Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-27d99124-f7e1-405f-b095-226f657cfdbe

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Wymagania jakościowe stawiane osadom ściekowym spalanym w krajowych cementowniach

Autorzy Bożym, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Sewage sludge quality standards required by Polish cement plants
Konferencja XIV Konferencja Ochrona Środowiska : przepisy, rozwiązania, interpretacje, trendy
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Spalanie osadów ściekowych w piecach cementowych jest dobrym rozwiązaniem, w porównaniu do innych metod ich utylizacji. Do zalet należy bezodpadowa produkcja, związanie metali ciężkich w cemencie, ograniczenie powstawania zanieczyszczeń gazowych z uwagi na wysoką temperaturę spalania. Utylizacja termiczna w cementowniach ma jednak ograniczenia wynikające z wysokiego uwodnienia osadów, niekorzystnej konsystencji oraz niskiej wartości opałowej. Alternatywą jest stosowanie mieszanin osadów z innymi paliwami, podnoszącymi kaloryczność. Na opłacalność termicznej utylizacji w cementowniach mają wpływ koszty suszenia osadów, ich transportu oraz opłaty za utylizację.
EN Incineration of sewage sludge in cement kilns is a good alternative to other methods of disposal. The advantages of such a solution are wastefree production, deactivation of heavy metals in the cement, reduction in the formation of gaseous pollutants due to high combustion temperature. Thermal treatment in the cement industry, however, has limitations due to the high hydration of sewage sludge, inadequate consistency and low caloric value. An alternative method is to mix the sewage sludge with other fuels with higher calorific. Cost-effectiveness of thermal utilization in cement kilns may depend on the cost of sludge drying, transport and utilization fees.
Słowa kluczowe
PL cementownie   osady ściekowe   współspalanie  
EN cement kilns   sewage sludge   co-incineration  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2013
Tom Vol. 67, nr 10
Strony 1019--1024
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., tab.
Twórcy
autor Bożym, M.
  • Politechnika Opolska, Opole
Bibliografia
7. Lutzner K.: Uzdatnianie ścieków i osadów. Kierunki w technologii, wymiarowaniu i budownictwie (Niemcy)., Ekol. Techn., 2(8), 1994, 14-17.
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 77)
9. Kaantee U., Zevenhoven R., Backman R., Hupa М.: Cement manufacturinc using alternative fuels and the advantages of process modeling, Fuel Process Technology, 85, 2004, 293-301.
10. Rećko K.: Wykorzystanie osadów ściekowych w produkcji materiałów ceramicznych, Mat. Konf. „Nowe spojrzenie na osady ściekowe, 2003, 298-306.
11. Duda J., Wzorek М.: Wykorzystanie osadów ściekowych w procesie wypalania klinkieru, Mat Sympozjum naukowo-technicznego „Wod-Kan-Eko 2002”, Ostrowiec Świętokrzyski 2002, 28-32.
12. Troniewski L., Wzorek М.: Osady ściekowe jako paliwa alternatywne dla przemysłu cementowego, Mat. Konf. „Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych”, 2004, 381-388.
13. Sładeczek F., Nolepa A.: Współspalanie osadów ściekowych w przemyśle cementowy-wymagania ekologiczno-techniczne, Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych nr 39/40, 2006, 19-28.
14. Sładeczek E, Niemczyk R: Ekologiczne i techniczne aspekty współspalania osadów ściekowych w przemyśle cementowym i w energetyce, Archiwum Spalania, Vol. 6, nr I-4, 2006, 86-96.
15. Kościanowski J., Werszler A.: Spalanie osadów ściekowych w piecach obrotowych do wypalania klinkieru cementowego, Mat. Konf. „Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”, 2008, 405-419.
16. Czerniak A., Poszyler-Adamska A.: Ocena immobilizacji metali ciężkich w kompozytach cementowo-grunowych stosowanych do budowy dróg wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum, 5(1), 2006, 29-38.
17. Sprung (1988) z Czerniak A., Poszyler-Adamska A.: Ocena immobilizacji metali ciężkich w kompozytach cementowo-grunowych stosowanych do budowy dróg wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum., 5(1), 2006, 29-38.
18. Suchy М.: Uwarunkowania prawne energetycznego wykorzystania osadów ściekowych w przemyśle cementowym, Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowe spojrzenie na osady ściekowe, Częstochowa 2003,566-577.
19. Fytili D., Zabaniotou A.: Utilization of sewage sludge In EU application of old and New methods - a revew., Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12, 2008, 116-140.
20. Botorek-Giesa N., Jagustyn B.: Zawartość chloru w biomasie stałej stosowanej do celów energetycznych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 40, 2009,396-401.
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. 201 I nr 95 poz. 558)
22. Bożym М.: Możliwości wykorzystania osadów ściekowych w przemyśle ceramicznym, Materiały Budowlane 12/2010, 460, 1-3.
23. Sarna М., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A.: Paliwa alternatywne z odpadów dla cementowni. Doświadczenia Lafarge Cement Polska SA, Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej Zeszyt Nr 21, Seria: Inżynieria Środowiska Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2003, 309-316.
24. Duda J.: Współspalanie węgla i paliw alternatywnych w cementowych piecach obrotowych, Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych nr 35-36,2003, 7-24.
Uwagi
Błędna numeracja bibliografii.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-27d99124-f7e1-405f-b095-226f657cfdbe
Identyfikatory