Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2aef9445-7182-4d35-9416-d5a33ac08729

Czasopismo

Ekonomia i Zarządzanie

Tytuł artykułu

Łańcuchy dostaw a aktywność innowacyjna w województwie podlaskim

Autorzy Świadek, A.  Szopik-Depczyńska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Supply chains and innovative activity in Podlaskie region
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Łańcuchy powiązań przemysłowych są uważane za jedno z zasadniczych uwarunkowań aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, wykonywanej przez instytucjonalne pionowe powiązania kooperacyjne. W artykule podjęto zagadnienie znaczenia powiązań występujących między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw oraz ich wpływu na aktywność innowacyjną w regionalnym systemie województwa podlaskiego. W badaniach przyjęto hipotezę główną zakładającą, że procesy innowacyjne w przemyśle w ujęciu terytorialnym są uwarunkowane intensywnością powiązań z dostawcami i odbiorcami. Zasadniczym celem prowadzonych badań była próba oceny znaczenia liczby powiązań przemysłowych, które zachodzą pomiędzy przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw i ich wpływu na regionalny system innowacji w województwie podlaskim. Badania przeprowadzono, wykorzystując przygotowaną w tym celu ankietę, na grupie 190 przedsiębiorstw przemysłowych z województwa podlaskiego.
EN Chains linkages between and within industrial enterprises are considered as one of the key determinants of innovative activity of enterprises, exercised through the prism of institutional cooperative relations. Therefore, the authors of this article, took the issue of the importance of the relationships between businesses in the supply chain and their impact on innovative activity in the regional system of Podlasie. The main hypothesis of the research is that innovation processes in industrial systems in territorial terms are conditional nature of the vertical relationship with suppliers and customers.. The primary objective of the study was to assess the significance of the number of industrial relations that exist between the companies and the nature of these linkages in the supply chain and their impact on regional innovation system in podlaskie voivodeship. Tests were carried out on the basis of prepared for this purpose survey, on a group of 190 industrial companies in the Podlaskie region.
Słowa kluczowe
PL innowacyjność   przemysł   system przemysłowy   region  
EN innovativeness   industry   industrial system   region  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
Rocznik 2014
Tom Vol. 6, no. 2
Strony 23--33
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor Świadek, A.
autor Szopik-Depczyńska, K.
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Inwestycji, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, kasiasz@wneiz.pl
Bibliografia
1. Fischer M. M. (2010), Knowledge creation and system of innovation, Annual Regional Science 35, s. 199-216
2. Jaffe A. B. (1989), Real effects of academic research, American Economic Review 79, s. 957-970
3. Jaffe A. B., Trajtenberg M., Henderson R. (1993), Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations, Quarterly Journal of Economics 108, s. 577-598
4. Maddala G. S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
5. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystki, t. 2, Statsoft, Kraków
6. Świadek A., Szopik-Depczyńska K. (2013), Przemysłowe łańcuchy dostaw w kształtowaniu aktywności innowacyjnej województwa zachodniopomorskiego w latach 2009-2011, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 285, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 157-166
7. Welfe A. (1988), Ekonometria, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2aef9445-7182-4d35-9416-d5a33ac08729
Identyfikatory
DOI 10.12846/j.em.2014.02.02