Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2b47d142-5f8a-4f28-8d82-dac16811d7e6

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Zmodyfikowany osad z procesu oczyszczania solanki jako potencjalne źródło surowca dla przemysłu nawozowego

Autorzy Iwański, Paweł  Igliński, Bartłomiej  Buczkowski, Roman 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Modified precipitate from the brine purification process as a potential source of raw material for the fertilizer industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją osadu powstającego z zawiesiny z procesu oczyszczania solanki metodą ługowo-sodową z wykorzystaniem kwasu azotowego(V). Przeprowadzono analizę określającą właściwości osadu karbonizowanego do pH 7 i 8 przed i po reakcji z kwasem azotowym(V). Określono analitycznie podstawowe właściwości chemiczne osadów z wykorzystaniem miareczkowania potencjometrycznego, jak również zaobserwowano zmiany w morfologii powierzchni z wykorzystaniem techniki SEM/EDX. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę przydatności badanej substancji jako potencjalnego źródła azotanów( V) wapnia i magnezu do celów nawozowych.
EN The sludge from the brine purifn. was carbonized under CO2 at pH 7 or 8 and then treated with HNOз. In the sample after carbonization with CO2, the concns. of chloride ions were 10.1 and 3.9 mmol/L, Ca²⁺ ions 37 and 53 mmol/L and Mg²⁺ ions 48 and 76 mmol/L for pH 7 and 8, resp. In the sample after treatment with HNOз, the concn. of chloride ions dropped to 5.2 and 2.0 mmol/L, Ca²⁺ ions to 20.1 and 28.8 mmol/L and Mg²⁺ ions to 27.2 and 38.9 mmol/L for pH 7 and 8, resp. The carbonizates were recommended as a potential source of Ca and Mg nitrates in fertilizers.
Słowa kluczowe
PL kwas azotowy   nawozy mineralne   SEM-EDX   solanka  
EN nitric acid   mineral fertilizers   SEM-EDX   brine  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2019
Tom T. 98, nr 8
Strony 1230--1237
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Iwański, Paweł
  • Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, piwanski@doktorant.umk.pl
autor Igliński, Bartłomiej
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor Buczkowski, Roman
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
[1] J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
[2] A. Snir, D. Nadel, I. Groman-Yaroslavski, Y. Melamed, M. Sternberg, O. Bar-Yosef, E. Weiss, PLOS ONE 2015, 10, nr 7.
[3] A. Szymańska, Roln. Magazyn Elektron. 2009, 34, nr listopad, https://cbr. gov.pl/rme-archiwum/2009/rme34/dane/9_5.html, dostęp 17 grudnia 2018 r.
[4] Z. Wang, Y. Miao, S. Li, Field Crops Res. 2016, 199, 10.
[5] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ xx.html, dostęp 3 stycznia 2019 r.
[6] J. Wang, D. Chadwick, Y. Cheng, X. Yan, Sci. Total Environ. 2018, 616-617, 908.
[7] J. Igras, T. Jadczyszyn, M. Karsznia, Przem. Chem. 2013, 92, nr 12, 2144.
[8] R. Tobiasz-Salach, Wpływ nawożenia azotem na plon i jakość ziarna owsa siewnego uprawianego w warunkach glebowo-klimatycznych województwa podkarpackiego, WydawnictwoUniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
[9] A. Vushe, H. Mbadhi, Phys. Chem. 2018, 107, 19.
[10] Y. Zang, P. Shi, F. Li, A. Wei, J. Song, J. Ma, Chemosphere 2018, 208, 493.
[11] A. Piwowar, Przem. Chem. 2012, 91, nr 11, 2085.
[12] A. Merta-Staszczak, A. Zwyrzykowska, R. Kupczyński, Przem. Chem. 2017, 96, nr 2, 266.
[13] Rocznik statystyczny przemysłu 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny- przemyslu-2017,5,11.html, dostęp 2 stycznia 2019 r.
[14] Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018, https://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny- rzeczypospolitej-polskiej-2018,2,18.html, dostęp 2 stycznia 2019 r.
[15] http://www.anwil.pl/PL/NaszaOferta/NawozyAzotowe/Strony/default. aspx, dostęp 3 stycznia 2019 r.
[16] https://fosfan.pl/pl/produkty/, dostęp 3 stycznia 2019 r.
[17] https://www.fosfory.pl/nawozy-rolnicze.html, dostęp 3 stycznia 2019 r.
[18] https://luvena.pl/nawozy-rolnicze/, dostęp 3 stycznia 2019 r.
[19] https://www.yara.pl/odzywianie-roslin/, dostęp 3 stycznia 2019 r.
[20] http://grupaazoty.com/pl/oferta/nawozy.html, dostęp 3 stycznia 2019 r.
[21] A. Biskupski, J. Igras, Przem. Chem. 2011, 90, nr 12, 2128.
[22] J. Wang, B. Li, X. Li, X Zhu, C Zhu, H Jia, Horticultural Plant J. 2016, 5, nr 2, 261.
[23] I. Volpi, P. Laville, E. Bonari, N. di Nasso, S. Bosco, Geoderma 2017, 307, 181.
[24] Z. Hubicki, D. Kołodyńska, G. Wójcik, P. Rusek, Przem. Chem. 2012, 91, nr 5, 758.
[25] P. Iwański, B. Igliński, R. Buczkowski, M. Cichosz, Mat. VI Międzynarodowej Konf. "Inżyniera Środowiska - Młodym Okiem", Białystok, 26 maja 2017 r., Monografie Ekoinżynieria, t. 33, 76.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2b47d142-5f8a-4f28-8d82-dac16811d7e6
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2019.8.4