PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena wpływu kształtu oraz wymiarów próbek na wyniki testu koleinowania mieszanek mineralno-asfaltowych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Assessment of impact of shape and dimensions of specimens on the results obtained in wheel tracking test
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule dokonano porównania wyników badań odporności na koleinowanie mieszanek mineralno-asfaltowych wykonanych na próbkach o zróżnicowanym kształcie i wymiarach: prostopadłościennych oraz walcowych o średnicy ø200 mm i ø250 mm. Badania przeprowadzono na dwóch najczęściej stosowanych typach mieszanki mineralno-asfaltowej, jakimi są: beton asfaltowy oraz SMA. Celem badań było sprawdzenie, w jakim stopniu wyniki testu koleinowania próbek walcowych będą się różnić od wyników otrzymanych na próbkach prostopadłościennych. Uzyskane wyniki badań wykazały, że w przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA wartość wyznaczonych parametrów (WTSAIR oraz PRDAIR) nie wykazuje istotnej różnicy bez względu na kształt badanej próbki. Dużo bardziej zróżnicowane są wyniki uzyskane na próbkach prostopadłościennych i walcowych z betonu asfaltowego.
EN
The article presents a comparison of wheel tracking test results of HMA obtained by using samples of various shapes and sizes: prismatic and cylindrical with diameters of ø200 mm and ø250 mm. The tests were carried out for the two most commonly used types of HMA: asphalt concrete and SMA. The aim of the research was to check how much results of the rutting test conducted using cylindrical samples will differ from the results obtained for a prismatic sample. The obtained test results showed that in the case of the SMA specimens the differences in the determined parameters (WTSAIR and PRDAIR) are not significant regardless of the shape of the tested sample. Much bigger differences between results of the tests performed on prismatic and cylindrical samples were obtained in the case of asphalt concrete.
Rocznik
Tom
Strony
33--35
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz, il., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Bydgoszcz
autor
 • Kamal Sp. z o.o.
 • Affabre PPU Sp. z o.o.
Bibliografia
 • [1] Błażejowski Krzysztof, Jacek Olszacki, Hubert Peciakowski. 2011. „Rodzaj asfaltu a odporność nawierzchni na koleinowanie”. Autostrady (1 – 2).
 • [2] Bogdański Bogdan, Mieczysław Słowik. 2001. „Analiza porównawcza odporności na koleinowanie mieszanek mineralno asfaltowych z uwzględnieniem kryteriów oceny wg metody francuskiej (LCPC) i brytyjskiej (BS)”. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym”. 300 – 309.
 • [3] Bogdański Bogdan, Mieczysław Słowik. 2002. „Psychical and mechanical properties of asphalt mixtures used in Poland in comparison to European regulation”. 3rd International Conference on Bituminous Mixtures and Payements. Thessaloniki. Greece: 625 – 632.
 • [4] Gajewski Marcin, Dariusz Sybilski, Wojciech Bańkowski. 2015. „The influence of binder rheological properties on asphalt mixture permanent deformation”. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 10 (1): 54 – 60. DOI: 10.3846/bjrbe.2015.07.
 • [5] Gajewski Marcin, Dariusz Sybilski, Wojciech Bańkowski, Renata Horodecka, Andrzej Wróbel, Krzysztof Mirski. 2013. „Ocena odporności na deformacje trwałe mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie zaproponowanego parametru funkcjonalnego lepiszcza. Cz. 2, Badania mieszanek mineralno-asfaltowych”. Drogownictwo (6): 177 – 181.
 • [6] Gajewski Marcin, Andrzej Wróbel, Stanisław Jemioło, Dariusz Sybilski. 2009. „Ocena wybranych lepiszczy asfaltowych pod względem ich odporności na deformacje trwałe”. Logistyka (6).
 • [7] Hałas Filip, Dawid Krzemiński. 2017. „Badania i ocena odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na powstawanie kolein”. Praca magisterska niepublikowana. Bydgoszcz. UTP.
 • [8] Judycki Józef, Bohdan Dołżycki. 2002. „Analiza deformacji trwałych nawierzchni asfaltowych na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych”. Proc. of VIII Konferencja Naukowa KILiWPAN i Komitetu Nauki PZITB. Krynica. 201 – 208.
 • [9] PN-EN 12697-22:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – część 22: Koleinowanie.
 • [10] PN-EN 12697-33:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych urządzeniem wałującym.
 • [11] Wymagania Techniczne WT-2, część 1.2014. „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne”. GDDKiA.
 • [12] Zieliński Piotr. 2013. „Badania wpływu wybranych czynników na koleinowanie mieszanek mineralno-asfaltowych”. Drogownictwo (7-8): 224 – 229.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2a68c134-1709-4e19-9c8f-ab51aa2eea27
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.