Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-28a00430-746a-4413-90a1-bfb37d71cabf

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Wstępne badanie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość drewna „egzotycznego” stosowanego w budownictwie

Autorzy Ogrodnik, P.  Szulej, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Initial study of the influence of increased temperatures on the strength of „exotic” wood used in construction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Drewno, obok gliny i kamienia jest najstarszym materiałem, jakiego człowiek używa od wieków. Na przestrzeni lat było ono wykorzystywane do budowy oraz jako materiał opałowy. Drewno jest jedynym materiałem w pełni odtwarzalnym przez przyrodę. Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania drewnem gatunków pozaeuropejskich, jako tworzywem inżynierskim. Zgodnie z najnowszymi trendami, pewne rodzaje drewna egzotycznego można wprowadzać do łazienek, tworząc w ten sposób nietypowe aranżacje. Jest ono również wykorzystywane w budownictwie w szczególności w przegrodach zewnętrznych, obiektach małej architektury oraz kładkach dla pieszych. Artykułu prezentuje wyniki badań doświadczalnych wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość przy zginaniu drewna sosnowego (Pinus) oraz drewna egzotycznego merbau (Intsia Bijuga) stosowanego w budownictwie i konstrukcjach inżynierskich naturalnego oraz impregnowanego nowoczesnym środkiem ogniochronnym zawierającym nanocząstki SiO2 o rozmiarach 10-20nm. Badania zostały wykonane w ramach pracy Badawczej Statutowej S/E-422/20/14 realizowanej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
EN Next to clay and stone a wood is one of the oldest materials used by human since ages. Over the years it has been used for building and as a fuel. The wood is the only material fully reproducible by the nature. In recent years a significant increase of interest with non-European types of wood as an engineering material has been observed. According to the newest trends, some types of exotic wood can be also used in bathrooms, creating unique arrangements. It is also used in construction, especially as outdoor partitions, small architecture objects and gangways. This paper presents experimental studies results of the increased temperature impact on the flexural strength of the pine wood (Pinus) and merbau exotic wood (Intsia Bijuga) applied in construction and engineering structures, natural and treated with the modern flame retardant including SiO2 nanoparticles of 10-20 nm. The studies were conducted as a part of the Statute Reseach Work S/E-422/20/14 at the Main School of Fire Services.
Słowa kluczowe
PL materiał opałowy   drewno egzotyczne   środek ogniochronny   konstrukcja inżynierska  
EN exotic wood   flexural strength   engineering structure   flame retardant  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 8053--8059
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab., wykr., pełny tekst na CD3
Twórcy
autor Ogrodnik, P.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, Zakład Mechaniki Stosowane, pogrodnik@sgsp.edu.pl
autor Szulej, J.
  • Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin, Katedra Mechaniki Budowli, j.szulej@pollub.pl
Bibliografia
1. Sudoł E., Sulik P., Problematyka wykorzystania drewna egzotycznego w zewnętrznych przegrodach budowlanych. Budownictwo i Architektura 12(3) (2013) 27-34
2. Kozakiewicz P., Kościeliak C., Zakrzewska-Rudziska W., Badania właściwości i innowacyjne zastosowania drewna egzotycznego w Polsce, Przemysł drzewny 59 (2008) 18-23.
3. Oszust M., Pieniak D.,Ogrodnik P., Dec L., Badanie spadku wytrzymałości drewna świerkowego modyfikowanego termicznie w warunkach temperatur pożarowych. Drewno 2011 vol. 54 str. 97-108.
4. Pieniak D., Ogrodnik P., Oszust M., Niewczas A., Badania wytrzymałości w podwyższonych temperaturach materiałów drewnopochodnych stosowanych w mostownictwie. Rozdział w monografii wydanej przez Politechnikę Lubelską 2012 r. str. 88-116
5. Ogrodnik P., Tatka B., Badanie wpływu modyfikacji termicznej na zachowanie elementów rozciąganych w podwyższonych temperaturach. Zeszyty Naukowe SGSP Nr 50 (2) 2014 Str.43-51
6. Korkut S., Akgul M., Dundar T., The effcts of heat treatment on some technological properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood, Bioresource Technology 99 (2008) 1861–1868.
7. Neuhaus H., Budownictwo drewniane, podręcznik inżyniera. Polskie Wydawnictwo Techniczne. Rzeszów 2006.
8. Njankouo J, Dotreppe J, Franssen J., Fire resistance of timbers from tropical countries and comparison of experimental charring rates with various models. Construction and Building Materials 2005; 19: 376-386.
9. PN-77/D-04103. Drewno. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-28a00430-746a-4413-90a1-bfb37d71cabf
Identyfikatory