Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-28a76cf4-d86e-421f-b389-26c45b0e5bbd

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Koncepcje organizacji ruchu lotniczego w warunkach rosnącej kongestii transportowej

Autorzy Hawlena, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Concepts of air traffic organization in conditions of increasing transport congestion
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na współczesnym etapie rozwoju pasażerskiej komunikacji lotniczej do konkurencyjnych, ekonomicznych uwarunkowań rynkowych zaistniał znaczący problem wzrastającej kongestii w ruchu lotniczym. Tempo tego procesu wymaga podjęcia pilnych i zdecydowanych rozwiązań. Główny wysiłek w tym zakresie podjęli najwięksi producenci samolotów, europejskie konsorcjum Airbus oraz amerykański Boeing. W artykule przedstawiono charakterystykę najnowszych wielkogabarytowych samolotów nowej generacji obydwu firm. Parametry eksploatacyjne tych maszyn umożliwiają nie tylko poprawę wyników ekonomicznych, komfortu obsługi pasażera, systemu ochrony środowiska lecz również zmniejszają tempo wzrostu lotniczej kongestii transportowej. W rozważaniach zaprezentowano preferowane przez tych producentów koncepcje autonomicznych rozwiązań, dotyczących organizacji światowego modelu pasażerskich przewozów lotniczych. Związany z tym proces nasilającej się konkurencji, jak dotąd nie przesądził o dominacji na rynku konkretnej firmy, ponieważ jeszcze w pełni nie potwierdzono jej w praktyce.
EN At the present stage of development of passenger air transport to the competitive economic market conditions joined the growing problem of congestion in air traffic. The pace of this process requires urgent and decisive solutions. The main efforts in this field have made major manufacturers of aircraft, European consortium Airbus and the American Boeing. The article presents the characteristics of the latest new generation of large aircraft of both companies. The operating parameters of these machines allow you to not only improving economic performance, comfort, passenger service, environmental protection, but also reduce the rate of growth of air transport congestion. The considerations presented by these manufacturers preferred concepts of autonomous forms of organization for the global model of passenger air transport. Resulting in the use of their aircraft competition, as yet, not exaggerating about market dominance specific company, as yet not fully confirmed it in practice.
Słowa kluczowe
PL ruch lotniczy   kongestia transportowa  
EN air traffic   transport congestion  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 4461--4467
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., pełny tekst na CD3
Twórcy
autor Hawlena, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji; 20-950 Lublin; ul. Akademicka 15. Tel: +48 81 445 66 53, Fax: + 48 48 533 35 49, turystyka@up.lublin.pl
Bibliografia
1. Augustyn S., Boeing 787 – nowe spojrzenie na transport lotniczy i jego elementy. Lotnictwo 2013 nr 11.
2. Global Market Forecast. Demand for passenger aircraft Publishers Airbus. Tuluza December 2007.
3. Global Market Outlook 2013 - 2032. The transformation of air transport. Boeing Comercial Airplanes. Market Analysis. Seattle 2014.
4. http://www.flightglobal.com/blogs/the-networker/2010/12/the-difference-hub-and-spoke-vs-point-to-point/ [dostęp 18.08.2014].
5. http://www.lotnictwocywilne.republika.pl/dreamliner.html [dostęp 20.08.2014].
6. http://www.pallex.pl/model-hub-and-spoke/ [dostęp 18.08.2014].
7. Liwiński J., Airbus – Boeing 2013. Lotnictwo 2014 nr 3.
8. Malarski M., Skorupski J., Kongestia ruchu w analizie pracy portu lotniczego. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
9. Mindur M., Hawlena J. Economic conditions of technical changes in world civil air transport. Transport Problems. International Scientific Journal. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Vol 3, Issue 4, Part 2, Gliwice 2008.
10. Rębosz A., To nie jest samolot, to jest styl życia. http://grajwysoko.pl/lot-a380.html [dostęp18.11. 2013].
11. Tłoczyński D., Kierunki rozwoju przewoźników lotniczych i ich wpływ na porty lotnicze. Logistyka 2012 nr 3.
12. Voge C. G., Flying the Airbus A380. The Crowood Press 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-28a76cf4-d86e-421f-b389-26c45b0e5bbd
Identyfikatory