Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2a64a5cf-d93b-4af9-b52d-0d8bb7119792

Czasopismo

Research in Logistics & Production

Tytuł artykułu

The Sustainable Development Strategy – A Case Study of Kompania Piwowarska S.A.

Autorzy Wyrwicka, M. K.  Jaźwińska, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Enterprises have to search for a balance between the economy and the objectives set by the company. Achieving goals is related to the selection strategy. The strategy is a way to create value for stakeholders. The choice of strategy is conditioned by various factors. One of them is the responsibility of the social aspect. Corporate social responsibility is linked to the idea of sustainable development. Sustainable development provide quality of life on the available level of civilization. This development is not limited development opportunities of future generations. This is achieved by the rational management of resources with regard to caring for the natural environment. Sustainable development is a global strategy. The article contains selected study results of the company with the brewing industry. Among other things, indicated internal and external barriers to implementation the sustainable development. The company's own research conducted in the period December 2014 – February 2015.
Słowa kluczowe
EN corporate strategy   sustainable development   corporate social responsibility  
Wydawca Publishing House of Poznan University of Technology
Czasopismo Research in Logistics & Production
Rocznik 2016
Tom Vol. 6, No. 4
Strony 299--307
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., fig., tab.
Twórcy
autor Wyrwicka, M. K.
autor Jaźwińska, D.
Bibliografia
1. Adamiecki K. (1970), Znaczenie społeczne pracy i inżyniera w przemyśle. In: Z. Heidrich, K. Adamiecki. O nauce organizacji. Wybór pism, PWE, Warszawa, pp. 107–139.
2. Aras G. & Crowther D. (2010), Handbook of Corporate Governance and Social Responsibility, Gover Publishing Limited, MPG Books Group, UK.
3. Folke C., Carpenter S., Elmqvist T., Gunderson L., Hollong C.S. & Walker B. (2002), Resilience and Sustainable Development: Building Adaptive Capacity in a World of Transformations, Ambio, Vol. 31, No. 5, pp. 437–440.
4. Grzybowska K. (2012), Supply Chain Sustainability – analyzing the enablers.In: P. Golińska, C.A. Romano (eds.), Environmental issues in supply chain management – new trends and applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 25–40.
5. http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/znamy-wyniki-viii-edycji-rankingu-odpowiedzialnych-firm/, (accessed 11 July 2015).
6. Jaźwińska D. (2013), Korzyści i koszty wynikające z wdrożenia systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie nr 61, Politechnika Poznańska, Poznań, pp. 47–60.
7. Jaźwińska D. & Wyrwicka M.K. (2014), Zrównoważony rozwój a system EMAS. In: P. Wachowiak, S. Winch (eds.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, SGH, Warszawa, pp. 31–42.
8. Jodkowska L. (2011), Stopień realizacji celów zrównoważonego rozwoju i zrównoważone-go społeczeństwa na wybranych przykładach. In: B. Kryk (ed.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, ZAPOL, Szczecin, pp. 51–69.
9. Kaplan R.S. & Norton D.P. (2011), Mapy strategii w biznesie, GWP, Sopot.
10. Matuszak-Flejszman A. (2009), Benefits of Environmental Management System in Polish Companies Compliant with ISO 14001, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3, pp. 411–419.
11. Medel F., Garcia L., Enriquez S. & Anido M. (2011), Reporting Models for Corporate Sustainability in SMEs. In: P. Golińska, M. Fertsch & J. Marx-Gomez (eds.), Information Technologies in Environmental Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 407–419.
12. Norton B.G. (2007), Ethics and sustainable development: an adaptive approach to environmental choice. In: G. Atkinson, S. Dietz & E. Neumayer, Handbook of Sustainable Development, Edward Elgar Publishing, UK, pp. 27–44.
13. Obłój K. (2007), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
14. Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
15. Robert M. (2006), Nowe myślenie strategiczne, MT Biznes, Warszawa.
16. Wyrwicka M.K. & Jaźwińska D. (2015), EMAS jako narzędzie implementacji zrównoważonej produkcji, Logistyka, No. 3, pp. 5853–5858.
17. Zimniewicz K. (2014), Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, PWE, Warszawa.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2a64a5cf-d93b-4af9-b52d-0d8bb7119792
Identyfikatory
DOI 10.21008/j.2083-4950.2016.6.4.2