Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2610b995-b990-4ef3-9e92-81da0e3dadaf

Czasopismo

Transport Samochodowy

Tytuł artykułu

Działania prewencyjne ITS dla rozwoju bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (1952-1992)

Autorzy Zakrzewski, B.  Dzieniowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN ITS’s preventive activities for the purpose of increasing the road safety in Poland (1952-1992)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano działania prewencyjne przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce w ciągu 40 lat (1952-1992), tj. od początku działalności Instytutu aż do czasu przełomu społeczno-gospodarczego lat 80. i 90. XX wieku. W tym czasie specjaliści z ITS prowadzili liczne prace naukowo-badawcze nad poprawą BRD, rozwinęły się np. badania psychologiczne kierowców. Kolejnym elementem w tym zakresie były badania drogowe i diagnostyka pojazdów silnikowych. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg miały zapewnić także coraz lepsze materiały i komponenty używane w przemyśle motoryzacyjnym, do czego przyczyniały się prowadzone w laboratoriach ITS badania materiałowe. Współcześnie Instytut kontynuuje bogatą listę działań w zakresie BRD, czego przykładem może być aktywna działalność Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR).
EN The article characterizes preventive activities carried out by the Motor Transport Institute (ITS) in Warsaw for the Road Safety in Poland over 40 years period (1952-1992), i.e. from the beginning of the Institute's activity until the socio-economic breakthrough of the 1980s and 1990s of the XX century. During that period, ITS’s specialists had carried out a lot of scientific and research work on the improvement of Road Safety, for example, psychological tests of drivers had developed. The next element in this area were road tests and diagnostics of motor vehicles. Increased safety of road users was also to be ensured by ever better materials used in automotive designs, to which contributed tests of material carried out at the ITS’s laboratories. Nowadays, the Institute continues a long list of activities in the field of Road Safety, an example of which is the activity of the Polish Road Safety Observatory.
Słowa kluczowe
PL Instytut Transportu Samochodowego   bezpieczeństwo ruchu drogowego   BRD   Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego   badania psychologiczne   badania pojazdów   diagnostyka pojazdów silnikowych   badania materiałowe  
EN Motor Transport Institute   Road Safety   Road Safety Centre   psychological tests   vehicle tests   motor vehicle diagnostics   tests of materials  
Wydawca Wydawnictwo ITS
Czasopismo Transport Samochodowy
Rocznik 2018
Tom z. 1
Strony 75--89
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Zakrzewski, B.
autor Dzieniowska, A.
Bibliografia
[1] 40 lat Instytutu Transportu Samochodowego 1952-1992; ITS, Warszawa 1992.
[2] Bachrach A., Analiza wypadków drogowych na tle statystyki i innych dokumentów, Praca arch. ITS nr 1500, Warszawa 1966.
[3] Gołębiowski S., 50 lat działalności Instytutu Transportu Samochodowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, nr 1/2002, ITS, Warszawa, s. 14- 16.
[4] Groniowski K., Analiza przyszłego rozwoju motoryzacji w Polsce, Praca arch. ITS nr 1001, Warszawa 1961.
[5] Groniowski K., Organizacja i zakres wyszkolenia kierowców samochodowych, Praca arch. ITS nr 1027, Warszawa 1961.
[6] Kotula M., Wytyczne do metodyki badania bezpieczeństwa ruchu na drogach, Praca arch. ITS nr 1250, Warszawa 1964.
[7] Krukowski W., Zasady regulacji ruchu kołowego i pieszego na skrzyżowaniach ulic i placach miejskich, Praca arch. ITS nr 231, Warszawa 1955.
[8] Krysiuk C., Zakrzewski B., Pawlak P., i in., Historia polskiej motoryzacji. Samochody osobowe i jednoślady, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2012.
[9] Olechnowicz E., Czynniki wpływające na bezpieczeństwo i porządek ruchu autobusów, Praca arch. ITS nr 633, Warszawa 1957.
[10] Olechnowicz E., Łopaciński E., Ustalenie warunków bezpieczeństwa ruchu na odcinkach ulicznych między skrzyżowaniami, Praca arch. ITS nr 222, Warszawa 1954.
[11] X-lecie Ośrodka Badań Transportu Samochodowego 1952-1962, OBTS, Warszawa 1963.
[12] XX lat Instytutu Transportu Samochodowego, ITS, Warszawa 1972.
[13] XXV lat ITS (Maszynopis), ITS, Warszawa 1977.
[14] Z okazji 55-lecia ITS, ITS, Warszawa 2007.
[15] Z okazji Jubileuszu Pana Profesora Romualda Bauera, Katedra Transportu, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa, 17 listopada 2001.
[16] Zakrzewski B., 65 lat Instytutu Transportu Samochodowego, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2017
[17] Zakrzewski B., Badania drogowe samochodów osobowych w Instytucie Transportu Samochodowego w latach 50. XX wieku, „Technika Transportu Szynowego” nr 9/2012, s. 799-807.
[18] Zakrzewski B., Instytut Transportu Samochodowego 60 lat minęło…1952-2012, Wyd. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.
[19] Zakrzewski B., Kroki milowe w dziejach ITS – kalendarium, „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Kwartalnik Motoryzacyjny ITS”, Nr 2/2012, s. 7-8.
[20] Zakrzewski B., Profesor Marian Madeyski - wspomnienie z okazji 35 rocznicy śmierci, „Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”; nr 3/2013, s. 1475-1488.
[21] Zakrzewski B., Samochody osobowe badane w ITS latach 50. XX w., „Technika Transportu Szynowego” nr 9/2012, s. 809-835.
[22] Zakrzewski B., Wspomnienie o pracownikach ITS walczących na frontach II wojny światowej, „Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 3/2013, s. 781- 800.
[23] Zbiór referatów przygotowanych na sesję naukową pt. „Ekonomiczne i techniczne problemy motoryzacji (wybrane zagadnienia)”, z okazji 80-tej rocznicy urodzin Macieja Bernharda, ITS, Warszawa 2003.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2610b995-b990-4ef3-9e92-81da0e3dadaf
Identyfikatory