Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2bc98d61-880a-4639-99e2-41834762c071

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza zmian sygnału drgań skrzyni biegów w samochodzie pod wpływem zużycia

Autorzy Komorska, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of changes in the vibration signal of the car gearbox under influence of wear
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został wpływ zużycia zębów skrzyni biegów w samochodzie na generowany sygnał przyspieszenia drgań mierzony na obudowie tej skrzyni. Sygnał został przetworzony trzema metodami: analizy widmowej FFT, filtracji cyfrowej oraz analizy falkowej. Następnie opracowano miary różnicujące stan przekładni dla każdej metody, które porównano ze sobą. Miary te mogą zostać użyte do diagnozowania stanu przekładni skrzyni biegów w sposób automatyczny.
EN Paper discussed the impact of tooth wear generated in the car gearbox on the acceleration vibration signal measured on the gearbox housing. The signal was processed by three methods: FFT spectral analysis, digital filtering and wavelet analysis. Then the measures to differentiate condition of gears for each method were developed. These measures can be used to diagnose the state of gears gearbox automatically.
Słowa kluczowe
PL skrzynia biegów   drgania skrzyni biegów   analiza widmowa   filtracja cyfrowa   analiza falkowa  
EN gearbox   vibration transmission   spectral analysis   digital filtering   wavelet analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 924--928
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Komorska, I.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Zakład Mechatroniki Samochodowe, iwona.komorska@uthrad.pl
Bibliografia
1. Antoni J.: Cyclostationarity by Examples, Mechanical Systems and Signal Processing 23 (2009), pp. 987-1036.
2. Nagwa Abd-elhalim, Nabil Hammed, Magdy Abdel-hady, et all: Dynamic Modeling of Vehicle Gearbox for Early Detection of Localized Tooth Defect. SAE Technical Paper, 2008-01-2630.
3. Dynamika przekładni zębatych. Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym. Praca zbiorowa pod red. Z. Dąbrowskiego, S. Radkowskiego i A. Wilka, Wyd. ITE, Radom 2000.
4. Wilk A., Łazarz B.: Investigation of gear teeth wear influence on a transmission housing vibration, Proc. of Inter-Noise ’98.
5. Wojnar G., Łazarz B., Madej H.: Wykrywanie uszkodzeń kół zębatych pracujących ze zmiennymi w czasie prędkościami obrotowymi, Zesz. Nauk. PŚl. nr 1741 Transp. 2006 z. 63, s. 265- 272.
6. Wilk A.: Wibroakustyczne metody diagnozowania przekładni zębatych, Przegląd Mechaniczny 11-12/1998, s.9-13.
7. Łazarz B., Peruń G.: Modelowanie zużycia powierzchni roboczych zębów kół przekładni pracujących w układzie napędowym na potrzeby diagnostyki, Zesz. Nauk. PŚl. nr 1834 Transp. 2010 z. 69, s. 91-96.
8. Komorska I.: Detekcja uszkodzeń mechanicznych zespołu napędowego pojazdu na podstawie modelu sygnału drgań, Przegląd Mechaniczny, Nr 11/2014, str.21-25.
9. Komorska I.: Automobile Gearbox Diagnostics on the Basis of the Reference Model, Mechanics and Control, Vol.31 No.1 2012 s. 6-15.
10. Komorska I.: Vibroacoustic diagnostic model of the vehicle drive system. Monografia. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2011.
11. Komorska I.: Model of the vibration signal of the vehicle drive system as a diagnostic tool, Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance 1(165), vol.46, 2011, ISSN: 0137- 5474.
12. Randall R.B.: Frequency analysis, Bruel&Kjaer, 1987.
13. Zieliński T.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKŁ, Warszawa 2002.
14. Bracewell R.N.: The Fourier Transform and its Application, McGraw-Hill, New York, 1978.
15. Białasiewicz J.T.: Falki i aproksymacje. WNT, Warszawa 2000.
16. Lin J., Zuo M.J.: Gearbox Fault Diagnosis Using Adaptive Wavelet Filter, Mechanical Systems and Signal Processing (2003) 17(6), pp.1259-1269).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2bc98d61-880a-4639-99e2-41834762c071
Identyfikatory