Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-274e0683-ec6a-42c7-b104-8e2158da8bb7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Możliwości sztucznej inteligencji w nawigacji inercyjnej w logistyce

Autorzy Baczyński, D.  Bartczak , K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of artificial intelligence in inertial navigation in
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały kwestie odnoszące się do wzajemnych związków pomiędzy sztuczną inteligencją a nawigacją inercyjną, jakie są zauważalne w ramach logistyki. Przy tym główna uwaga została skupiona na pokazaniu tego, jaki wpływ na efektywność funkcjonowania systemów nawigacji inercyjnej wykorzystywanych w logistyce może mieć korzystanie ze sztucznej inteligencji. Rozważania podjęte w artykule mają wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. W ramach teorii starano się pokazać, na podstawie literatury przedmiotu, co jest istotą sztucznej inteligencji oraz nawigacji inercyjnej i jakie są związki pomiędzy nimi. Z kolei w wymiarze praktycznym zaprezentowano wyniki badań własnych.
EN The article discusses the issues relating to mutual relations between artificial intelligence and inertial navigation, which are noticeable within logistics. The main focus has been on showing how the use of inertial navigation systems used in logistics can affect the use of artificial intelligence. The reflections taken in the article are both theoretical and practical. As part of the theory, we tried to show, based on the literature of the subject, what is the essence of artificial intelligence and inertial navigation and what are the relationships between them. The results of our own research were also presented (practical aspect).
Słowa kluczowe
PL sztuczna inteligencja   nawigacja inercyjna   pozycjonowanie   efektywność   wzrost efektywności   lokalizacja obiektu  
EN artificial intelligence   inertial navigation   positioning   efficiency   increased efficiency   location of the object  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1460--1467, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Baczyński, D.
autor Bartczak , K.
Bibliografia
1. Kolecki J., Wyznaczanie elementów orientacji zewnętrznej zdjęć naziemnych z wykorzystaniem obserwacji fotogrametrycznych, inercjalnych i satelitarnego systemu pozycjonowania, rozprawa doktorska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków 2012, s. 22.
2. Merkisz J., Inteligentne rozwiązania systemów informacyjnych w pojazdach osobowych i ciężarowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki” 2010, nr 12, s. 170-171.
3. Komorek A., Kowalik R., Bińczak R., Wyznaczanie dokładności pozycji obiektów ruchomych w przestrzeni 3D, „Autobusy” 2016, nr 12, s. 1038.
4. Maćkowiak M., Waluś K.J., Badanie cech kinetycznych ruchu motocykla – przegląd aparatury pomiarowej (część II), „Logistyka” 2015, nr 4, s. 4636-4646.
5. Pokorski J., Sar H., Fundowicz P., Reński A., Badania porównawcze skuteczności hamowania z wykorzystywaniem odbiornika nawigacji satelitarnej GPS i czujnika korelacyjnego Correvit-L, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” 2013, nr 5, s. 31-38.
6. Różanowski K., Sztuczna inteligencja: rozwój, szanse, zagrożenia, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki” 2007 r., nr 2, s. 109.
7. Franz M., Inteligencja twórcza (ujęcie psychologiczne i socjologiczne), „Aesthetics and Ethics of Pedagogical Action” 2016, nr 13, s. 19.
8. Różanowski K., op. cit., s. 110-111.
9. Fulmański P., Elementy sztucznej inteligencji, http://kolos.math.uni.lodz.pl/~archive/Sztuczna%20inteligencja/P.Fulmanski%20-%20sztuczna%20inteligencja.pdf, dostęp: 09.10.2017 r.
10. M.M. al-Rifaie, M. Bishop, Work and Strong Computational Creativity, [w:] Computational Creativity Research: Towards Creative Machines, red. T.R. Besold, M. Schorlemmer, A. Smaill, Atlantis Press, Paris 2015, s. 44-46.
11. Duch W., Fascynujący świat komputerów, Wydawnictwo Na-kom, Poznań 1997, s. 295-300.
12. Czuj P., Analiza istniejących systemów nawigacji lotniczej. Obsługa metrologiczna testera TACAN AN/ARM-188, „Biuletyn WAT” 2012, nr 2, s. 351.
13. Gucma M., Montewka J., Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2006, s. 27.
14. Kolecki J., op.cit., s. 22.
15. Dul F., Wprowadzenie do sztucznej inteligencji, https://www.meil.pw.edu.pl/pl/content/download/21172/112839/.../AI_Wstep_14.pdf, dostęp: 09.10.2017 r., s. 12.
16. Kolecki J., op. cit., s. 23.
17. Szelmanowski A., Możliwości diagnozowania systemów nawigacji inercjalnej na bazie analizy wartości błędów Schulera, „Prace Naukowe ITWL” 2013, z. 33, s. 162.
18. Gucma M., Montewka J., op. cit., s. 22-26.
19. Gucma M., Montewka J., op. cit., s. 42-58.
20. Rogowska D., Zastosowanie logiki rozmytej w zarządzaniu zapasami, „Logistyka” 2011, nr 5, s. 1240-1247.
21. Kubiak N., Inteligentny system hybrydowy zarządzania logistyką zaopatrzeniową, rozprawa doktorska, Wydział Inżynierii i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
22. Golański P., Szczekala M., Zastosowanie przenośnego systemu ekspertowego z rzeczywistością rozszerzoną do obsługi statku powietrznego, http://logistyka.wnp.pl/zastosowanie-przenosnego-systemu-ekspertowego-z-rzeczywistoscia-rozszerzona-do-obslugi-statku-powietrznego,271488_2_0_0.html, dostęp: 11.10.2017 r.
23. Duchaczek A., Skorupka D., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w systemach wspomagania decyzji z obszaru zarządzania logistyką, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych” 2011, nr 4, s. 270-277.
24. Różanowski K., op. cit., s. 112-113.
25. Narkiewicz J., Podstawy układów nawigacyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1999, s. 134.
26. Giergiel J., Giergiel M., Małka P., Metody nawigacji minirobotów kołowych na przykładzie minirobota kołowego m.r.k., „Pomiary Automatyka Kontrola” 2007, nr 10, s. 50-54.
27. Kraszewski T., Kaniewski P., Kubicki I., Systemy nawigacyjne miniaturowych bezzałogowych statków powietrznych, „Biuletyn WAT” 2013, nr 4, s. 161.
28. https://github.com/TKJElectronics/KalmanFilter, dostęp: 06.10.2017 r.
29. http://blog.tkjelectronics.dk/2012/09/a-practical-approach-to-kalman-filter-and-how-to-implement-it/, dostęp: 06.10.2017 r.
30. https://forbot.pl/blog/filtr-kalmana-teorii-praktyki-1-id2855, do-stęp: 06.10.2017 r.
31. Woodman O.J., An introduction to inertial navigation, “Technical Report”, nr 696, s. 15-16.
32. Dul F., op. cit., s. 10.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-274e0683-ec6a-42c7-b104-8e2158da8bb7
Identyfikatory