PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Technologie wzbogacania grawitacyjnego węgli kamiennych w Polsce

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Technologies of hard coal gravity beneficiation in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono aktualnie stosowane w Polsce technologie wzbogacania grawitacyjnego węgli kamiennych. Odniesiono się do realizowanych w ostatnich latach projektów typu „foresight”, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z projektu, dotyczącego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego w perspektywie 2020 roku [13]. Podkreślono słuszność i celowość zastosowania technologii wzbogacania węgli koksowych i energetycznych w pełnym zakresie uziarnienia, opartej na osadzarkach wodnych pulsacyjnych i wzbogacalnikach z cieczą ciężką. Wskazano korzyści płynące ze stosowania procesów odkamieniania urobku surowego na dole kopalni. Jako główne zadanie w polskim górnictwie wymieniono zmniejszenie jego szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne, właściwe zagospodarowanie powstających odpadów oraz opracowanie programów likwidacji zagrożeń BHP, występujących w zakładach przeróbki węgla kamiennego. Stwierdzono też, że stopień realizacji wytyczonych kierunków prac badawczo-rozwojowych, które powinny gwarantować rozwój opracowanych technologii oraz zaawansowanie ich wdrożenia, nie jest obecnie zadowalający, co wiąże się z czynnikami w postaci nakładów finansowych oraz warunków lokalizacji danej technologii, czyli stałymi problemami polskiego górnictwa. Jednocześnie stwierdzono, że powstające w trakcie produkcji węgla odpady należy traktować jako produkt do dalszego zagospodarowania w różnych technologiach dołowych i powierzchniowych, co znajduje potwierdzenie w realizowanym obecnie projekcie [14], dotyczącym zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego.
EN
In the article the currently used in Poland hard coal gravity beneficiation technologies are discussed. One referred to the realised in the last years projects of “foresight type”, with special regard to conclusions related to the project concerning the hard coal extractive industry in the perspective of the year 2020 [13]. The rightness and advisability of application of coking and power coal beneficiation technologies within the full graining scope on the basis of pulsator water jigs and heavy-liquid separators were emphasised. The benefits were indicated, resulting from the use of raw output de-stoning processes underground. As the main tasks in the Polish mining industry the decrease of its harmful impact on the natural environment, suitable management of wastes produced by this industry and working out of hazard elimination programmes with respect to industrial safety in hard coal preparation plants were mentioned. It has been also stated that the realisation degree of determined directions of research and development works, which should guarantee the development of technologies worked out and promotion of their implementation is not satisfactory at the present moment, what is connected with factors related to financial outlays and location conditions of the given technology, i.e. permanent problems of the Polish mining sector. Simultaneous it has been stated that the wastes arising in the course of production should be treated as a product for further management in various underground and surface technologies, what finds confirmation in the currently realised project [14], concerning the management of hard coal mining wastes.
Czasopismo
Rocznik
Strony
53--58
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Aleksa H., Tumidajski T., Saramak D., Gawenda T., Osoba M., Lenartowicz M., Blaschke W., Lutyński A., Sikora T.: Karta scenariuszy rozwoju technologicznego. Przeróbka węgli energetycznych (PME3). Przeróbka węgli koksowych (PMK1). Opracowanie etapu 4.4. Foresight „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego”, [praca niepublikowana].
 • 2. Aleksa H., Tumidajski T., Saramak D., Gawenda T., Osoba M., Lenartowicz M., Blaschke W., Lutyński A., Sikora T.: Scenariusz rozwoju technologii przeróbki mechanicznej węgla kamiennego energetycznego w pełnym zakresie uziarnienia – PME3. Scenariusz rozwoju technologii przeróbki mechanicznej węgla kamiennego koksowego w pełnym zakresie uziarnienia – PMK1. Opracowanie etapu 4.4. Foresight „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego”, [praca niepublikowana].
 • 3. Będkowski Z.: Zagadnienie automatyzacji procesu wzbogacania węgla w wodnych osadzarkach – doświadczenia, wnioski i opinie z aplikacji systemów sterowania Centrum EMAG. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2005, nr 6(413).
 • 4. Doros Z., Osoba M.: Zwiększenie efektywności wydzielania gruboziarnistych odpadów kamiennych z urobku węgla surowego. Zeszyty Naukowe, Górnictwo Z. 231., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1996.
 • 5. Dubiński J., Turek M., Aleksa H.: Postęp w technologii i przeróbce mechanicznej węgla w polskich kopalniach. Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych. Gliwice, Wydawnictwo CMG KOMAG 2006.
 • 6. Lutyński A., Osoba M.: Problemy mechanicznej przeróbki węgla kamiennego w perspektywie roku 2020. Gliwice, Wydawnictwo CMG KOMAG 2007.
 • 7. Lutyński A., Osoba M.: Wpływ charakterystyki pulsacji wody w wodnych osadzarkach pulsacyjnych na proces pozyskiwania wybranych produktów mineralnych. Gliwice, Prace Naukowe – Monografie nr 18, Wydawnictwo CMG KOMAG 2007.
 • 8 Nycz R., Majka-Myrcha B.: Stan i perspektywy wzbogacania węgla kamiennego w Polsce. Inżynieria Mineralna 2003, nr S.3(10).
 • 9 Osoba M.: Osadzarki wodne pulsacyjne typu KOMAG, maszyny sprawdzone w przeróbce surowców mineralnych, Maszyny Górnicze 2005, nr 4(104).
 • 10 Sorek S.: Dwufunkcyjny wzbogacalnik zawiesinowy DISA 3/2 KR- 2600/2000 jako urządzenie do bezpośredniego wzbogacania trój produktowego lub dwuproduktowego, Maszyny Górnicze 2004, nr 2(98).
 • 11 Tejszerski J., Jasiulek D., Pająk T., Osoba M.: System sterowania osadzarką KOMAG. Gliwice, Wydawnictwo CMG KOMAG 2008.
 • 12 Tumidajski T., Gawenda T., Niedoba T., Saramak D.: Kierunki zmian technologii przeróbki węgla kamiennego w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2008, tom 24, zeszyt 1/2.
 • 13 Turek M. i inni: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. Katowice, Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa 2008.
 • 14 Foresight „Priorytetowe i innowacyjne technologie zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego”, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, [praca niepublikowana].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2a78db22-8f67-4dcd-b9ba-a5d89dbda75a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.