Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2bbc55be-6f73-4d5c-b08e-ed05204dc9ae

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ekonomiczne skutki fuzji i przejęć zapoczątkowanych przez Odratrans S.A. dla rozwoju sektora transportu śródlądowego w Polsce

Autorzy Tyc, T. P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Economic effects of the mergers and acquisitions conducted by Odratrans S.A. on the possible developments of the Polish inland waterways transport sector in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Polski sektor transportu śródlądowego wodnego przeszedł znaczne przeobrażenia w ciągu ostatnich kilku lat. Proces konsolidacji sektora zapoczątkowany w latach 2003-2004 przez Odratrans S.A. (obecnie OT Logistics S.A.), doprowadził do powstania na polskim rynku przedsiębiorstwa o pozycji dominującej. Należy podkreślić, iż ewolucja sektora nie polega jedynie na fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw transportowych, lecz na głębokim przeobrażeniu modelu biznesowego w obrębie transportu śródlądowego wodnego, poprzez odejście od samych usług frachtu wodnego na rzecz świadczenia szerokiego spektrum usług logistycznych oraz dodanych. Seria przekształceń strukturalnych oraz własnościowych przyczyniło się do stworzenia podmiotu kontrolujące ok. 80% polskiego sektora transportu wodnego śródlądowego. Ta sytuacja implikuje negatywne skutki dla podtrzymania konkurencyjności w ramach tej gałęzi gospodarki. Niemniej należy podkreślić, iż mogą zaistnieć również pozytywne następstwa tego procesu.
EN Paper discusses the impact of mergers and acquisitions (M&A) conducted by ODRATRANS S.A. (the company has changed its name to OT LOGISTICS S.A.) on the Polish inland waterways transport sector. Assessment was made concerning concurrence factors, business models evolution, internationalization and globalization of the scope of activities within the sector. Discussed are also the impacts of the M&A on relations between the inland waterways transport sector and its interessaries, especially clients, NGO‘s and different public administration bodies.
Słowa kluczowe
PL transport śródlądowy wodny   Odratrans S.A.  
EN inland waterway transport   Odratrans S.A.  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 259--268
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Tyc, T. P.
Bibliografia
1. Frąckowiak W. (red.): Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. PWE, Warszawa, 1998.
2. Galiszkiewicz J.: Śródlądowy transport wodny wspiera przewozy ponadgabartyów. http://www.etransport.pl/, 2011.
3. Gierszewska G., Wawrzyniak B.: Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Poltext, Warszawa 2001.
4. Internetowy System Informacji Gospodarczej, Insigos MG, Warszawa 2013.
5. Johnson J., Vahlne J.: The Internazionalization Process of the Firm. A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. Journal of International Business Studies 1997, vol. 8, no. 1.
6. Justen F.: Inland waterways freight transport - quaterly and annual data. Eurostat, Statistics in focus 42/2012.
7. Kulczyk J., Skupień E.: Transport kontenerowy na Odrzańskiej Drodze Wodnej. [w:] Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
8. Łyszkiewicz W.: Industrial Organization: Organizacja rynku i konkurencji. WSHiFM i DW Elipsa, Warszawa, 2000.
9. Market observation 2012-1. Secretariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, Strassbourg 2012.
10. Market observation 2012-2. Secretariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, Strassbourg 2012.
11. Ossowski E.: Żegluga śródlądowa dziś i jutro w Polsce. Żegluga Bydgoska sp. z o.o., Bydgoszcz 2009.
12. Prospekt emisyjny Odratrans S.A. Odratrans S.A., Wrocław 2006.
13. Raport bieżący 2/2012. Odratrans S.A., Wroclaw 2012.
14. REGON. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
15. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitalowej Odratrans S.A. za 2011 rok. Odrastrans S.A., Szczecin 2012.
16. Skonsolidowany raport roczny Odratrans S.A. za 2011 rok. Odrastrans S.A., Szczecin 2012.
17. Szczepankowski P. J.: Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. PWN, Warszawa 2000.
18. Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2011 r. Opracowanie sygnalne. Główny Urząd Statystyczny, Szczecin 2012.
19. Transport Wyniki działalności w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
20. Wach K.: Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
21. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Rydzkowski W.: Transport wodny śródlądowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
22. Załoga E.: Żegluga Śródlądowa w Polityce Transportowej Polski w Warunkach Integracji z Unią Europejską. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Szczecin 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2bbc55be-6f73-4d5c-b08e-ed05204dc9ae
Identyfikatory