PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sztuka w przestrzeni miasta jako środek kreacji i aktywizacji społecznej przestrzeni publicznych miasta na przykładzie studialnym Poznania

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Art in city space as a means of creation and social activation of social public space in the city illustrated with a study example of Poznań
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca dotyczy prezentacji badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w zakresie kreacji wysokiej jakości przestrzeni publicznej poprzez uzupełnianie i rozszerzanie istniejącej oferty funkcjonalno-przestrzennej o nowe elementy związane ze sztuką. Badania koncentrują się na identyfikacji i klasyfikacji istniejących przestrzeni pod kątem implementacji interaktywnych form wyposażenia wnętrz urbanistycznych. Przeprowadzona została ocena atrakcyjności przestrzeni publicznych śródmieścia Poznania pod kątem warstwy semantycznej, aktywności społecznej oraz walorów estetyczno-wizualnych. Głównym celem badawczym jest analiza wpływu sztuki na kreację wysokiej jakości przestrzeni publicznej w obszarze historycznego centrum i śródmieścia Poznania.
EN
The paper concerns the presentation of research conducted at the Faculty of Architecture of the Poznań University of Technology in the field of creating high quality public space by complementing and expanding the existing functional and spatial offer to include new elements connected with art. The research focuses on the identification and classification of existing spaces with regard to the implementation of interactive forms of urban interiors. An assessment of the attractiveness of public spaces in the downtown area of Poznań with respect to the semantic layer, social activity and aesthetic and visual qualities has been conducted. The main research objective is to analyze the influence of art on the creation of high quality public space in the area of the historic center and downtown of Poznań.
Rocznik
Strony
46--56
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., rys.
Twórcy
 • Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, ul. Nieszawska 13c, 61-021 Poznań
 • Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, ul. Nieszawska 13c, 61-021 Poznań
autor
 • Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, ul. Nieszawska 13c, 61-021 Poznań
Bibliografia
 • 1. Alexander Ch. (1996), A City is Not a Tree, London.
 • 2. Arnheim, R. (2011), Myślenie wzrokowe, Gdańsk.
 • 3. Baudrillard J.(2006), Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, Warszawa.
 • 4. Berger P.L., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa.
 • 5. Berleant A. (2011), Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka, PTE, Kraków.
 • 6. Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • 7. Caves R. (2000), Creative industries: contracts between art and commerce, Harvard University Press, Cambridge.
 • 8. Creative cluster in low density urban areas, 2010. An Urbact II Project. Kluszczyński R.W. (2010), Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 9. Dymnicka M. (2013), Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • 10. Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, NCK, Warszawa.
 • 11. Golka M. (2013), Socjologia kultury, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • 12. Glińska E., Florek M., Kowalewska A. (2009), Wizerunek miasta, Warszawa.
 • 13. Hannerz U.(2006), Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Wyd. UJ, Kraków.
 • 14. Kaźmierczak B., Pazder D. (2015), Miejsce dziedzictwa we współczesnym świecie. Koegzystencja sztuki i technologii w przestrzeni publicznej miast w: Kadłuczka A., Czechowicz J. (red.), Przeszłość dla przyszłości, Monografia 500, Seria Architektura, t.3, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • 15. Kaźmierczak B. (2014), Social and cultural aspects of a city public space transformation. Case study of Poznan, Poland, “Mediterranean Journal of Social Sciences”, Vol. 5, no.19.
 • 16. Krajewski M. (2005), Co to jest sztuka publiczna, „Kultura i Społeczeństwo” 1.
 • 17. Krzysztofek K. (2005), Tendencje zmian w przestrzeni późnonowoczesnego miasta w: Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Jałowiecki B., Majer A., Szczepański M.S. (red.) Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • 18. Kluszczyński R.W. (2010), Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 19. Lokalny Plan Działania na rzecz sektorów kreatywnych w Poznaniu i Wielkopolsce (2013), T. Stryjakiewicz (red.) Wyd. Miasto-Poznań.
 • 20. Lynch K. (1969), L’image de la cite, Paris.
 • 21. Manovich L. (2010), Poetyka powiększonej przestrzeni w: Miasto w sztuce – sztuka miasta. Rewers E. (red.), Universitas, Kraków.
 • 22. Paprzyca K. (2012), Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo PK, Kraków.
 • 23. Pazder D. (2014), Innovation and creativity in a design of high quality public space. Case study of Poznan, Poland, MCSER Publishing, “Mediterranean Journal of Social Sciences”, vol.5, no.19.
 • 24. Purchla J.(2013), Dziedzictwo kulturowe w: Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.) Kultura a rozwój, NCK, Warszawa.
 • 25. Rewers, E. (2005), Post-Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków.
 • 26. Taborska H. (2006), Miejsce współczesnej sztuki publicznej: pojęcia i przykłady, w: Grabowicz K. (red.) Działania artystyczne w przestrzeni publicznej. Aspekty estetyczne i społeczne, CSW Łaźnia, Gdańsk.
 • 27. Zielonko-Jung K. (2008), Architektura nietrwała i mobilna jako próba odzyskania niedostępnych przestrzeni miejskich, „Czasopismo Techniczne”, z.4-A/2008 Kraków.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-29f1de75-3369-47ff-bea1-26a0088b3b76
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.