Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-28c70c6f-cc6e-42ac-ad3f-e613e3d296cb

Czasopismo

Przegląd Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Badania wybranych właściwości fizykochemicznych mas modelowych stosowanych w metodzie wytapianych modeli

Autorzy Szczepaniak-Lalewicz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Investigations of selected physico-chemical properties of pattern materials applied in the lost wax casting method
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Współczesne procesy przemysłowe dla utrzymania wysokiej jakości produktów oraz dla zwiększenia swojej efektywności ekonomicznej wymagają coraz większej ilości pomiarów. Parametrem istotnym z punktu widzenia jakości i ekonomii jest lepkość. Czy istnieje zatem rozwiązanie łączące laboratoryjną dokładność z wymaganą przez przemysł funkcjonalnością i trwałością? Praca ta dotyczy określenia wybranych właściwości użytkowych wosków, stosowanych do formowania masy modelowej w metodzie wytapianych modeli, na podstawie przeprowadzonych badań fizykochemicznych. Przedstawiono metodykę oraz wyniki badań reologicznych mas modelowych przeprowadzonych na lepkościomierzu rotacyjnym Reometrze AR 2000 ex.
EN The modern industrial processes require an increasing number of measurements in order to maintain the high quality of the products and to improve their economical effectiveness. From the point of view of quality and economy, viscosity is an important parameter. The question arises: is there a solution which combines the laboratorial precision and the functionality and durability required by the industry? This work determines selected functional properties of waxes used to form pattern materials in the lost wax casting method, on the basis of the performed physicochemical tests. The methodology and results of rheological tests of pattern materials, performed with the use of the rotating cylinder viscometer Rheometer AR 2000 ex, are presented.
Słowa kluczowe
PL odlewnictwo   masa modelowa   wosk  
EN pattern material   wax   founding  
Wydawca Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Czasopismo Przegląd Odlewnictwa
Rocznik 2016
Tom Vol. 66, nr 11-12
Strony 550--557
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Szczepaniak-Lalewicz, K.
Bibliografia
1 KURDZIEL P.: Próby technologiczne Masy Modelowej SpecOdlew – Lotos w warunkach odlewni precyzyjnej, Kraków, 2011
2 STACHAŃCZYK J., PABIŚ R.: Badanie kinetyki krzepnięcia i stygnięcia masy modelowej w matrycy, Prace Instytutu Odlewnictwa, Kraków, 2011, tom LI (2), str.45-53
3 FERGUSON J., KEMBŁOWSKI Z.: Reologia stosowana płynów, Mercury Sc, Łódź, 1995
4 JASZCZÓŁT K.: (Szczepaniak-Lalewicz), praca magisterska „Wpływ rodzaju żywicy na własności użytkowe kleju” Politechnika Krakowska, Kraków 2000
5 JASZCZÓŁT (SZCZEPANIAK-LALEWICZ) K.: Badania właściwości fizykochemicznych mas modelowych i materiałów ceramicznych, MCITiM – Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów – Nowe możliwości badawcze, Instytutu Odlewnictwa, pod redakcją Natalii Sobczak, Marty Homy, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2011
6 ZAWISZA T.: Technologia produktów woskowych”, WNT, 1969
7 FOSTER P., DOE N.: U.S. Patent No. 6,588,254 B1, 2003, Rotary Rheometer (Peltier Concentric Cylinder) describes proprietary technology patented by TA Instruments – Waters LLC; https://www.google.ch/patents/US6588254
8 EKAPUTRA A.A., SABIL K.M., HOSSEINIPOUR A., SAAID I.B.: Impacts of Viscosity, Density and Pour Point to the Wax Deposition, Journal of Applied Sciences, 14, Issue 23, pp. 3334-3338, 2014
9 AL ZAHRANI S.M., AL FARISS T.F.: A general model for the viscosity of waxy oils, Chemical Engineering and Processing 37, 1998
10 Norma Polska PN-86 C-81555, Oznaczenie własności reologicznych przy użyciu wiskozymetrów rotacyjnych, 1986
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-28c70c6f-cc6e-42ac-ad3f-e613e3d296cb
Identyfikatory