Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-279122c1-46f1-4ca1-bb79-3a9ff10ee256

Czasopismo

Elektro Info

Tytuł artykułu

Problematyka strat mocy i energii w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Autorzy Niewiedział, E.  Niewiedział, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problem of power loss in MV/LV distribution transformers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono aktualne dane statystyczne dotyczące transformatorów rozdzielczych SN/nn zainstalowanych w krajowej sieci dystrybucyjnej oraz ogólną charakterystykę strat mocy i energii w transformatorach rozdzielczych. Zaprezentowano także kryteria określania optymalnego obciążenia transformatora rozdzielczego z punktu widzenia minimum jednostkowych strat mocy oraz minimum jednostkowych strat energii.
EN The paper presents current statistical data concerning distribution transformers of medium to low voltage installed in Polish distribution network. The overall characteristics of power and energy loss in distribution transformers are also described. Optimal load criteria of such transformers are presented from the point of view of minimum elementary power and energy loss.
Słowa kluczowe
PL instalacja elektroenergetyczna   straty mocy   straty energii elektrycznej   transformator rozdzielczy SN/nn   krajowa sieć dystrybucyjna   optymalne obciążenie transformatora  
EN electric power installation   power losses   electricity losses   MV/LV distribution transformer   national distribution network   optimal transformer load  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Elektro Info
Rocznik 2017
Tom nr 10
Strony 55--58
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Niewiedział, E.
  • Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie
autor Niewiedział, R.
  • Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie
Bibliografia
1. Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2015, Wyd. Agencja Rynku Energii, Warszawa 2016 (oraz wcześniejsze roczniki).
2. Niewiedział E., Niewiedział R., Charakterystyka krajowej sieci dystrybucyjnej w XXI wieku, elektro.info, 2017, Nr 9 (157), s. 24-30.
3. Niewiedział E., Niewiedział R., Potrzeby rozwojowe i modernizacyjne sieci elektroenergetycznej na terenach wiejskich, Wiadomości Elektrotechniczne, 2012, nr 8 (1030), s. 3-10.
4. Norma PN-EN 50464-1: 2007 Trójfazowe olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV – Część 1: Wymagania ogólne.
5. Bełdowski T., Markiewicz H., Stacje i urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1992.
6. Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych (Praca zbiorowa pod redakcją J. Kulczyckiego), Wydawnictwo PTPiREE, Poznań 2009.
7. Niewiedział R., Niewiedział E., Ocena modeli wyznaczania czasu trwania strat maksymalnych w sieciach elektroenergetycznych, w: Mat. Konferencji n.t. „Szacowanie i prognozowanie obciążeń w sieciach elektroenergetycznych” , Wisła 2013.
8. Rozporządzenie Komisji UE nr 548/2014 z dnia 21.05.2014. ujednolicające poziomy strat mocy w transformatorach rozdzielczych i sposoby ustalania strat w transformatorach mocy.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-279122c1-46f1-4ca1-bb79-3a9ff10ee256
Identyfikatory