Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-29c1a175-8984-4938-89af-4f1043bd8770

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Rozwinięcie metody analizy numerycznej wymiany ładunku w silnikach o tłokach przeciwbieżnych

Autorzy Kalke, J.  Mazuro, P.  Sulikowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development of the numerical scavenging process analysis in opposed-piston engines
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Moc i sprawność całkowita silników dwusuwowych jest silnie zależna od sprawności wymiany ładunku, dlatego też optymalizacja tego procesu jest krytyczna z punktu widzenia wydajności. Głównym celem tego artykułu jest pokazanie potencjału łączenia ze sobą różnych narzędzi inżynierskich w celu znacznego przyspieszenia fazy koncepcyjnej weryfikacji różnych systemów wymiany ładunku. Proponowany algorytm postępowania używa różnorakich języków programowania do łączenia komercyjnych (w tym przypadku Ansys Workbench, Siemens NX, MathWorks Matlab, Microsoft Excel) i niekomercyjnych pakietów (Cantera) by uzyskać najważniejsze informacje tak wcześnie jak jest to możliwe. Proponowane narzędzie obsługuje model 0-wymiarowy procesu spalania (z zadanym stężeniem gazów wylotowych), podziału geometrii i dyskretyzacji przestrzennej, zautomatyzowanego ustawiania programu obliczeniowego i postprocesora do danych numerycznych, przygotowanych specjalnie dla rozrządu sterowanego tłokami. Przeprowadzono prostą ocenę zaoszczędzonego czasu dzięki zaproponowanej metodzie postępowania. Ostania część jest krytycznym podsumowaniem zaproponowanej metody i wskazuje pewne ciekawe kierunki rozwoju takie jak kosymulacja z programami 1D oraz bardziej zaawansowane modelowanie spalania.
EN The power and overall efficiency of two-stroke engines are strongly dependent by scavenging efficiency, thus optimization of this process is vital to performance. Main aim of this article is to show the potential of combining different engineering tools to substantially speed-up the conception verification phase of various scavenging systems. The suggested algorithm uses a variety of programming languages to interconnect commercial (in this case Ansys Workbench, Siemens NX, MathWorks Matlab, Microsoft Excel) and non-commercial packages (Cantera) to get the most important information as soon as possible. Presented tools cover 0-D combustion process model (with desired exhaust gases concentration), geometry division and meshing, automated solver-setting and numerical-data postprocessor, prepared especially for piston ported valves. A simple evaluation of time savings by using proposed method was conducted. Last part is a critical sum-up of presented method and pointing out some interesting directions of development, concerning co-simulation with 1D software and more sophisticated combustion modeling.
Słowa kluczowe
PL wymiana ładunku   silnik o tłokach przeciwbieżnych   skryptowanie   sprawność  
EN scavenging   opposed-piston engine   scripting   efficiency  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 511--519
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kalke, J.
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
autor Mazuro, P.
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
autor Sulikowski, P.
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
[1] Niewiarowski, K.: Tłokowe silniki spalinowe. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1983.
[2] Sher E.: Modeling the Scavenging Process in the Two-Stroke Engine-An Overview, SAE Technical Paper Series 890414, 1989.
[3] Goldsborough S., Blarigan P.: Optimizing the Scavenging System for a Two-Stroke Cycle, Free Piston Engine for High Efficiency and Low Emissions: A Computational Approach, SAE Technical Paper Series, 2003-01-0001.
[4] Merker G., Gerstle M.: Evaluation on Two Stroke Engines Scavenging Models, SAE Technical Paper Series 970358, 1997.
[5] Wallace F., Cave P.: Experimental and Analytical Scavenging Studies on a Two-Cycle Opposed Piston Diesel Engine, SAE Technical Paper Series 710175, 1971.
[6] Pirault J.-P.,Flint M.: Opposed Piston Engines: Evolution, Use, and Future Applications, SAE International, 2010.
[7] Achates Power, 2015. http://www.achatespower.com/. [Online].
[8] Regner G., Johnson D., Koszewnik J., Dion E., Redon F., Fromm L.: Modernizing the Opposed Piston, Two Stroke Engine for Clean, Efficient Transportation. SAE International, vol. 2013-26-0114, SIAT, India, 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-29c1a175-8984-4938-89af-4f1043bd8770
Identyfikatory