PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Biogospodarka o obiegu zamkniętym

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The bioeconomy of a circular economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W grudniu 2015 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”. Komisja Europejska przyjęła także działania zmierzające do udoskonalenia planu działania w kierunku zrównoważonej biogospodarki uwzględniającej ograniczenie procesów wytwarzania odpadów. Wyeliminowanie znacznej części odpadów może bowiem zapewnić zrównoważone funkcjonowanie współczesnej cywilizacji. Cel ten powinien stać się priorytetem realizowanej polityki, a umiejętność zapewnienia warunków rozwoju nauki, transferu wiedzy i innowacji do praktyki zadecyduje o przyszłości nie tylko Unii Europejskiej ale i każdego z państw członkowskich Wspólnoty. Efektywne wykorzystanie zaplecza naukowo-badawczego nauk rolniczych i pokrewnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, środków pozabudżetowych i pochodzących z budżetów państw członkowskich oraz ze środków programu Horyzont 2020 powinno zapewnić zrównoważony rozwój nie tylko w Europie, ale i w Polsce. W artykule przedstawiono podstawowe kierunki prac w ramach biogospodarki z uwzględnieniem reguł obiegu zamknietego.
EN
In December 2015, the European Commission published a communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions „Closing the loop-EU action plan for the circular economy”. The European Commission adopted well as measures to improve the action plan towards sustainable bioeconomy includes reducing manufacturing waste. The elimination of a substantial part of the waste can, in fact, provide sustainable operation of modern civilization. This should become a policy priority, and the ability to ensure the conditions for the development of science, knowledge transfer and innovation into practice will decide about the future of not only the European Union but also of each of the Member States of the community. The effective use of science and research facilities of agricultural sciences and related public-private partnership, off-budget measures and those from the budgets of the Member States and with the Horizon 2020, should provide a sustainable development not only in Europe, but also in Poland. The article shows the basic directions of work within the framework of the bioeconomy, taking into account the rules of the circular economy.
Rocznik
Strony
2--6
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
 • Stały Komitet ds. Badań w Rolnictwie i FACCE JPI przy Dyrektoriacie Generalnym Badań i Innowacji Komisji Europejskiej – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
 • Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa
autor
 • Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach k. Krakowa
Bibliografia
 • [1] Chyłek E.K. 2012. „Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym”. Przemysł Spożywczy 66 (5) : 34-35.
 • [2] Chyłek E.K., St. Bielecki. 2015 „Biogospodarka – technologie innowacyjne szansą poprawy konkurencyjności w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich” w monografii III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce” – Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej pod redakcją Chyłek E.K. i Pietras M.; Warszawa 2015.
 • [3] Circular Economy Strategy ec.europa.eu/.../circular-economy/index_en.htm
 • [4] COM (2010) 2020 z 3 marca 2010 r /ec.europa.eu/eu2020/
 • [5] COM(2012) 6 /ec.europa.eu/research/.../201202_innovating_sustainable_growth.pdf/
 • [6] European Bioeconomy Stakeholders Manifesto – podsumowanie konferencji dotyczącej biogospodarki, która odbyła się w dniach 12-13.04.br. w Utrechcie, /bioeconomyutrecht2016.eu/Static/bioeconomyutrecht 2016.eu/Site/Manifest.pdf
 • [7] Europejskie Partnerstwo Innowacyjne – European Innovation Partnership (EIP)/ec.europa.eu/research/innovation-union/
 • [8] Foresight – raport Stałego Komitetu Badań Rolniczych (SCAR) – czerwiec 2015 r.
 • [9] Horyzont 2020 - /nauka.gov.pl/horyzont-2020/
 • [10] Inicjatywa Wspólnego Planowania – Joint Programming Initiatives (JPIs) /ec.europa.eu/research/era/joint-programming_en.html/
 • [11] Komunikat Komisji Europejskiej „Europejska strategia i plan działania w kierunku zrównoważonej biogospdoarki do 2020 roku” /europa.eu/rapid/press-release_IP-12-124_pl.htm/
 • [12] Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa – załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.
 • [13] Krajowe Inteligentne Specjalizacje 2015 – dokument Ministerstwa Gospodarki.
 • [14] Morawiecki M. 2016 „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – dokument Ministra Rozwoju.
 • [15] Unia Innowacji /euractiv.pl/.../unia-innowacji-elementem-strategii-ue-2020-002121
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-297b7b49-60f6-4147-b2f6-195bdf11ba80
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.