Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-28bcc4f6-def2-4344-b91f-b1021b31e158

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zasadność ekranowania dróg w świetle obowiązujących poziomów dopuszczalnych hałasu

Autorzy Wolniewicz, K.  Zagubień, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The necessity of road screening in the light of applicable permissible levels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono konsekwencje wprowadzenia w Polsce w roku 2012 wyższych poziomów dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego. Na podstawie własnych analiz akustycznych, prowadzonych dla dróg, wskazano zagrożenia wynikające z takiego postępowania. Wprowadzone wyższe poziomy dopuszczalne hałasu komunikacyjnego skutkują brakiem konieczności ekranowania wielu inwestycji drogowych.
EN In this article there have been presented the consequences of introducing the higher permissible levels of traffic noise in Poland in 2012. On the basis of own acoustic analyses conducted for roads there were pointed out some risks resulting from this activity. Higher permissible traffic noise levels introduced by law result in lack of necessity of screening of many road investments.
Słowa kluczowe
PL hałas komunikacyjny drogowy   pomiar hałasu   ekranowanie  
EN road traffic   noise measurement   screening  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 8
Strony 54--57
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab.
Twórcy
autor Wolniewicz, K.
  • doktorantka, WILŚiG, Politechnika Koszalińska
autor Zagubień, A.
  • WILŚiG, Politechnika Koszalińska
Bibliografia
1. WHO Regional Office for Europe. Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe. Copenhagen, 2011.
2. Leśnikowska-Matusiak I., Wnuk A. Wpływ hałasu komunikacyjnego na stan środowiska akustycznego człowieka, Transport Samochodowy 2014, 3, s. 37-63.
3. Wolniewicz K., Zagubień A. Verifying Traffic Noise Analysis Calculation Models, Polish Journal of Environmental Studies 2015, 24(6), s. 2767-2772.
4. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. UE L. 189/12 z 18 lipca 2002 r. ze zm.), 2002.
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem, Dz.U.140, poz.824, 2011.
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U.120 poz. 826, 2007.
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. poz. 1109, 2012.
8. Zagubień A. Ocena skuteczności ekranowania istniejących barier akustycznych, Measurement Automation and Monitoring 2008, 54(4), s. 217-219.
9. Zagubień A. Analiza akustyczna małej pętli autobusowej, Measurement Automation and Monitoring 2011, 57(2), s. 165-167.
10. NIK Nr ewid. 23/2014/P/13/134/LBI. Informacja o wynikach kontroli. Ochrona mieszkańców dużych miast przed hałasem. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli 2014.
11. WIOŚ Raport 2013 - 2015 Stan Środowiska w Województwie Zachodniopomorskim, Szczecin: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 2015.
12. WIOŚ Raport o Stanie Środowiska w Województwie Pomorskim w 2011 roku, Gdańsk: Biblioteka Monitoringu Środowiska 2012.
13. WIOŚ Raport o Stanie Środowiska w Województwie Pomorskim w 2014 roku, Gdańsk: Biblioteka Monitoringu Środowiska 2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-28bcc4f6-def2-4344-b91f-b1021b31e158
Identyfikatory