Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-259d32c4-51c2-4125-9264-7f22c623e35a

Czasopismo

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Tytuł artykułu

Założenia dla nowych projektów wierceń poszukiwawczo-badawczych rud metali w Polsce

Autorzy Mikulski, S.Z.  Speczik, S. 
Treść / Zawartość http://geojournals.pgi.gov.pl/bp/
Warianty tytułu
EN Substantial principals of new ore metals prospecting-research drilling projects in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W 2006 r., w Państwowym Instytucie Geologicznym, w ramach zadań statutowych, przeprowadzono analizę prac geologicznych związanych z poszukiwaniem rud metali, w celu opracowania założeń projektu wierceń poszukiwawczo-badawczych dla rozwiązania najistotniejszych zagadnień surowcowych Polski. Zaprojektowanych zostało 20 wierceń poszukiwawczo-badawczych, o całkowitym metrażu ok. 9 tys. m, w tym 12 wierceń płytkich od 70 do 300 m oraz 8 głębokich wierceń od 600 do 1200 m. Opracowano wstępne projekty wierceń poszukiwawczo-badawczych rud: (1) Au w Sudetach i na bloku przedsudeckim, (2) Cu i/lub Au w utworach cechsztyńskich w Sudetach i na peryklinie Żar, (3) Mo–Cu typu porfirowego i (4) Zn–Pb typu MVT, w strefie kontaktu bloku małopolskiego z górnośląskim oraz (5) Ti–V w rejonie Ślęży na bloku przedsudeckim. Realizacja tych projektów wierceń pozwoli zweryfikować perspektywiczność w/w obszarów pod względem surowcowym, a w przypadku uzyskania pozytywnych rezultatów będzie miała podstawowe znaczenie dla dalszych prac poszukiwawczo-dokumentacyjnych. Ponadto umożliwi rozpoznanie budowy geologicznej w tym istotnych formacji rudonośnych.
EN On the base of Polish Geological Institute detailed analyses of archive geological materials the principals for new ore metals projects were established to solve important questions considering the future metal perspectives in Poland. Twenty location of the foreseen prospecting-research boreholes were selected of total length ca. 9 thousands meters. Among them 12 shallow boreholes from 70 to 300 m deep and 8 boreholes from 600 to 1200mdeep. The geological prospecting-research projects were prepared for the following perspective ores: (1) Auin Sudetes and on the Fore-Sudetic Block, (2) Cu and/orAuin Zechstein sediments in Sudetes and on the Żary Pericline, (3)Mo–Cuof porphyry type and (4) Zn–Pb of MVT type in the contact zone of Małopolska and Górnośląski Blocks (5) Ti–V in the Ślęża region on the Fore-Sudetic Block. The outcome of the considering drilling projects will have important meaning for increasing the perspective metal resources of the country. This project substantially develop recognition of the geological structure including important ore formation in Poland.
Słowa kluczowe
PL złoto   miedź   molibden   cynk   wanad   złoża rud metali   wiercenia poszukiwawczo-badawcze  
EN gold   copper   molybdenum   zinc   vanadium   metallic ore deposits   ore prospecting   Poland  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Rocznik 2010
Tom nr 439 (2)
Strony 333--337
Opis fizyczny Bibliogr. 1 poz., rys.
Twórcy
autor Mikulski, S.Z.
autor Speczik, S.
Bibliografia
[1] MIKULSKI S.Z., BUŁA Z., CWOJDZIŃSKI S., CYMERMAN Z., KOZDRÓJ W., MARKOWIAK M., SPECZIK S., STACHOWIAK A., LASOŃ K., OSZCZEPALSKI S., WOJCIECHOWSKI A., 2006 — Analiza dotychczasowych prac geologicznych za rudami metali dla opracowania założeń projektu wierceń poszukiwawczo-badawczych w celu rozwiązania istotnych zagadnień surowcowych Polski. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
Uwagi
PL Artykuł w Część 5, Złoża metali
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-259d32c4-51c2-4125-9264-7f22c623e35a
Identyfikatory