Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-27a0b124-cb7b-4e8a-91ba-529aaff71354

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Transport drobiu rzeźnego

Autorzy Tereszkiewicz, K.  Molenda, P.  Pokrywka, K.  Bukała, B.  Kusz, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transport of slaughter poultry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest omówienie wpływu najważniejszych etapów obrotu przedubojowego, głównie transportu drobiu rzeźnego na cechy technologiczne i konsumpcyjne produkowanego mięsa drobiowego. W artykule omówiono wyniki aktualnych badań naukowych z zakresu dobrostanu drobiu rzeźnego w transporcie.
EN The aim of the article is to discuss the influence of the most important stages of pre-slaughter handling, the transport of poultry in particular, and their influence on the technological and consumptive properties of the meat produced. The study discusses the results of current scientific research on poultry welfare during transport.
Słowa kluczowe
PL transport drobiu   ochrona zwierząt w transporcie  
EN transport of poultry   protection of animals in the transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1555--1564
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Tereszkiewicz, K.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Informatyki w Zarządzaniu, kteresz@prz.edu.pl
autor Molenda, P.
  • Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
autor Pokrywka, K.
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
autor Bukała, B.
  • Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie
autor Kusz, D.
  • Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie
Bibliografia
1. Bremner, A., Johnston M., Poultry Meat Hygiene and Inspection. London: W. B. Sounders company Ltd. 1996.
2. Doktor J., Wpływ postępowania przedubojowego na jakość tuszki i mięsa kurcząt rzeźnych. Wiadomości Zootechniczne 2007, R. XLV 3, 25-30.
3. Elrom K., Handling and Transportation of Broilers Welfare, Stress, Fear and Meat Quality. Israel Journal of Veterinary Medicine 2001, vol. 56 (2).
4. Grabowski T., Kijowski J., Mięso i przetwory drobiowe. WNT, Warszawa 2004.
5. Grandin T., Livestock Handling and Transport. Wydanie III. CABI 2007.
6. Jarosiewicz K., Słowiński M., Obrót przedubojowy przyczyną stresu u drobiu. Medycyna Weterynaryjna 2011, 64 (5), 309-312.
7. Kijowski J., Frankowska H., Standardy klasyfikacji jakościowej tuszek kurcząt brojlerów, cz I, cz II. Polskie Drobiarstwo 2000, 1, 28-29, 2, 20-21.
8. Langer R. O. S, Simoes G. S., Soares A. L., Oba A., Rossa A, Shimokomaki M., Ida E. I., Broiler Transportation Conditions in a Brazilian Commercial Line and the ccurrence of Breast PSE (Pale, Soft, Exudative) Meat and DFD-like (Dark, Firm, Dry) Meat. 2010, vol. 53 (5), 1161-1167.
9. Mitchell M. A., Kettlewell P. J., Welfare of poultry during transport a review. Poultry Welfare Symposium Cervia, Italy, 18-22 May 2009.
10. Mroczkowski S., Organizacja transportu zwierząt w świetle prawa. Przegląd Hodowlany 2010, 5, 31-33.
11. Netczuk M., Michalski M., Zasady transportu i uboju drobiu wybranych etapów produkcyjnych w świetle obowiązującego prawa. Polskie Drobiarstwo 2011, 1, 22-24.
12. Nijdam E., Arens P., Lambooij E., Decuypere E., Stegeman J. A. Factors Influencing Bruises and Mortality of Broilers During Catching,Transport, and Lairage. Poultry Science 2004, 83 (9), 1610-1615.
13. Oba A., Almeida M, Pinheiro J. W., Ida E. I., Marchi D., F., Soares A., L. Shimokomaki M., The Effect of Management of Transport and Lairage Conditions on Broiler Chicken Breast Meat Quality and DOA (Death on Arrival). Brazilian Archives of Biology and Technology 2009, Special Number zol. 52, 205-211.
14. Petracci M., Bianchi M., Cavani C., Gaspari P., Lavazza A., Preslaughter Mortality in Broiler Chickens, Turkeys, and Spent Hens Under Commercial Slaughtering. Poultry Science 2006, vol. 85, 1660–1664.
15. Rokicki T., Wicki L., Transport i magazynowanie w rolnictwie jako element logistyki. Wieś Jutra 2010, 1 (138), 41-42.
16. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.
17. „Scientific Opinion Concerning the Welfare of Animals during Transport”. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW). EFSA Journal 2011, 9 (1), 1966.
18. Skarbka-Błotnicka T., Postęp w przetwórstwie drobiowym. Gospodarka Mięsna 1996, nr 3, 50-51.
19. Słowiński M., Król G., Wpływ odległości fermy od zakładu ubojowego i czasu oczekiwania na ubój na właściwości technologiczne mięsa kurcząt. Mięso i Wędliny 1999, 6, 30-34.
20. Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Transport kołowo-drogowy. T. V, Wydawnictwo SYSTHERM 2012.
21. Tokarzewski S., Wernicki A., Kankofer M., Urban-Chmiel R., Arciszewski M., Transport jako czynnik wzmagających reakcje stresowe u brojlerów kurzych. Annales UMCS 2006, vol. LXI, 15, 127-134.
22. Voslarova E., Janackova B., Vitula F., Kozak A., Vecerek V. Effects of transport distance and the season of the year on death rates among hens and roosters in transport to poultry processing plants in the Czech Republic in the period from 1997 to 2004. Veterinarni Medicina 2007, 52, (6), 262-266.
23. Warriss D. P., Handling broiler chickens ante-mortem for optimal carcass and meat quality. Animal Science 2006, vol. 1, 94-98.
24. Wójcik A., Pomianowski J. F., Sowińska J., Mituniewicz T., Witkowska D., Chorąży Ł, Piotrowska J. Wpływ obrotu przedubojowego kurcząt brojlerów na jakość technologiczną mięsa. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2011, nr 3, 85-86.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-27a0b124-cb7b-4e8a-91ba-529aaff71354
Identyfikatory