PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w procesie transportu ładunków – aspekty logistyczno-prawne

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The possibility of using unmanned aircraft in the cargo transport –logistics and legal aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy poruszone zostały aspekty logistyczne i prawnej związane z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w transporcie. Wskazane zostały nowe możliwości wykorzystania tych statków, jak również problemy jakie mogą pojawić się w przypadku, gdyby wprowadzić te rozwiązania transportowe do powszechnej praktyki. Części pracy poświęcono regulacjom prawnym funkcjonującym na poziomie międzynarodowymi, na poziomie specyficznego systemu Unii Europejskiej oraz na poziomie krajowym. W części poświęconej regulacjom prawnym wskazano na kierunki zmian jakie proponowane są na poszczególnych poziomach regulacji. Uzyskane wnioski pozwalają wierzyć, ze ta dziedzina podlegać będzie dynamicznemu rozwojowi pod warunkiem uwzględnienia postulatów legislacyjnych technologów oraz podmiotów zajmujących się transportem.
EN
In this paper there have been raised logistical and legal aspects associated with the use of unmanned aircraft in transport. The work indicates new ways to use aircrafts, as well as problems that may arise in the case of implementation of these transport solutions for general practice. Part of the work was devoted to the legal regulations operative on: the international level, the specific system of the European Union level and national level. In the part devoted to legal regulations the directions of the changes that are being proposed for different levels of regulation was pointed out. These findings lead us to believe that this area will be subject of dynamic development, but under condition that process engineers’ legislative initiatives as well as the demands transport’s company owners will be taken into account.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
178--189, CD1
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., rys.
Twórcy
Bibliografia
 • [1]. Military Communications: From Ancient Times to the 21st Century, red. Christopher H. Sterling, ABC–Colio, Santa Barbara 2008.
 • [2]. General Atomics Aeronautical, http://www.ga–asi.com/predator–xp, (dostęp: 15.08.2015).
 • [3]. N. Lavars, Flirtey cleared for take–off in first FAA–approved drone delivery service,http://www.gizmag.com/flirtey–drones–deliver–medicine–in–us–first/38102/, (dostęp: 15.08.2015).
 • [4]. D. Chow, Amazon Wins Approval to Test Delivery Drones in US, http://www.livescience.com/50454–amazon–delivery–drones–faa–rules.html, (dostęp: 15.08.2015).
 • [5]. M–A Russon, DHL To Launch 'Parcelcopter' Medicine Drone Delivery Service to Remote German Island, http://www.ibtimes.co.uk/dhl–launch–parcelcopter–medicine–drone–delivery–service–remote–german–island–1467141, (dostęp: 15.08.2015).
 • [6]. Dean Nelson, Indian restaurant uses aerial drone to deliver pizza to skyscraper, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/10848680/Indian–restaurant–uses–aerial–drone–to–deliver–pizza–to–skyscraper.html, dostęp 15.08.2015.
 • [7]. N.Subaraman, Domino's 'DomiCopter' drone can deliver two large pepperonis, http://www.nbcnews.com/technology/dominos–domicopter–drone–can–deliver–two–large–pepperonis–6C10182466, (dostęp: 15.08.2015).
 • [8]. B.Tuttle, McDonald’s Wants to Replace the Drive–Thru with Drones, http://time.com/money/3732147/mcdonalds–sxsw–millennials/, (dostęp: 15.08.2015).
 • [9]. Swiss Re's latest sigma study addresses the challenges and opportunities of urbanisation in emerging mar-kets for insurers, http://www.swissre.com/media/news_releases/nr_20131031_sigma_urbanisation.html, (dostęp: 15.08.2015).
 • [10]. T. Robinette, HorseFly 'Octocopter' Primed to Fly the Future to Your Front Door, http://www.uc.edu/news/nr.aspx?id=19929, dostęp 15.08.2015.
 • [11]. Unmanned aerial vehicle in logistics. A DHL perspective on implications and use cases for the logistics in-dustry, http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/DHL_TrendReport_UAV.pdf, dostęp 15.08.2015.
 • [12]. Alberstadt, R. Drones under International Law. Open Journal of Political Science, No. 4/2014.
 • [13]. R. Brooks, Drones and the international Rule of law, 28 J. Ethics & Int'l Aff., 2014.
 • [14]. M. Sterio, The United States’ Use of Drones in the War on Terror: The (Il)legality of Targeted Killings Un-der International Law, Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 45/2012.
 • [15]. R. Abeyratne, Convention on International Civil Aviation: A Commentary, Springer International Publishing Switzerland 2014.
 • [16]. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. – Kon-wencja chicagowska (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm).
 • [17]. L. Cary, J. Coyne, ICAO Unmanned Aircraft Systems (UAS), Circular 328, UAS Yearbook – UAS: The Global Perspective – 9th Edition – June 2011. http://uvs–info.com/phocadownload/05_3a_2011/P112–P115_C&AI_ICAO–Advisory–Circular.pdf, (dostęp: 15.08.2015).
 • [18]. European Aviation Safety Agency, A proposal to create common rules for operating drones in Europe, http://easa.europa.eu/system/files/dfu/205933–01–EASA_Summary%20of%20the%20ANPA.pdf, dostęp 15.08.2015.
 • [19]. P. Border; C. Washbourne, Civilian Drones, POSTnotes POST–PN–479, The Parliamentary Office of Sci-ence and Technology, http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/POST–PN–479, (dostęp: 15.08.2015).
 • [20]. Komunikat Komisji do Paramentu europejskiego i Rady, Nowa era w dziejach lotnictwa Otwarcie rynku lotniczego na cywilne wykorzystanie systemów zdalnie pilotowanych statków powietrznych w bezpieczny i zrównoważony sposób, COM/2014/0207 final.
 • [21]. Advance Notice of Proposed Amendment 2015–10. Introduction of a regulatory framework for the operation of drones, European Aviation Safety Agency, RMT: http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/A–NPA%202015–10.pdf, dostęp 15.08.2015.
 • [22]. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 z późn. zm.).
 • [23]. Układ o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonego w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 213 i 215).
 • [24]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w spra-wie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1032).
 • [25]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz.U z 2015 r. poz. 524).
 • [26]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w spra-wie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów stat-ków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2013 r.poz. 440).
 • [27]. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce. Raport o aktualnym stanie prawnym odnoszącym się do bezzałogowych statków powietrznych (Raport otwarcia), www.ulc.gov.pl/_download/publikacje_/ UAV_raport_ULC_2013.pdf, (dostęp: 15.08.2015).
 • [28]. Wytyczne nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie informowania użytkowników bezzałogowych statków powietrznych o zasadach bezpiecznego wykonywania lotów, (DZ. URZ. z 2015 r. poz. 39).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-263d08be-aef5-4094-aafb-2b8c310718b5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.