Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2a620308-4c67-4e57-be59-661fcebcb37c

Czasopismo

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Tytuł artykułu

Możliwości współpracy hybrydowego systemu wytwórczego ze stacją ładowania autobusu elektrycznego

Autorzy Sidorski, Franciszek 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Electric motor buses in zeroemission public transport
Konferencja Computer Applications in Electrical Engineering (15-16.04.2019 ; Poznań, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem zeroemisyjnych autobusów elektrycznych w transporcie publicznym nieodłącznie związane jest z problematyką rozbudowy infrastruktury ładowania dla wspomnianych pojazdów. Możliwości wsparcia układów doprowadzających energię elektryczną do magazynów energii zamontowanych w autobusie dodatkowo wspiera sposobność do wykorzystania coraz dojrzalszych technologicznie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw foto-woltaicznych konwersujących energię promieniowania słonecznego na możliwą do wykorzystania w układach ładowania energię elektryczną. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji oraz aktów prawnych wspierających proces wprowadzania autobusów elektrycznych w transporcie publicznym oraz budową infrastruktury doprowadzającej energię do baterii pojazdu. Rozważone zostaną dostępnych technologie najczęściej stosowanych układów ładowania autobusów elektrycznych. Ponadto przedstawiona zostanie koncepcja stacji współpracującej z hybrydowym system wytwórczym opartym na odnawialnych źródłach energii.
EN The growing interest in the use of zero-emission electric buses in public transport is inextricably linked to the development of charging infrastructure for these vehicles. Possibilities of supporting systems supplying electricity to energy stores installed on the bus additionally supports the opportunity to use well technologically developed renewable energy sources, in particular photo-voltaic cells that convert solar energy into possible for use in electric energy charging systems. The purpose of this article is to present regulations and legal acts supporting the process of introducing electric buses in public transport as well as available technologies and charging systems of such vehicles. In addition, the concept of a station cooperating with based on renewable energy soruces system will be presented.
Słowa kluczowe
PL odnawialne źródła energii   ogniwa fotowoltaiczne   autobusy elektryczne   stacje ładowania  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
Rocznik 2019
Tom No. 98
Strony 149--157
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Sidorski, Franciszek
  • Politechnika Poznańska
Bibliografia
[1] www.infobus.pl/ebus, (dostęp dnia 10.02.2019 r.).
[2] Polski Fundusz Rozwoju, Elektromobilność w Transporcie Publicznym, Warszawa, 2018.
[3] Pikuła M., Sierszyński M., Piotrowski A., Sidorski F., Autobusy napędzane silnikiem elektrycznym w zeroemisyjnym transporcie publicznym, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, 95, 2018, s. 287–297.
[4] https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white _paper/white-paper-illustrated-brochure_pl.pdf, (dostęp dnia 31.01.2019 r.).
[5] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych, Warszawa, 2018.
[6] Dobrzycki A., Filipiak M., Jajczyk J., Zasilanie Układów Ładowania Autobusów Elektrycznych, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, 92, 2017, s. 25–35.
[7] Sidorski F., Charakterystyka pracy stacji ładowania autobusów elektrycznych, Przegląd Elektrotechniczny, 2018, R. 94, NR 10/2018, s. 95–98.
[8] Szczerbowski R., Wyzwania polskiego sektora wytwórczego do 2030 roku, Zeszyty Naukowo Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, nr 102, 2018, s. 203–216.
[9] Paska J., Generacja rozproszona z wykorzystaniem hybrydowych układów wytwórczych, Energetyka, 2013, s 457–462.
[10] Ceran B., Wielokryterialna analiza współpracy hybrydowego systemu wytwórczego z system elektroenergetycznym, Polityka Energetyczna, Tom 19, Zeszyt 4, 2016, s. 37–50.
[11] Iunnissi S.A., Architecture and Control of an Electric Vehicle Charging Station Using a Bipolar DC Bus, Toronto, 2016.
Uwagi
Pisownia angielskiej wersji tytułu zgodna z oryginałem.
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2a620308-4c67-4e57-be59-661fcebcb37c
Identyfikatory
DOI 10.21008/j.1897-0737.2019.98.0013