Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2b38eb4a-e65e-4772-9881-070872e9dfa4

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni

Tytuł artykułu

Modyfikacja układu do pomiaru przebiegu ciśnienia spalania okrętowego silnika tłokowego Sulzer AL25/30

Autorzy Wysocki, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modification of the System for Measuring Combustion Pressure in the Ship Piston Engine Sulzer AL25/30
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia wybrane problemy analizy przebiegów ciśnień cylindrowych w okrętowych silnikach tłokowych. Prawidłowo sporządzony i przeanalizowany wykres indykatorowy pomaga w formułowaniu wniosków diagnostycznych, za pomocą których można doprowadzić do optymalnej, pod kątem ekonomicznym i ekologicznym, regulacji silnika okrętowego. Pomiary ciśnień cylindrowych zaliczane są do trudnych, a także obarczonych wieloma błędami, dlatego też głównym tematem artykułu jest przedstawienie nowej koncepcji pomiarów przebiegów ciśnień cylindrowych.
EN The article presents selected problems regarding the correct analysis of cylinder pressures in ship piston engines. Correctly prepared and the analyzed indicator diagram helps in formulating appropriate diagnostic conclusions, with the help of which it is possible to achieve the optimal, in economic and environmental terms, regulation of the ship's engine. Cylinder pressure measurements are classified as difficult and also burdened with many errors. Therefore, the main topic of the article is to present a new concept for cylinder pressure measurements.
Słowa kluczowe
PL indykowanie   wykresy indykatorowe   średnie ciśnienie indykowane   maksymalne ciśnienie spalania   ciśnienie cylindrowe   diagnostyka   okrętowe silniki tłokowe  
EN indication   indicator diagrams   average indicated pressure   maximum combustion pressure   cylinder pressure   diagnostics   marine piston engines  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
Rocznik 2018
Tom nr 108
Strony 168--180
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Wysocki, J.
  • Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych, j.wysocki@wm.am.gdynia.pl
Bibliografia
[1] Cupiał, K., Dużyński, A., Gruca, M., Grzelka, J., 2001, Some Errors of Gas Engine Indication, Journal of Kones, vol. 8, no. 1–2.
[2] Gałecki, W., Tomczak, L., 2002, Indykowanie okrętowych silników spalinowych, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
[3] H. Cegielski, Zakład Przemysłu Metalowego, Instrukcja techniczno-ruchowa silnika okrętowego Sulzer – H. Cegielski typ 3Al25, Poznań.
[4] Instrukcja obsługi programu Unitest, 2008, Gdynia.
[5] KISTLER, materiały informacyjno-reklamowe firmy, https://www.kistler.com/en/.
[6] Piotrowski, I., Witkowski, K., 2003, Okrętowe silniki spalinowe, Trademar, wydanie 3a, Gdynia.
[7] Polanowski, S., 2007, Studium metod analizy wykresów indykatorowych w aspekcie diagnostyki silników okrętowych, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, nr 169A.
[8] Polanowski, S., Pawletko, R., Witkowski, K., 2013, Influence of Pressure Sensor Location on the Quality of Thermodynamic Parameters Calculated from the Marine Engine Indicator Diagram, Combustion Engines, vol. 154, no. 3, s. 319–323.
[9] Tomczak, L., 2001, Wykorzystanie pośredniej metody określania położenia wału korbowego w indykatorze elektronicznym, praca doktorska, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny.
[10] UNITEST, materiały informacyjno-reklamowe firmy, http://www.unitest.pl/.
[11] Wajand, J., 1974, Pomiary szybkozmiennych ciśnień w maszynach tłokowych, WNT, Warszawa.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2b38eb4a-e65e-4772-9881-070872e9dfa4
Identyfikatory
DOI 10.26408/108.14