Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-29aea0c8-4a6e-4587-936e-327f6267e4ea

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Konsekwencje cieplno-wilgotnościowe zmiany charakteru użytkowania budynku przemysłowego z lekkim stropodachem

Autorzy Szczepaniak, P.  Wesołowska, M. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Thermal and humidity consequences of a usage character change for an industrial building with a light flat roof
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego brane są pod uwagę głównie zagadnienia konstrukcyjne i przeciwpożarowe. W niektórych sytuacjach, ze względu na wymagania technologiczne produkcji, równie istotna staje się jakość cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych. Dotyczy to przede wszystkim obiektów, w których ważne jest utrzymanie odpowiedniej zawartości pary wodnej w powietrzu. W artykule przeanalizowano wpływ zmiany obciążenia wilgocią na ryzyko kondensacji powierzchniowej na węzłach konstrukcyjnych lekkiego stropodachu z systemem świetlików i sformułowano zalecenia ograniczające możliwość spływania kondensatu do wnętrza pomieszczeń produkcyjnych.
EN In case of change of usage way for building object there are taken into account mostly construction and fire protection issues. However, in some situations because of production technological requirements equally essential becomes the humidity and thermal quality of external partitions. It involve first of all objects in which it is important to keep proper content of steam in air. In the article there is an analysis of humidity charge change influence on surface condensation risk on construction nodes of a light flat roof with a system of skylights and there are formulated recommendations for limiting the possibility for condensate flow into production rooms.
Słowa kluczowe
PL budynek przemysłowy   zmiana funkcji   obudowa lekka   świetlik   kondensacja pary wodnej   ocena stanu technicznego  
EN industrial building   function change   lightweight casing   skylight   damp condensation   technical condition assessment  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 11
Strony 116--117
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., il.
Twórcy
autor Szczepaniak, P.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Bydgoszcz, paula@utp.edu.pl
autor Wesołowska, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Bydgoszcz
Bibliografia
[1] Byrdy Aleksander, Czesław Byrdy. 2009. „Nowoczesne ciepłochronne lekkie stropy z blach fałdowych”. Czasopismo Techniczne. Budownictwo 106 (z. 1-B): 29 – 36.
[2] Byrdy Aleksander, Czesław Byrdy. 2010. „Ocieplone stropodachy na blachach fałdowych nad krytymi basenami”. Czasopismo Techniczne. Budownictwo 107 (z. 2-B): 33 – 40.
[3] Klatt Ryszard, Dominika Rak. 2009. „Kondensacja pary wodnej i jej skutki”. Materiały Budowlane 442 (6): 4 – 6.
[4] PN-EN ISO 13788:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metoda obliczania.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-29aea0c8-4a6e-4587-936e-327f6267e4ea
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.11.47