Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-28039d2b-38db-4ffb-991e-be301e0f63de

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Modelowanie wybranych procesów logistycznych w elektrociepłowni

Autorzy Krajewska, R.  Łukasik, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The model of supply coal process at the power plant
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Planowanie procesów logistycznych w elektrociepłowni jest dużym wyzwaniem stojącym przed przedsiębiorstwami energetycznymi, które podlegają tym samym prawom gospodarki magazynowej, co przedsiębiorstwa produkcyjne czy handlowe. Dodatkowym elementem, który ma wpływ na te procesy jest odpowiedni poziom zapasów, który ma gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa energetycznego. W artykule omówiono jeden z wybranych procesów logistycznych, który ma decydujący wpływ na zapewnienie ciągłości dostaw ciepła i energii elektrycznej odbiorcom. Przedstawiono dwa modele procesu zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel opałowy. Pierwszy model (MBD) uwzględnia rzeczywiste procedury stosowane w wybranej elektrociepłowni podczas procesu zaopatrzenia w węgiel opałowy. Opisuje on sposób planowania zużycia opału, a także zasady planowania i zamawiania opału na podstawie dokumentów uzyskanych z elektrociepłowni. Drugi przedstawiony model to model, który został wykorzystany w procesach symulacyjnych pozwalających zoptymalizować procedury zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel.
EN Planning of the logistics processes in CH plants is a big challenge, because energy companies are subject to the same laws of warehouse management, as manufacturing companies or commercial businesses. An additional element which has an impact on the level of stocks in companies of this industry is energy security, which is necessary to ensure the continuity of supplying heat and electricity for demand from customers. Paper presents two models of the process coal fuel supplying in power plants. The first model (MBD) reflects real procedures used in a selected power plant during the supply of coal fuel. It describes how to plan the consumption of fuel, as well as the rules and ordering of fuel, which is based on the documents obtained from CHP plants. The second presented model is a model that has been used in a simulation whose aim is to optimize procedures of supplying power plants in coal.
Słowa kluczowe
PL pocesy zaopatrzenia w węgiel opałowy   zarządzanie łańcuchem dostaw   modelowanie procesów logistycznych   elektrociepłownia   logistyka elektrociepłowni  
EN procurement processes in coal fuel   supply chain management   modelling in logistics processes   power plant   CHP logistics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1529--1534, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., schem., tab.
Twórcy
autor Krajewska, R.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Systemów Transportowych i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu, r.krajewska@uthrad.pl
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Automatyki i Telematyki, Zakład Automatyzacji Procesów
Bibliografia
1. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług. Wydanie II, PCDL 2000.
2. Kozyra J., Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Instytut Technologii i Eksploatacji – PIB Radom, Odnawialne źródła energii, 2014.
3. Krajewska R., Łukasik Z., Zapewnienie płynności dostaw surowców stałych do elektrociepłowni poprzez sprawne zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 14/2013.
4. Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Biblioteka Logistyka, Poznań 2002.
5. Łukasik z., Nowakowski W., Kuśmińska-Fijałkowska A., Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, Logistyka 4/2014.
6. Materiały źródłowe pozyskane z elektrociepłowni.
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003r. „w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych”.
8. Urząd Regulacji Energetyki, „Energetyka Cieplna w liczbach - 2011”.
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1144 z późniejszymi zmianami).
10. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, Bruksela, 16 grudnia 1991 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 11, poz.38 z póź. zm.). [106]
11. Europejska Karta Energetyczna: http://www.energycharter.org/process/european-energy-charter-1991/ [wgląd: styczeń 2015] [24]
12. Polityki energetycznej Polski do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. [79]
13. Dołęga W., Bezpieczeństwo energetyczne w krajowych i unijnych regulacjach prawnych. Energetyka Cieplna i Zawodowa, nr 1/2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-28039d2b-38db-4ffb-991e-be301e0f63de
Identyfikatory