Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-29dbcc01-6259-40bc-82f2-fedd23b38485

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Geokompozyty izolacyjno-drenażowe do zabezpieczeń przed podtapianiem budynków i elementów infrastruktury technicznej

Autorzy Maślanka, K. 
Treść / Zawartość http://ir.ptir.org/
Warianty tytułu
EN Insulating and drainage geocomposites used for damp proofing of buildings and elements of technical infrastructure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono nowe sposoby zabezpieczeń przed podtapianiem ścian fundamentowych budynków i elementów infrastruktury technicznej za pomocą geokompozytów syntetycznych, których produkcja odpowiada opisanym zaleceniom. Geokompozyty wytworzone z folii polipropylenowej lub polietylenowej i dwuwarstowej geowłókniny stanowią monolityczne materiały. Właściwy dobór surowców i ich właściwości fizyko-mechanicznych zapewniają wielofunkcyjność, skuteczność i trwałość. Wielofunkcyjność tych geokompozytów wynika z cech izolacyjnych i drenażowych, czyli stanowią one przesłonę filtracyjną i pionowy drenaż, który może być połączony z poziomym. Oprócz odprowadzania wody przy zastosowaniu dodatkowo tzw. grzybkowej i rowkowej sztywnej folii polietylenowej można stosować przewietrzanie nawodnionych ścian budynków eksploatowanych i betonowych elementów infrastruktury technicznej. Zastosowanie geokompozytów izolacyjno-drenażowych, upraszcza technologię robót budowlanych w tym zakresie i zapewnia ochronę przeciwwodną oraz przeciw wilgotnościową powinno znaleźć zastosowanie w złych warunkach gruntowo-wodnych i mogących ulec zmianie pod wpływem czynników hydrologicznych.
EN The article presents new methods of building foundation walls and elements of technical infrastructure damp proofing with the use of synthetic geocomposites produced according to the described recommendations. The geocomposites madę of polypropylene or polyethylene foil and two-layer geonowoven are monolithic materials. Proper selection of raw materials and their physico-mechanical properties ensures multifunctionality, efficiency and durability. Multifunctionality of these geocomposites results from their insulating and drainage features, i.e. they constitute a filter screen and vertical drainage, which may be coupled with the horizontal one. Apart from water draining also ventilation of inundated building walls and concrete elements of technical infrastructure is possible if so called mushroom shaped or grooved inflexible polyethylene foil is used additionally. Application of insulating and drainage geocomposites simplifies construction technologies in this area and ensures a water barrier and damp proofing necessary under adverse ground and water conditions which may change in effect of hydrological factors.
Słowa kluczowe
PL geokompozyty   izolacja przeciwwodna   drenaż   kryteria doboru  
EN geocomposites   damp proofing   drainage   selection criteria  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2002
Tom R. 6, nr 3
Strony 337--345
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Maślanka, K.
  • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w Krakowie
Bibliografia
Bartkowiak E., Malkiewicz J. 2001. Kompozyty izolacyjne oraz geosyntetyki przeznaczone do konstrukcji wałów przeciwpowodziowych. [W:] VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, „Szkoła metod projektowania obiektów inżynierskich z zastosowaniem geosyntetyków”, Ustroń, 136-144.
Huska D., Łacheta S., Maślanka K. 1990. Wodoprzepuszczalność włóknin jako otulin filtracyjnych drenów. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Melioracja 14,151-159.
Maślanka K. 1996a. Ocena geowłóknin eksploatowanych w umocnieniach kanałów melioracyjnych. [W:] IV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, „Szkoła metod projektowania obiektów inżynierskich z zastosowaniem geotekstyliów”, Ustroń, 80-90.
Maślanka K. 1996b. Ocena geowłóknin zastosowanych w drenażach rolniczych i umocnieniach kanałów melioracyjnych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rozprawy nr 210.
Wesołowski A., Krzywosz Z., Brandyk T. 2000. Geosyntetyki w konstrukcjacl inżynierskich. Wydawnictwo SGGW.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-29dbcc01-6259-40bc-82f2-fedd23b38485
Identyfikatory