Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-25b41fc2-42b9-463a-b5ba-ad818a35e024

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Algorytm doboru optymalnej liczby zębów kół walcowych przekładni biplanetarnej

Autorzy Deptuła, A.  Drewniak, J.  Partyka, M.  Kądziołka, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Algorithm of selection of the optimal number of toot rolling ballets of biplanetary transmission
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule przedstawiono wszerzwszerzalgorytm doboru optymalnej liczby zębów kół zębatych walcowych złożonej przekładni biplanetarnej. Wzór na przełożenie kinematyczne przekładni biplanetarnej walcowej uzyskano wykorzystując wzór Willisa. W procesie systematycznego przeszukiwania zastosowano algorytm generowania indukcyjnych drzew decyzyjnych, bazujących na przyroście entropii jako metody związanej z uczeniem maszynowym. W przeszukiwaniu drzew przeprowadza się serie testów wykonanych w określonej kolejności. Kolejną metodą może być zastosowanie procesu przeszukiwania w głąb i wszerz.
EN This article presents an algorithm for selecting the optimal number of cylindrical gear teeth of a complex biplanetary gearbox. The pattern for the kinematic transmission of the cylindrical biplanetary gear was obtained using the Willis pattern. In the systematic search, we used an algorithm for generating induction decision trees, based on entropy growth as a method related to machine learning. A series of tests is performed in a sequence of trees. Another method may be used to a search process in the depth and width.
Słowa kluczowe
PL przekładnia biplanetarna   koło zębate   wzór Willisa  
EN biplanetary gear   gear   Willis pattern  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 802--807, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Deptuła, A.
autor Drewniak, J.
autor Partyka, M.
autor Kądziołka, T.
Bibliografia
1. Awrejcewicz J., Drgania deterministyczne układów dyskretnych, WNT, Warszawa 1996.
2. Basciftci F., Kahramanli S, Fast computation of the prime implicants by exact direct-cover algorithm based on the new partial ordering operation rule, Advances in Engineering Software, Vol. 42, Issue 6, pp. 316-321, 2011,.
3. Berge C., Graphs and hypergraphs, American Elsevier Publishing Co., Inc., New York/North Holland Publishing Co., Amsterdam-London 1973.
4. Berge C.: Perfect graphs. Six Papers on Graph Theory. Calcutta: Indian Statistical Institute. pp. 1–21, 1963.
5. Deptuła D, Synteza grafów zależności dla struktur drzewiastych rozgrywających parametrycznie, XLIII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2014, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2014.
6. Deptuła A, Zastosowanie struktur rozgrywających parametrycznie w analizie przekładni planetarnej zamodelowanej grafem konturowym, XLV Konf. Zast. Mat., Zakopane 2016, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2016.
7. Osiński P., Deptuła A., Partyka M.A.: Discrete optimization of a gear pump after tooth root undercutting by means of multivalued logic trees, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 13(4), pp. 422- 431, 2013.
8. Uematsu S., An application of graph theory to the kinematic analysis of planetary gear trains, Int. Journal of the Japan Soc. for Precis. Eng., No. 31, pp. 141-146,1997.
9. Drewniak J., Zawiślak S., Synthesis of planetary gears by means of artificial intelligence approach especially graph- theoretical modeling, Solid State Phenomena. Vol. 164, pp. 243-248, 2010.
10. Hsu C.H, Lam K.T., Lin Y.L, Automatic synthesis of displacement for planetary gear trains, Math., Comput., Modelling, Vol. 19, No. 11, pp. 67- 81., 1994.
11. Deptuła A, Analiza przekładni planetarnej zamodelowanej grafem konturowym z uwzględnieniem metody struktur rozgrywających parametrycznie, Mechanik 7/2017, str. 640-642.
12. Partyka M. A., Some remarks on the Quine-Mc Cluskey minimization algorithm of multiple- valued partial functions for design structures, 7th Inter. Cong. Log. Method. Phil. Sc., Salzburg 1983, Austria.
13. Partyka M. A., The Quine Mc Cluskey minimization algorithm of individual multiple-valued partial functions for digital control systems, 3rd Inter. Confer. Syst. Engin., Wright State University, Dayton 1984, USA.
14. Deptuła A, Osiński P., Zintegrowany system wspomagania decyzji do diagnostyki akustycznej w badaniu stanu technicznego silnika spalinowego, Mechanik 7/2017, str. 574-576,.
15. Deptuła A., Drewniak J., Partyka M.A., Analiza przekładni planetarnej zamodelowanej grafem konturowym z uwzględnieniem metody struktur rozgrywających parametrycznie, Mechanik, str. 640-642, 7/2017,.
16. Deptuła A., Analiza automatycznych skrzynek przekładniowych z uwzględnieniem logicznych drzew decyzyjnych, XLVI Konf. Zast. Mat., Zakopane 2017, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2017.
17. Cyplakow Ju.,S: Biplanetarnye mekhanizmy. Mas’inostroenie Moskwa 1968.
18. Drewniak J.: Zbiór zadań z PKM - cz. III. Wydawnictwo ATH Bielsko-Biała 2002.
19. Kluczny R.: Projekt przekładni biplanetarnej walcowej. Praca dyplomowa magisterska ATH Bielsko-Biała 2016.
20. Muller L., Wilk A.: Zębate przekładnie obiegowe. WN PWN Warszawa 1996.
21. Law A.M., W.D. Kelton, Simulation Modeling and Analysis, McGraw-Hill, Boston.
22. Filipowicz B., Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych: analiza i synteza systemów obsługi i sieci kolejkowych, WNT, Warszawa.
23. Quinlan J. R., Rivest R.L.: Inferring decision trees using the minimum description length principle, Information and Computation,1989, 80, s. 227-248.
24. Deptuła A., Deptuła A. M., Określanie kluczowych elementów oceny w szacowaniu ryzyka innowacyjnego z wykorzystaniem pakietu indukcyjnego DeTreex, XLIII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2014, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2014.
25. Lee S. D, Cheung D., Kao B, Is sampling useful in data mining a case in the maintenance of discovered association rulet, Data Mining and Knowledge Discovery,2(3):233–262, 1998.
26. Sobczak W., Malina W., Metody selekcji informacji, WNT, Warszawa 1978.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-25b41fc2-42b9-463a-b5ba-ad818a35e024
Identyfikatory