PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Venture capital as a source of financing small and medium-sized enterprises in Poland: selected aspects

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Venture capital jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – wybrane aspekty
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Entrepreneurship financing is a challenge for company managers in every industry. Competitive market requirements and advancing globalization trigger continuous changes in economic conditions that companies are constantly adjusting to. Capital flows enabling efficient financing and development of businesses should be mobile, with a direct bearing on decisions on capital allocation. Thus, the following questions arise: what sources, in addition to equity and loans, are used by small and medium-sized enterprises in Poland? Do they make use of all the possibilities available in the capital market and what are the reasons behind their choices regarding development strategies and funding sources for such strategies? This article builds on the authors’ own research on companies’ survival and preferences as to the choice of financing sources in the various stages of development, carried out on the basis of source data from various annual reports and publications that have been produced and made available by capital market institutions. It also addresses the diversification of financial portfolios of companies that seek financing sources for their own entrepreneurship that allows their development, efficiency and maximization of performance, and thus consolidation of their market position, including through the use of venture capital.
PL
Finansowanie przedsiębiorczości stanowi wyzwanie dla zarządzających przedsiębiorstwami w każdej branży. Konkurencyjne wymagania rynkowe i postępująca globalizacja powodują nieustanne zmiany warunków ekonomicznym, do których funkcjonujące przedsiębiorstwa nieustannie się dostosowują. Przepływy kapitałowe umożliwiające efektywne finansowanie przedsiębiorstw i ich rozwój, powinny odznaczać się mobilnością, co ma bezpośrednie przełożenie na decyzje dotyczące alokacji kapitału. Powstaje pytanie: z jakich źródeł - oprócz kapitału własnego i kredytów - korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce? Czy wykorzystują wszystkie możliwości dostępne na rynku kapitałowym oraz czym powodowane są ich wybory, które dotyczą strategii rozwoju i źródła jej finansowania? Artykuł powstał na podstawie badań własnych dotyczących przeżywalności firm i ich preferencji, co do wyboru źródeł finansowania w poszczególnych fazach rozwoju, wykonanych w oparciu o dane źródłowe z różnych raportów rocznych oraz publikacji, opracowanych i udostępnionych przez instytucje powiązane z rynkiem kapitałowym. Artykuł poświęcony jest też dywersyfikacji portfela finansowego przedsiębiorstw, poszukujących źródeł finansowania własnej przedsiębiorczości, umożliwiającej rozwój, efektywność i dynamizację wyników, ugruntowujących pozycję rynkową analizowanych przedsiębiorstw, w tym za pośrednictwem venture capital.
Rocznik
Tom
Strony
93--110
Opis fizyczny
Bibliogr. 45 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Ph.D. student at Poznan University of Technology, Faculty of Engineering Management
autor
 • Department of Entrepreneurship and Business Communication, Faculty of Engineering Management, Poznan University of Technology
Bibliografia
 • [1] Beck T., Demirigüuc-Kunt A., Laeven L., & Maksimovic V., The Determinants of Financing Obstacles. Journal of International Money and Finance, 2006.
 • [2] Berger A.N., Udell G.F., The Roles of Private Equity and Debt Markets in Financial Growth Cycle. Journal of Banking and Finance, 22, 1998.
 • [3] Bielawska A., Wyjaśnienie trudności nowo powstających przedsiębiorstw w dostępie do kredytów jako przejaw realizacji teorii asymetrii informacji. In A. Bielawska (Ed.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • [4] Bielawska A., Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001.
 • [5] Busse F.-J., Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, R. Oldenburg Verlag, München–Wien 1993.
 • [6] Brüderl J., Mahmood T., Small Business Mortality in Germany: A Comparison Between Regions and Sectors, „Discussion Paper FS IV”, 96–20, Berlin: Wissenschaftszentrum, 1996.
 • [7] Churchill N.C., Lewis V.L., The five Stages of Small Business Growth. Harvard Business Review, 63(3), https://hbr.org/1983/05/the-five-stages-of-small-business-growth, 1983.
 • [8] CSO – Central Statistical Office, Activity of non-financial enterprises in 2013. Warszawa: CSO, 2014.
 • [9] Da Gbadji L.A.G., Gailly B. and Schwienbacher A., International Analysis of Venture Capital Programs of Large Corporations and Financial Institutions. Entrepreneurship Theory and Practice, 39: 1213– 1245. http://dx.doi.org/10.1111/etap.12105, 2015.
