PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The sources of competitive advantage from the perspective of project management – results of empirical studies

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Źródła przewagi konkurencyjnej z perspektywy zarządzania projektami - wyniki badań empirycznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the paper is entering the discussion concerning the sources of competitive advantage in project management in basic local government units in Poland. The focus of the paper is placed on the selected elements of the sources of competitive advantage in basic local government units in Poland, namely tasks implemented in projects. The paper consists of two main parts. In the first part of the paper, a starting point was the presentation of the essence of competitiveness and competitive advantage in the process of project management from the perspective of local government units in Poland. In the second one, the results of the research proceedings concerning the importance of tasks implemented in projects in projects in basic local government units in Poland were discussed. The considerations presented in the paper refer to the results of the research proceedings, which took place in two stages. The first stage of the studies was conducted in 2013 and it concerned the years 2010-2012, the second stage – in 2018, and it concerned the years 2016-2018.
PL
Celem artykułu jest włączenie się w dyskusję dotyczącą źródeł przewagi konkurencyjnej w zarządzaniu projektami w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. W artykule skoncentrowano uwagę na wybranych elementach źródeł przewagi konkurencyjnej w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce do jakich należą zadania realizowane w projektach. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej części artykułu punktem wyjścia uczyniono przedstawienie istoty konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej w procesie zarządzania projektami z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Natomiast w drugiej omówiono wyniki postępowania badawczego nad znaczeniem zadań realizowanych w projektach w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Przedstawione w artykule rozważania odnoszą się do wyników przeprowadzonego postępowania badawczego, które przeprowadzone zostało w dwóch etapach. Pierwszą część badań przeprowadzono w 2013 roku i obejmowała ona lata 2010-2012, drugi etap badań zrealizowano w 2018 roku uwzględniając lata 2016-2018.
Czasopismo
Rocznik
Strony
75--89
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Poznan University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • 1. Adamik, A. (2015). Dynamizowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. Zmiana warunkiem sukcesu. W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności. No. 400, p. 11-20. DOI: 10.15611/pn.2015.400.01.
 • 2. Bajdak, A. (red.). (2003). Internet w marketing. W: Paweł, G., Zrobek, J. (2014). Online promotion as a source of competitive advantage for local government units – a case study. Commune Economic and Regional Studies Vol. 7, No. 2.
 • 3. Bielski, I. (2016). Przewaga konkurencyjna jako krytyczny zasób przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość i zarządzanie. Vol. XVII, Iss. 7, pp. 25–39.
 • 4. Bossak, J., Bieńkowski, W. (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa.
 • 5. Dolata, M. (2013). Dojrzałość projektowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Organizacja i Kierowanie. No. 5, pp. 163-173.
 • 6. Grodzka, D. (2017). Grodzka Konkurencyjność polskich regionów na tle regionów państw członkowskich UE. Studia BAS. Rozwój regionalny. No. 1(49). pp. 169-202.
 • 7. Gorynia, M.. (2018). Konkurencja i konkurencyjność w sektorze przedsiębiorstw wodociągowych - aspekty teoretyczne i praktyczne. W: Chudziński, P. (red). (2018). Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym : uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzania. Warszawa: PWE. pp. 75-96.
 • 8. Górecka, D. (2009). Wielokryterialne wspomaganie wyboru projektów europejskich, Toruń: TNOiK.
 • 9. Haffer, J. (2009). Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce, Toruń: TNOiK Henzel, H. (2007). Decyzje w działalności inwestycyjnej – uwarunkowania, metody, efekty. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • 10. Januškaite, V., Užiene, L. (2018). Intellectual capital as a factor of sustainable regional competitiveness. Sustainability. 10(12). pp. 1-18. Doi:10.3390/su10124848.
 • 11. Kraszewska, M., Pujer, K. (2017). Konkurencyjność przedsiębiorstw sposoby budowania przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Exante Wydawnictwo Naukowe.
 • 12. Krzyżanowska, M. (2011). Marketing a osiąganie przewagi konkurencyjnej. W: Garbarski, L. (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, pp. 7-12.
 • 13. Kogut, J., Brożek, K. (2018). Human capital as the growth factor in regional competitiveness. Central European Review of Economics & Finance, 22(6), pp.57-69. https://doi.org/10.24136/ceref.2017.027.
 • 14. Łaźniewska, E., Gorynia, M. (2012). Konkurencyjność regionalna. Koncepcje-strategie-przykłady, Wydawnictwo Naukowe. Warszawa: PWN.
 • 15. Magretta, J., (2014), Zrozumieć Michaela Portera. Jak stworzyć dobrą strategię i zdobyć przewagę konkurencyjną. Warszawa: MT Biznes.
 • 16. Melnyk. O., Yaskal, I. (2013). Theoretical approaches to concept of “competition” and “competitiveness”. Ecoforum Vol.2(2).
 • 17. Obłój, K. (2001). Logika przewagi konkurencyjnej, Przegląd Organizacji. No. 9.
 • 18. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide - Sixth Edition). (2017).
 • 19. Pokorska, B., Maleszyk, E. (2006). Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji. Warszawa: PWE.
 • 20. Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 • 21. Siudek. T., Drabarczyk, K. (2015). Theoretical and Applied Aspects of the Competitiveness - a Review of the Literature. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej No. 112, pp. 137–153.
 • 22. Tarasova, T.F., Snitko, L.T., Matuzenko, E.V., Meshechkina, R.P., Voishscheva, O.S. (2016). Theoretical and Methodological Aspects of Organization’s Competitive Strategy Formation, International Journal of Economics and Financial Issues. Vol 6(S5), pp. 26-32.
 • 23. Twardowski, D. (2014). Konkurencyjność w ujęciu regionalnym - istota, czynniki oraz jej kształtowanie. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Vol. 28 (3), pp. 127-140.
 • 24. Szymla, Z. (2000). Determinanty rozwoju regionalnego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • 25. Zawodziński, K., Bartoszuk, P. (2013). Atrakcyjność inwestycyjna a konkurencyjność. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Vol. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej, pp. 11-41.
 • 26. Żbikowski, J. (2015). Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane problemy. HANDEL WEWNĘTRZNY. No. 4, Issue 357, pp. 37-46.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-28bb62bc-0fa5-4846-816f-7af5d8181525
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.