Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-277ca2d1-6df8-4497-934f-563d48ddb04e

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Rola planowania w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa górniczego

Autorzy Bąk, P. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Planning in the process of operation management of a mining enterprise
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zarządzanie jest procesem planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia ich celów. Planowanie jest związane z procesem podejmowania przyszłych decyzji, odnoszących się do gromadzenia i przetwarzania strumieni finansowania majątku w celu jego wykorzystania w działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Planowanie jest uznawane jako istotny element procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Planowanie to jasne i możliwie precyzyjne określenie celów, wynikających z nich działań i środków realizacji. Brak planu oznacza postępowanie doraźne, chaotyczne, przypadkowe, zatem mało skuteczne i nieefektywne. W artykule podkreślono rolę planowania w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa górniczego.
EN Management is a process of planning, organizing, motivating and control of work of the personnel in the organization by employing any available organizational resources to achieve the set goals. Planning concerns future decisions, mainly connected with gathering and processing the flow of financing of assets so they can be used for operational activity and further investments. Planning is an important element for enterprise management. It is necessary to, clearly and precisely, determine objectives, the resulting tasks and any means for successful performance. Lack of plan means immediate, chaotic and accidental actions, therefore, very ineffective. This paper underlines the importance of planning in the process of management of a mining enterprise.
Słowa kluczowe
PL planowanie   przedsiębiorstwo górnicze   cykl Deminga   zarządzanie przedsiębiorstwem   funkcje zarządzania  
EN planning   mining enterprise   Deming cycle   management of an enterprise   functions of management  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 11--14
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Bąk, P.
  • AGH w Krakowie
Bibliografia
1. Gryko M., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
2. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
3. Jajuga K. Jajuga T.: Inwestycje – instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
4. Karbownik A., Wodarski K.: O potrzebie zarządzania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego, w: Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Teoria i praktyka, Wydawnictwo TNOiK, Katowice, 2005.
5. Naruć W., Nowak J., Wieloch M.: Operacyjne planowanie finansowe, Centrum Doradztwa i Informacji Sp. z o.o. Difin, Warszawa, 2008.
6. Przybyła H., Karbownik A.: Planowanie strategiczne w górniczych podmiotach gospodarczych – Część I: procedury planistyczne, Wiadomości Górnicze nr 10, 1997.
7. Przybyła H., Karbownik A.: Planowanie strategiczne w górniczych podmiotach gospodarczych – Część II: Zakres merytoryczny planu, Wiadomości Górnicze nr 1, 1998.
8. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-277ca2d1-6df8-4497-934f-563d48ddb04e
Identyfikatory