration of gravimetric and seismic data should lead to a comprehensive interpretation of the geological structure of the area and to facilitate exploration for the economic minerals.
Rocznik
Tom
Strony
165--174
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków, lidiad@interia.pl
autor
 • Emerytowany pracownik Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych, ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, aspepel@interia.pl
autor
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków, tarkowski@min-pan.krakow.pl
autor
 • Emerytowany pracownik Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych, ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, z.zuk@interia.pl
Bibliografia
 • 1. CIEŚLA E.,WYBRANIEC S. (red.), 1997 — Kompleksowa interpretacja grawimetryczno-magnetyczna Polski zachodniej. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 2. CWOJDZIŃSKI S., MŁYNARSKI S., DZIEWIŃSKA L., JÓŻWIAK W., ZIENTARA P., BAZIUK T., 1995 — Pierwszy sejsmiczny profil głębokich badań refleksyjnych (GBS) na Dolnym Śląsku. Prz. Geol., 43: 727–737.
 • 3. DEKORP BASIN RESEARCH GROUP, 1999 — Deep crustal structure of the Northeast German basin: New DEKORP – Basin’ 96 deep-profiling results. Geol. J., 27: 55–58.
 • 4. DEKORP RESEARCH GROUP (B), 1994 — Crustal structure of the Saxothuringian Zone: Results of the deep seismic profile MVE-90 (East). Z. Geol. Wiss., 22: 647–769.
 • 5. DZIEWIŃSKA L., JÓŹWIAK W., 2000 — Zmiany litologiczne w utworach karbonu rowu lubelskiego w świetle interpretacji geofizycznej. Biul. Państw. Inst. Geol., 392: 5–48.
 • 6. DZIEWIŃSKA L., PETECKI Z., 2004 — Kompleksowa interpretacja badań geofizycznych północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Instr. Met. Bad. Geol., 58: 1–107.
 • 7. DZIEWIŃSKA L., TARKOWSKI R., 2016a — Geophysical study of deep basement structure of NW Poland using effective reflection coefficients. C. R. Geosci., 348: 587–597.
 • 8. DZIEWIŃSKA L., TARKOWSKI R., 2016b — Sejsmiczna interpretacja struktury Wierzchowa dla potrzeb podziemnego składowania CO2 z wykorzystaniem efektywnych współczynników odbicia. Zesz. Nauk. Inst. Gosp. Sur. Min. i En. PAN, 92: 261–274.
 • 9. DZIEWIŃSKA L., PETECKI Z., TARKOWSKI R., 2011 — Budowa geologiczna utworów permu struktury Wilków (monoklina przedsudecka) w świetle interpretacji sekcji współczynników odbicia. Prz. Górn., 67: 64–72.
 • 10. KIERSNOWSKI H., PERYT T.M., BUNIAK A., MIKOŁAJEWSKI Z., 2010 — From the intra-desert ridges to the marine carbonate island chain: middle to late Permian (Upper Rotliegend– Lower Zechstein) of the Wolsztyn–Pogorzela high, west Poland. Geol. J., 44: 319–335.
 • 11. KLECAN A., FEDOROWICZ A., WIERZBA D., 1998 — Regionalne profile sejsmiczne przez basen permsko-mezozoiczny. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 12. KRÓLIKOWSKI C., PETECKI Z., 1995 — Gravimetric Atlas of Poland 1 : 500 000 i 1 : 750 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 13. MŁYNARSKI S., 1982 — The structure of deep basement in Poland in the light of refraction seismic surveys (in Polish with English summary). Kwart. Geol., 26, 2: 285–296.
 • 14. MŁYNARSKI S., POKORSKI J., DZIEWIŃSKA L., JÓŹWIAK W., ZIENTARA P., 2000 — Deep reflection seismic experiments in western Poland. Geol. Quart., 44, 2: 175–181.
 • 15. PETECKI Z., POLECHOŃSKA O., CIEŚLA E., WYBRANIEC S., 2003 — Mapa magnetyczna Polski 1 : 500 000. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
 • 16. PIESTRZYŃSKI A., 2007 — Historyczny rozwój poglądów na genezę złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej – dyskusja. Biul. Państw. Inst. Geol., 423: 69–76.
 • 17. SKORUPA J., 1974 — Wyniki regionalnych prac refrakcyjnych prowadzonych w związku z rozpoznaniem głębokiego podłoża w Polsce. Objaśnienia do Mapy sejsmicznej Polski 1 : 500 000. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 18. SPECZIK S., 1985 — Metalogeneza podłoża podcechsztyńskiego monokliny przedsudeckiej. Geol. Sudet., 20: 37–96.
 • 19. SPECZIK S., DZIEWIŃSKA L., PEPEL A., JÓŹWIAK W., 2011 — Możliwość wykorzystania impulsowej postaci zapisu sejsmicznego do rozpoznania złóż prognostycznych miedzi i srebra w północnej części monokliny przedsudeckiej. Zesz. Nauk. Inst. Gosp. Sur. Min. i En. PAN, 81: 117–135.
 • 20. SPECZIK S., DZIEWIŃSKA L., PEPEL A., JÓŹWIAK W., 2012 — Analiza i przetwarzanie danych geofizycznych jako instrument poszukiwań złóż Cu–Ag na monoklinie przedsudeckiej. Biul. Państw. Inst. Geol., 452: 257–286.
 • 21. STEFANIUK M., WOJDYŁA M., KOSOBUDZKA I., OSTROWSKI C., 2007 — Dokumentacja badań geofizycznych, temat: Pomiary polowe magnetotelluryczne, magnetyczne i grawimetryczne wzdłuż profilu Zgorzelec–Wiżajny wraz z ich przetwarzaniem i interpretacją, 2005–2007. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 22. ŻELAŹNIEWICZ A., CWOJDZIŃSKI S., ENGLAND R.W., ZIENTARA P., 1997 — Variscides in the Sudetes and the reworked Cadomian orogen: evidence firom the GB-2A seismic reflection profiling in southwestern Poland. Geol. Quart., 41, 3: 289–308.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2c428302-bae9-42af-ab87-eb780831eb86
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.