Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-27fe94f7-6ba3-48ee-a5cf-c0e1544e9251

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Model matematyczny walcarki z elementami sprężystymi w linii transmisji ruchu o rozłożonych parametrach mechanicznych

Autorzy Rusek, A.  Czaban, A.  Lis, M.  Patro, M.  Śliwiński, T. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Mathematical model of a rolling mill including elastic elements in a power transmission line with the consideration of the distributed mechanical parameters
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne zachodzące w walcarce hutniczej. W modelu matematycznym opisującym zjawisko przemiany elektromechanicznej zachodzące podczas pracy urządzenia uwzględniono podatną transmisją ruchu o rozłożonych parametrach mechanicznych. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają przez długie linie wałów walce Dla sformułowania różniczkowych równań stanu rozpatrywanego układu wykorzystano interdyscyplinarną metodę, która wykorzystuje modyfikację zasady Hamiltona.
EN In the paper the results of analysis of electromechanical processes occurring in a metallurgical rolling mill are presented. The flexible motion transmission described by distributed mechanical parameters is considered in the mathematical model of electromechanical transformation associated with operation of the device. The investigated system consists of two induction motors of high power, that drive rollers via long shafts. The interdisciplinary method is used in order to formulate the differential state equations of the considered system. The abovementioned method bases on a modification of Hamilton’s principle.
Słowa kluczowe
PL zasada Hamiltona   system Eulera-Lagrange'a   elektromechaniczne przetwarzanie energii   parametr mechaniczny  
EN Hamilton’s principle   Euler-Lagrange’s system   electromechanical energy transformation   mechanical parameter  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2015
Tom R. 91, nr 1
Strony 195--198
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Rusek, A.
autor Czaban, A.
autor Lis, M.
autor Patro, M.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, al. Armii Krajowej 17
autor Śliwiński, T.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, al. Armii Krajowej 17
Bibliografia
[1] Chaban A. Modelowanie matematyczne procesów oscylacyjnych systemów elektromechanicznych. (Wydanie drugie, zmienione i uzupełnione). – Lwów: W-wo T. Soroki 2008. – 328 s. (w języku Ukraińskim).
[2] Lis M.: Modelowanie matematyczne procesów przejściowych w elektrycznych układach napędowych o złożonej transmisji ruchu, Seria monografie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013
[3] Czaban A., Rusek A., Lis M.: Model matematyczny układu napędowego głębokożłobkowego silnika indukcyjnego obciążanego generatorem synchronicznym. Technical News – 2012/1(35), 2(36). – S. 58 – 62.
[4] Rusek A.: Stany dynamiczne układów napędowych z silnikami indukcyjnymi specjalnego wykonania, Seria Monografie 228, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012,
[5] Ziemiński R.: Analiza drgań swobodnych pełnego układu dyskretno-ciągłego typu // Zesz. Nauk. A.G.H. – 1980. – № 775. – S. 177 – 188.
[6] Puchała A.: Elektromechaniczne przetworniki energii, BOBRME Komel, Katowice 2002
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-27fe94f7-6ba3-48ee-a5cf-c0e1544e9251
Identyfikatory