Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-26ef5047-fe2a-41f2-bfd5-3c2b4ca68a00

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Problemy wyboru i zawierania umów z firmami podwykonawczymi

Autorzy Kozik, R.  Leśniak, A.  Plebankiewicz, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems of selecting and concluding contracts with subcontractors
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Udział podwykonawców może prowadzić do podniesienia jakości, a także redukcji czasu i kosztów realizowanego przedsięwzięcia budowlanego. Zatrudniając podwykonawców, generalny wykonawca może skoncentrować się na zarządzaniu i realizacji kluczowych procesów. Firmy podwykonawcze dostarczają specjalistów, technologie, sprzęt. Udział podwykonawców w realizacji przedsięwzięcia budowlanego może jednak także być związany z pewnym ryzykiem. Dlatego szczegółowy zakres obowiązków i praw stron generalny wykonawca powinien uzgodnić z podwykonawcą w umowie o podwykonawstwo. Dobrze przygotowana umowa gwarantuje dobrą współpracę, z uniknięciem roszczeń i wzajemnych pretensji. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wyboru podwykonawcy robót, a także przepisy prawne obowiązujące w Polsce związane z podwykonawstwem. Zaprezentowano wyniki badań, przeprowadzonych wśród firm podwykonawczych, dotyczących umów zawieranych z generalnymi wykonawcami.
EN The participation of subcontractors in a project can result in cost, risk and employment reduction. By employing subcontractors, the general contractor can concentrate on the key activity. Subcontractors provide specialists, technologies, equipment and work methodology. The participation of subcontractors in a project can also generate some risk. For this reason, a subcontract has to specify in detail the obligations and rights of subcontractors. A well-written subcontract can reduce the risk of its incorrect performance and ensure the right relationship between the parties. The authors present the issues concerning the selection of subcontractors and the Polish regulations governing construction contracts and subcontracts. The article describes the scope of subcontracts with some errors occurring in practice. The results of research related to construction subcontracts are also presented in the article.
Słowa kluczowe
PL podwykonawca   umowy o podwykonawstwo   roboty budowlane  
EN subcontractor   subcontract   construction works  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2013
Tom Nr 1
Strony 198--208
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Kozik, R.
autor Leśniak, A.
autor Plebankiewicz, E.
Bibliografia
1. Albino V., Gravelli A., A Neural Network Application to Subcontractor Rating in Construction Firms, [in:] “International Journal of Project Management”, no. 1/1998, 16, pp. 9-14.
2. Arditi D., Chotibhongs R., Issues in Subcontracting Practice, [in:] “Journal of Con-struction Engineering and Management”, no. 8/2005, 131, pp. 866-876.
3. Arslan G., Kivrak S., Birgonul M.T., Dikmen I., Improving sub – contractor selection process in construction projects: Web-based sub-contractor evaluation system (WEBSES), [in:] “Automation in Construction”, no 4/2008 17, pp. 480-488.
4. Behnke M., Czajka-Marchlewicz B., Dorska D., Umowy w procesie budowlanym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
5. Elazouni A., Metwally F., D-SUB: Decision Support System for Subcontracting Con-struction Works, [in:] “Journal of Construction Engineering and Management”, no 3/2000, 126, pp. 191-200.
6. Ko C., Cheng M., Wu T., Evaluating Subcontractors Performance Using EFNIM, [in:] “Automation in Construction”, no 16/2007, pp. 525-530.
7. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.).
8. Kumaraswamy M., Matthews J., Improved Subcontractor Selection Employing Partnering Principles, [in:] “Journal of Management in Engineering”, no. 16/2000, pp. 47-58.
9. Krupa-Dąbrowska R., Umowy o roboty budowlane zawierane z podwykonawcą są pełne pułapek, Rzeczypospolita, Prawo, [online]. [dostęp: 10.03.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.rp.pl/artykul/159822.html?p=1.
10. Leśniak A., Współpraca partnerska z podwykonawcami w opiniach generalnych wykonawców, [w:] Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Tom V. Zagadnie-nia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, (2008), s. 497-504.
11. Leśniak A., Współpraca partnerska z generalnymi wykonawcami w opiniach pod-wykonawców robót, [w:] „Przegląd Budowlany”, nr 2/2010, s. 57-60.
12. Luu D., Sher W., Construction Tender Subcontract Selection Using Case-based Reasoning, [in:] “The Australian Journal of Construction Economics and Building”, Australian Institute of Quantity Surveyors, no. 6/2006, 2, pp. 31-43.
13. Marszałek K., Rola umów o podwykonawstwo w kreowaniu współpracy pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami, praca dyplomowa pod kierunkiem dr inż. Renaty Kozik, Politechnika Krakowska WIL, (2011).
14. Ng S., Luu C., Chu A., Delineating Criteria for Subcontractors Registration Considering Divergence in Skill Base and Scales, [in:] “International Journal of Project Management”, no. 26/2008, pp. 448-456.
15. Plebankiewicz E., Contractor prequalification model using fuzzy sets, [in:] “Journal of Civil Engineering and Management”, no. 4/2009, 15, pp. 377-385.
16. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 z późniejszymi zmianami).
17. Tserng H., Lin P., An Accelerated Subcontracting and Procuring Model for Construction Projects, [in:] “Automation in Construction”, no. 11/2002, pp. 105-125.
18. Wang W., Liu J., Factor-based Path Analysis to Support Subcontractor Management, [in:] “International Journal of Project Management”, no. 23/2005, pp. 109-120.
19. Warunki Kontraktu dla budowy – dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, Wydanie FIDIC 1999, wydanie ang. – pol. SIDIR, 2008.
20. Warunki Kontraktu dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, Wydanie FIDIC 1999, Wydanie ang. – pol. SIDIR, 2008.
21. Wzór Podzlecenia Dla Robót, Dostaw i Usług Dostosowane do Warunków kontraktowych dla Robót, FIDIC 1999, SIDIR, 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-26ef5047-fe2a-41f2-bfd5-3c2b4ca68a00
Identyfikatory