Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2a75a346-d3f1-4d25-b64e-866b2b4c7125

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza przyczyn wad w procesie produkcyjnym

Autorzy Janisz, K.  Migacz, U. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The analysis of causes the manufacturing process defects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule została omówiona analiza wad procesu konfekcjonowania miodu. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane udostępnione przez przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem i konfekcjonowaniem miodu. Do przeprowadzenia analizy zastosowano wybrane narzędzia jakości: analiza Lorentza-Pareto, diagram Ishikawy i metoda 5Why. W efekcie, zidentyfikowano najważniejsze wady w procesie przetwórstwa i konfekcjonowania miodu oraz przyczyny ich powstawania. Ponadto, zaproponowano działania naprawcze w celu doskonalenia jakości procesu.
EN In the article a fragment of the analysis of defects in the process of packaging of honey was described. The analysis was based on data provided by the enterprise engaged in the processing and packaging of honey. Selected quality tools: Pareto analysis, Ishikawa diagram and method 5Why were used for analysis. As a result, major defects in the processing and packaging of honey and their causes were identified. Moreover, corrective actions to improve the quality of the process were proposed.
Słowa kluczowe
PL proces produkcyjny   miód   analiza wad   jakość procesu   analiza Pareto  
EN manufacturing process   honey   defects analysis   process quality   Pareto analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1579--1583
Opis fizyczny Bibliogr. 12 po., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Janisz, K.
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Techniczny
autor Migacz, U.
  • absolwentka studiów 2 stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu
Bibliografia
1. Burduk A., Lubczyńska J. Ocena ryzyka wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie Faurecia Sp. z o. o., Tom II Część IX Inżynieria jakości produkcji i usług, Konferencja IZIP, 2014; http://www.ptzp.org.pl, data dostępu: 22.08.2016
2. Ebenzer A., Daradasn S. R.: Total failure mode and effects analysis in tea industry: A theoretical treatise. Total Quality Management & Business Excellence. Vol 22, iss 12, 2011
3. Gudanowska A. E. Wprowadzenie do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Economy and Management - 4/2010
4. Migacz U. „Analiza wadliwości wybranego procesu firmy X” Praca dyplomowa, Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2016.
5. Sęp J., Pacyna A., Metody i narzędzia zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001
6. Skotnicka-Zasadzień B.: Doskonalenie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym z zastosowaniem metod projektowania jakości, Część IX Inżynieria jakości produkcji i usług, Konferencja IZIP, Zakopane 2013, www.ptzp.org.pl, data dostępu: 25.08.2016
7. Thompson J. R., Koronacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością od Showarta do metody Six Sigma, AOW Exit, Warszawa, 2005
8. Wilde J., Prabucki J., Hodowla pszczół, PWRiL, Poznań, 2004
9. Wolniak R., Skotnicka B., Metody i narzędzia zarządzania jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007
10. Zieliński G., Starosta A., Wykorzystanie narzędzi jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, Tom II, Część IX Inżynieria jakości produkcji i usług, Konferencja IZIP, 2016, www.ptzp.org.pl, data dostępu: 23.08.2016
11. Zwolińska B. Analiza utrzymania założonego poziomu jakości, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, 2016, data dostępu: 25.08.2016
12. Żuchowski J., Łagowski E., Narzędzia i metody doskonalenia jakości, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2a75a346-d3f1-4d25-b64e-866b2b4c7125
Identyfikatory