PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Specyfika wybranych metod ocen pracowniczych determinowana charakterem struktury organizacyjnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Specific nature of some methods of assessments for employee determined character organizational structure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowano umiejscowienie systemu ocen pracowników w zarządzaniu organizacją. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań systemu ocen pracowniczych, a także wybranych metod ocen pracowników. Aby osiągnąć zamierzony cel, przeprowadzono analizę studiów literaturowych w integracji z wiedzą praktyczną, będącą pochodną dorobku zawodowego autorki. Publikacja powinna zainteresować osoby, które chciałyby się zapoznać ze słabymi i mocnymi stronami wprowadzenia okresowych ocen pracowniczych. Zmiany, jakie zachodzą we współczesnych przedsiębiorstwach, są najistotniejszą cechą charakterystyczną dla dzisiejszego zarządzania. Spośród istotnych zmiennych kształtujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa biorących udział w celach, strukturze, otoczeniu ekonomicznym, technicznym, społecznym, politycznym oraz kulturowym, szczególnej uwagi wymagają ludzie. Istotne znaczenie przypisuje się ciągłemu podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji pracowników. Dlatego tak istotne, z punktu widzenia pracodawców, powinno być rzetelne ocenianie pracowników.
EN
The article presents the location of the evaluation system of employees in organization management. The aim of the article is to present the conditions of employee evaluation system, as well as selected methods of employee assessment. To achieve its objective was carried out the analysis of literature studies in the integration of practical knowledge, which is derived from the author’s professional achievements. The publication should be of interest to those wishing to become familiar with the strengths and weaknesses introduction of performance appraisal. The changes taking place in modern enterprises are the most important characteristic of today’s management. Among the important variables affecting the functioning of the company involved in the objectives, structure, surrounded by economic, technical, social, political and cultural, people require special attention. The importance attributed to the continuous enhancement of skills and qualifications of employees. Therefore it is important from the point of view of employers should be fair evaluation of employees.
Rocznik
Strony
105--116
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
Bibliografia
 • 1. BECK E., 2006, Organizacja wobec wyzwań rynku globalnego, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 2. BOGDANIECKO J., 2000, Nowe nurty w zarządzaniu i ich wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, [w:] W. Bańka (red.), Z zagadnień zarządzania zasobami pracy, Wyd. Novum, Płock.
 • 3. FILIPOWICZ G., 2002, Metody pomiaru potencjału kompetencyjnego, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, Wyd. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 • 4. FILIPOWICZ G., 2004, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Wyd. PWE, Warszawa.
 • 5. KOZIŃSKA A., WIECZOREK D., 2005, Styl kierowania nastawiony na motywowanie, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1.
 • 6. KRUPSKI R., 2005, Elastyczność struktur i zasobów, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, Wyd. PWE, Warszawa.
 • 7. OLSZEWSKI A., 2003, Pora na zespoły, „Personel”, nr 1, 16-31.01.2003.
 • 8. ORLIŃSKA-GONDOR A., 2006, Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 9. PENC J., 2000, Kreatywne kierowania - organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych, Wyd. Placet, Warszawa.
 • 10. SIDOR-RZĄDKOWSKA M., 2006, Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 11. SIDOR-RZĄDKOWSKA M., 2000, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 12. TADRAŁA D., 2001, Znaczenie szkoleń we wstępnej fazie wdrażania ocen pracowniczych, „Personel i Zarządzanie”, nr 5, 1-15.05.2001.
 • 13. WARD P., 2005, Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 14. WHIDDETT S., HOLLYFORDE S., 2003, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 15. ZIÓŁKOWSKI S., 2006, Alternatywne formy zatrudnienia pracowników, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 16. PARTEKA A., Tajemnice oceny 360, Portal internetowy: www.solution.pl [12.09.2016]
 • 17. Portal Internetowy: www.profirma.com.pl [12.09.2016]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2615cdd5-497c-4c75-8fe8-b2f294f4d5fb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.