Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2877c20b-f905-44cb-8708-9fced0739c42

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Współdziałanie wentylacji ogólnej z miejscową wywiewną : budownictwo przemysłowe

Autorzy Gliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule został poruszony bardzo ważny, z punktu widzenia zapewnienia właściwych warunków pracy, problem współpracy wentylacji ogólnej z miejscową wentylacją wywiewną.
Słowa kluczowe
PL powietrze   wentylacja i klimatyzacja   wentylacja wywiewna   wentylacja przemysłowa  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2006
Tom Nr 4
Strony 88--94
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Gliński, M.
Bibliografia
1. Malicki M., Odciągi miejscowe. Poradnik projektanta, Warszawa 1959.
2. Malicki M., Wentylacja przemysłowa, Warszawa 1967.
3. Szymański T., Wasiluk W., Systemy wentylacji przemysłowej, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2000.
4. Przydróżny S., Wentylacja, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991.
5. Mierzwiński S., Wentylacja przemysłowa cz. 1. Skrypt, Politechnika Śląska, Gliwice 1979.
6. Halupczok J., Kryteria wyboru systemu rozdziału powietrza w pomieszczeniach, COW 8/1994.
7. Wentylacja w budynkach przemysłowych. Ograniczanie emisji substancji toksycznych, INSTAL 4/1998.
8. Halupczok J., Systemy nawiewu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych, Rynek Instalacyjny 7-8/2003, s. 75.
9. Halupczok J., Nawiewniki wyporowe w pomieszczeniach i halach przemysłowych, Rynek Instalacyjny 6/2004, s. 87.
10. Gliński M., Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 3.). Ssawki i okapy, Rynek Instalacyjny 12/2003, s. 60.
11. Gliński M., Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 8.). Zasady prawidłowego wykonania i eksploatacji, Rynek Instalacyjny 9/2004, s. 60.
12. Gliński M., Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 10.). Podsumowanie, Rynek Instalacyjny 1-2/2005, s. 82.
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 73, poz. 645).
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
17. Halupczok J., Efektywność systemu nawiewania powietrza przy wentylacji miejsc pracy w pomieszczeniach przemysłowych, COW 2/2001.
18. VDI 3802: Raumlufttechnische Aniagenfur Fertigungsstatten. Dezember 1998.
19. Detzer R., Dittes W., Gewite Belfutung der Arbeitsbereiche in Produktionshallen wm Abbau der Schadstoffbelastung, BMFBericht HLK 1-92, 1992.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2877c20b-f905-44cb-8708-9fced0739c42
Identyfikatory