 • [10] Daskalakis N., Thanou E., Capital Structure of SMEs: To what extend does size matter? Working Paper Series, 2010.
 • [11] Diamond D.W., Reputation Acquisition in Debt Markets. Journal of Political Economy, 97, 1991.
 • [12] Elsas R., Florysiak D., Empirical Capital Structure Research: New Ideas, Recent Evidence and Methodological Issues, “Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge” (BWL), 2008.
 • [13] EVCA, Central and Eastern Europe statistics from years 2007-2014, European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA), Brussels 2015.
 • [14] Freedman D.A., Statistical Models. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 • [15] Gehrke M., Kapitalstrukturpolitik und Kapitalgeberinteressen. Eine theoretische und empirische Analyse, Frankfurt School Verlag, Frankfurt 2010.
 • [16] Gilson R.J., Black, B.S., Venture Capital and the Structure of Capital Markets: Banks Versus Stock Markets (November 1997). Journal of Financial Economics 47: 243-277, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.46909, 1998.
 • [17] Gompers P., Lerner J., The Venture Capital Revolution., Journal of Economic Perspectives, 15(2): 145-168. http://dx.doi.org/10.1257/jep.15.2.145, 2001.
 • [18] Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.
 • [19] Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu.PL. Warszawa 2010.
 • [20] Klonowski D., Kapitał wysokiego ryzyka w Polsce. Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych. Organizacja i Kierowanie, 1, 2003.
 • [21] Kordela D., NewConnect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu.pl, Warszawa 2013.
 • [22] Łuczka T., Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Determinanty związane z cechami przedsiębiorstwa. In: A. Bielawska (Ed.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 • [23] Łuczka T., Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktur kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 • [24] Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • [25] Małecka J., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. In: A. Bielawska (Ed.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 • [26] Małecka J., Economic condition of legal persons in the SME sector – potential participants of the capital market in Poland. In M. Starnawska (Ed), Social, innovative and financial dimensions of enterprising organizations, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2015.
 • [27] Metrick A., Yasuda A., Venture Capital and Other Private Equity: a Survey. European Financial Management, 17: 619–654. DOI: 10.1111/j.1468036X.2011.00606.x, 2011.
 • [28] Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1998.
 • [29] Mira F.S., How SME Uniqueness Affects Capital Structure: Evidence from 1994-1999 Spanish Data Panel. Working Paper Series, May 5, 2003.
 • [30] Modigliani F., Miller M.H., The Cost of Capital Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48(3), http://dx.doi.org/10.2307/1809766, 1958.
 • [31] Muller P., Caliandro C., Peycheva V., Gagliardi D., Marzocchi Ch., Ramlogan R., Cox D., Annual Report on European SMSs 2014/2015. SMSs start hiring again, Karen Hope Editor, for the European Commission, 2015.
 • [32] Myers S.C., The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39(3), 1997.
 • [33] Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa: 1994.
 • [34] Robinson J., Akumulacja kapitału, PWN, Warszawa 1958.
 • [35] PARP, Warsztaty na temat venture capital, PARP, Warszawa 2012.
 • [36] PARP, MSP Forum Edukacyjne Małych i średnich Przedsiębiorstw. Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą, PARP Warszawa 2011.
 • [37] Płókarz R., Globalne rynki finansowe, PWN, Warszawa 2013.
 • [38] Schneider H., Determinanten der Kapitalstruktur, Gabler Verlag, Weisbaden 2010.
 • [39] Smith A., Bogactwo narodów, vol. 1. Quoted in: H. Landreth & D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
 • [40] Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 2007.
 • [41] Tamowicz P., Venture Capital – kapitał na start, PARP, Warszawa 2004.
 • [42] Vanacker T., Manigart S., Venture Capital, in Alternative Investments: Instruments, Performance, Benchmarks, and Strategies (eds H.K. Baker and G. Filbeck), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. http://dx.doi.org/10.1002/9781118656501.ch12, 2013.
 • [43] Welpe I., Managementunterstüzung durch Venture-Capital-Gesellshaften- eine empirische Untersuchung. In A.-K. Achleitner, H. Klandt, L.T. Koch & K.-I. Voigt (Eds.), Jahrbuch Entrepreneurship. Gründungsforschung und Gründungsmanagement, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2006.
 • [44] www.polban.pl (01.01.2016).
 • [45] www.psik.org.pl (01.01.2016).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-27e09029-b7f0-48b9-8d22-d0efc2b9ba77
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.