Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-274b9376-3a08-4237-99e9-0cad0490e94d

Czasopismo

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Tytuł artykułu

Magnetyczny rezonans jądrowy w badaniu jakości żywności

Autorzy Witek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Nuclear magnetic resonance in the study of food quality
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wybrane metody magnetycznego rezonansu jądrowego i analizy sygnału w domenie czasu stosowane do oznaczania zawartości fazy stałej i ciekłej tłuszczu oraz zawartości wody w produktach spożywczych. Poszczególne zastosowania poprzedzone zostały wstępem teoretycznym na temat zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego.
EN The paper presents the selected methods of nuclear magnetic resonance and time domain signal analysis used to determine solid phase and liquid fat content as well as water content in food products. The individual applications have been preceded by a theoretical introduction to the phenomenon of nuclear magnetic resonance.
Słowa kluczowe
PL NMR w domenie czasu   SFC   zawartość wody   zawartość tłuszczu   jakość żywności  
EN Time Domain NMR   SFC   water content   fat content   food quality  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
Rocznik 2018
Tom nr 3
Strony 58--62
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Witek, M.
  • Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
1. Hills B.: Food Properties. Applications of NMR. [In:] Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry. San Diego, United States, 3rd edition, 2016, 686-93.
2. van Duynhoven J., Voda A., Witek M., Van As H.: Time-domain NMR applied to food products. [In:] Webb G.A.: Annual Reports on NMR Spectroscopy. San Diego, 2010, vol. 69, 145-97.
3. Hanh E.L.: Spin Echoes. „Phys Rev”, 1950, 80, 580.
4. Todt H., Guthausen G., Burk W., Schmalbein D., Kamlowski A.: Water/moisture and fat analysis by time-domain NMR. „Food Chem.”, 2006, 96 (3), 436-40.
5. van Putte K., van den Enden J.: Pulse NMR Highly Automated Method for Determining Solid Fat Content in Partially Crystallized Fats. „J Am Oil Chem Soc”, 1973, 50 (7), A303-A303.
6. AOCS Official Method Cd 16b-93. Solid fat content (SFC) by low-resolution nuclear magnetic resonance – the direct method. Official Methods and Recommended Practices of the AOCS, 2009, 6th ed. Methods and Additions and Revisions.
7. ISO 8292:1991 Animal and vegetable fats and oils – Determination of solid fat content – Pulsed nuclear magnetic resonance method.
8. Solid content determination in fat by NMR – Low resolution nuclear magnetic resonance. IUPAC Norm Version 2.150 (ex. 2.323), 1987.
9. Todt H., Guthausen G., Burk W., Schmalbein D., Kamlowski A.: Time-Domain NMR in Quality Control: Standard Applications in Food Modern Magnetic Resonance. [In:] Modern Magnetic Resonance. 2008, 1739-1743.
10. van Duynhoven J.M.P., Goudappel G.J.W., Gribnau M., Shukla V.K.S.: Solid fat content determination by NMR. AOCS Inf., 1999, 10, 479.
11. Trezza E., Haiduc A.M., Goudappel G.J.W., van Duynhoven J.P.M.: Rapid phase-compositional assessment of lipid-based food products by time domain NMR. „Magn Reson Chem”, 2006, 44 (11), 1023-30.
12. van Duynhoven J., Dubourg I., Goudappel G.J., Roijers E.: Determination of MG and TG phase composition by time-domain NMR. „J Am Oil Chem Soc”, 2002, 79 (4), 383-8.
13. Krygsman P.H., Barrett A.E.: Description of Modern TD NMR Method. [In:] Oil Extraction and Analysis: Critical Issues and Competitive Studies. AOCS Press, 2004, 152-65, https://www.crcpress.com/Oil-Extraction-and-Analysis-Critical-Issues-and-Competitive-Studies/Luthria/p/book/9781893997783.
14. Rubel G.: Simultaneous Determination of Oil and Water Contents in Different Oilseeds by Pulsed Nuclear-Magnetic-Resonance. „J Am Oil Chem Soc”, 1994, 71 (10), 1057-62.
15. AOCS Official Method Ak 4-95: Simultaneous Determination of Oil and Moisture Contents of Oilseeds Using Pulsed NMR Spectroscopy. 1999.
16. ISO 10565:1995 (E) Oilseeds – Simultaneous determination of oil and water contents–Method using pulsed nuclear magnetic resonance spectrometry.
17. ISO/CD 10632:1993 Oilseed Residues: Simultaneous Determination of Oil and Water Contents: Method Using Pulsed NMR.
18. Nielsen D., Hyldig G., Nielsen J., Nielsen H.H.: Lipid content in herring (Clupea harengus L.) – influence of biological factors and comparison of different methods of analyses: solvent extraction, Fatmeter, NIR and NMR. „Lwt-Food Sci Technol”, 2005, 38 (5), 537-48.
19. Leffler T.P., Moser C.R., McManus B.J., Urh J.J., Keeton J.T., Claflin A.: Determination of moisture and fat in meats by microwave and nuclear magnetic resonance analysis: Collaborative study. „J Aoac Int”, 2008, 91 (4), 802-10.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-274b9376-3a08-4237-99e9-0cad0490e94d
Identyfikatory