Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-25f95ab9-af33-443e-8f67-662751906cac

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ wycieku ziębnika na efektywność ziębniczą transportowej instalacji klimatyzacji

Autorzy Łokietek, T.  Hillenberg, A.  Piotrowicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of refrigerant leakage on the efficiency of the mobile air-conditioning system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu wycieku ziębnika na efektywność ziębniczą samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych. Za miarę takiego wpływu przyjęto zmianę wydajności chłodniczej, współczynnika COP oraz wartości dodatkowego zużycia paliwa dla instalacji klimatyzacji o poziomie wycieku w zakresie 0-40%.
EN Paper discussed the results of the analysis of the impact of refrigerant leakage on energy efficiency of a mobile air conditioning system. As a measure of such an effect, it was adopted the change of cooling capacity, COP, and the additional fuel consumption for the air conditioning system with the level of leakage in the range of 0-40%.
Słowa kluczowe
PL klimatyzacja samochodowa   ziębnik   efektywność ziębnicza  
EN car air conditioning   refrigerant   refrigeration efficiency  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 979--982
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Łokietek, T.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
autor Hillenberg, A.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu
autor Piotrowicz, A.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Bibliografia
1. Deh U.: Klimatyzacja w samochodzie. Wydawnictwa Komunikacji i łączności. Warszawa 2005.
2. Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG.
3. Hillenberg A.: Wpływ nieszczelności na działanie układu klimatyzacji samochodowej. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, 2015.
4. Klimatyzacja pojazdów samochodowych: technika klimatyzacyjna dla praktyków. Pod redakcją Gaziński B., Wydawnictwo SYSTHERM, Poznań, 2009.
5. Lemmon, E.W., McLinden, M.O., Huber, M.L. REFPROP 7.0. NIST Standard Reference Database 23. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburgh, Maryland, USA, 2002.
6. Łokietek T., Zakrzewski B., Tuchowski W.: Wpływ na atmosferę samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych. Chłodnictwo nr 6, 2014, pp.26-30.
7. Papasavva S. Andersen S.O.: Green-MAC-LCCP©: Lifecycle climate performance metric for mobile air conditioning technology choice. Environmental Progress & Sustainable Energy Volume 30, Issue 2, pages 234–247, July 2011.
8. Piotrowicz A.: Badanie wydajności chłodniczej instalacji klimatyzacji samochodowej. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, 2015.
9. Program Ix Chart Wersja 1.8.25.
10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2006/40/WE Par-lamentu Europejskiego i Rady, przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów oraz zharmonizowany test pomiaru wycieków z niektórych systemów klimatyzacji.
11. Ustawa o z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015, poz.881).
12. Yu Y., Clodic D.: Leak flow rate of MAC systems and components 1 - Laboratory tests, fleet tests and correlation factor. International Journal of Refrigeration 33 (2010) 1465-1477.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-25f95ab9-af33-443e-8f67-662751906cac
Identyfikatory