Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-273f5eb1-1b16-48f4-937b-334bac48f17d

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Telefonia bezprzewodowa w naszym życiu

Autorzy Karpowicz, J.  Gryz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Wireless phones in our life
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zagrożenia elektromagnetyczne związane z użytkowaniem telefonii bezprzewodowej. Omówiono oddziaływanie telefonii bezprzewodowej na ludzi i infrastrukturę techniczną. Scharakteryzowano czynniki wpływające na poziom zagrożeń związany z użytkowaniem telefonów oraz sposoby ich oceny, a także europejskie i krajowe uregulowania prawne w tym zakresie.
EN Electromagnetic hazards caused by the use of wireless phones is presented. The influence of wireless phones on humans and the technical infrastructure is discussed. Parameters affecting the level of hazards, connected with the use of wireless phones, methods of their assessment as well as European and Polish regulations in this field are characterized.
Słowa kluczowe
PL telefonia bezprzewodowa   telefonia komórkowa   zagrożenia elektromagnetyczne  
EN digital wireless telephone   mobile phones   electromagnetic hazards  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2005
Tom nr 6
Strony 26--29
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Karpowicz, J.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
autor Gryz, K.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Bibliografia
[1] Council of the European Union Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0Hz to 300 GHz), 1999/519/EC, OJ. no L 199/59 (Acts whose publication is not obligatory)
[2] Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (l8th individual Directive within the meaning of Article 6(1) of Directive 89/391/EEC OJ. no L-184, 24.05.2004
[3] PN-EN 50360:2004 Określanie zgodności telefonów ruchomych z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi na pala elektromagnetyczne (300 MHz 3GHz). Norma wyrobu
[4] PN-EN 50361:2003 Pomiary swoistego tempo pochłaniania energii związanego z ekspozycją ludzi na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 300 MHz do 3GHz, wytwarzane przez telefony ruchome. Norma podstawowa
[5] TCO'01 Certification of Mobile Phones, Requirements and test methods for quality and environmental labeling, 2001. www.TCOdevelopment.com
[6] Microwave News, January/February, 2001
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. W sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. DzU nr 192, poz. 1883
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-273f5eb1-1b16-48f4-937b-334bac48f17d
Identyfikatory