Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-294abc6c-efce-48be-8394-8efdbca002eb

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badanie wpływu głębokości nagniatania tocznego wałków na ich wytrzymałość zmęczeniową

Autorzy Kułakowska, A.  Patyk, R.  Nagnajewicz, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Researches of the influence of burnishing depth on the fatigue strength
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy badano wpływ parametrów technologicznych (głębokości nagniatania) powierzchniowej obróbki plastycznej na wytrzymałość zmęczeniową wałków podczas ich zginania obrotowego. Próbki walcowe ze stali C45 były wstępnie toczone, a następnie nagniatane na różne głębokości. Tak przygotowane próbki poddawano cyklicznemu zginaniu, aż do ich przełamania. Na tej podstawie określono wpływ głębokości nagniatania na wytrzymałość zmęczeniową. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci tabeli oraz wykresów.
EN In the paper the influence of technological parameters (burnishing depth) of the plastic surface treatment on the fatigue strength of the shafts during bending tests was investigated. C45 cylindrical specimens were prerolled, then burnished on the different depths. The samples prepared in that way were subjected to cyclic bending until they were broken. On this basis the impact of the burnishing depth on the fatigue strength was determined. Results obtained are presented in the form of table and graphs.
Słowa kluczowe
PL stalowe wałki   proces tłoczenia   proces nagniatania   zginanie obrotowe  
EN rolling process   burnishing process   steel shafts   rotational bending  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1212--1215, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., fot., rys., wykr.
Twórcy
autor Kułakowska, A.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
autor Patyk, R.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Przemysłu Drzewnego
autor Nagnajewicz, S.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Przemysłu Drzewnego
Bibliografia
1. Bohdal L., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Malag L., Patyk R., Three Dimensional Finite Element Simulation of Sheet Metal Blanking Process. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 430-435.
2. Chodor J., Kukielka L., Using Nonlinear Contact Mechanics in Process of Tool Edge Movement on Deformable Body to Analysis of Cutting and Sliding Burnishing Processes. Applied Mechanics and Materials, vol. 474, pp. 339-344.
3. Kaldunski P., Kukielka L., Numerical Analysis and Simulation of Drawpiece Forming Process by Finite Element Method. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 153-158.
4. Kukielka L., Kulakowska A., Patyk R., Numerical modeling and simulation of the movable contact tool-worpiece and application in technological processes, Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics 2010. Vol. 8/3, pp. 36-41.
5. Kułakowska A., Kukiełka L., Wpływ odchyłek zarysu regularnych nierówności powierzchni po obróbce toczeniem na wybrane właściwości warstwy wierzchniej wyrobu nagniatanego tocznie, Warszawa, I Kongres Mechaniki Polskiej 2007 r.
6. Kulakowska A., Kukielka L., Numerical analysis and experimental researches of burnishing rolling process with taking into account deviations in the surface asperities outline after previous treatment. Steel Research International 2008, vol. 2.
7. Kulakowska A., Problems of surface preparation under burnishing rolling in aspect of product quality. Steel Research International 2010, vol. 81/9.
8. Kulakowska A., Experimental researches of burnishing rolling process of regular surface asperities prepared in turning process. Steel Research International 2012. Special Edition, 14th International Conference on Metal Forming, pp. 127-131.
9. Kulakowska A., Kukielka L., Kukielka K., Patyk R., Malag L., Bohdal L., Possibility of Steering of Product Surface Layers Properties in Burnishing Rolling Process. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 442-447.
10. Kulakowska A., Patyk R., Bohdal Ł., Zastosowanie obróbki nagniataniem w tworzeniu ekologicznego produktu, Annual Set The Environment Protection Volume 2014, vol. 16.
11. Kukielka K., Kukielka L., Bohdal L., Kulakowska A., Malag L., Patyk R., 3D Numerical Analysis the State of Elastic/Visco-Plastic Strain in the External Round Thread Rolled on Cold. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 436-441.
12. Kukielka L., Geleta K., Kukielka K., Modelling of Initial and Boundary Problems with Geometrical and Physical Nonlinearity and its Application in Burnishing Processes. Steel Research International. Special Edition, 14th International Conference Metal Forming, 2012, pp. 1375-1378.
13. Legutko S., Nosal S., Kształtowanie technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej części maszyn, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2004.
14. Malag L., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Bohdal L., Patyk R., Problems Determining of the Mechanical Properties of Metallic Materials from the Tensile Test in the Aspect of Numerical Calculations of the Technological Processes. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 454-459.
15. Patyk R., Kukielka L., Optimization of geometrical parameters of regular triangular asperities of surface put to smooth burnishing. Steel Research International 2008, vol. 2.
16. Patyk R., New method of technological surface layer shaping of machine parts during duplex burnishing rolling process. Steel Research International 2012, Special Edition, 14th International Conference on Metal Forming.
17. Patyk R., Kulakowska A., Bohdal L., Ekologiczne, ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania obróbki nagniataniem, Annual Set The Environment Protection Volume, vol. 16.
18. Patyk R., Kukiełka L., Kukiełka K, Kułakowska A., Szczepanik K., Analiza ubytku właściwości użytkowych noży pielnika aktywnego, Inżynieria Rolnicza, 2011, R. 15, nr 5, str. 223-229.
19. Patyk S., Patyk R., Kukiełka L., Kułakowska A., Eksperymentalne i numeryczne metody określania parametrów siłowych w procesie nagniatania tocznego powierzchni chropowatej, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, R. 56, nr 6 str. 620-623.
20. Przybylski W., Technologia obróbki nagniataniem, WNT, Warsaw, 1987.
21. Patyk R., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Malag L., Bohdal L., Numerical Study of the Influence of Surface Regular Asperities Prepared in Previous Treatment by Embossing Process on the Object Surface Layer Staeafter Burnishing. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 448-453.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-294abc6c-efce-48be-8394-8efdbca002eb
Identyfikatory