Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-259492b3-3a57-4cf7-be80-13d81e660ede

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Silniki PMSM do zastosowań trakcyjnych – czy moc znamionowa silnika decyduje o jego gabarycie i masie?

Autorzy Wolnik, Tomasz  Król, Emil 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN PMSM motors for traction applications – does the motor’s nominal power decided on its dimensions and mass?
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na rynku pojawia się coraz więcej różnego rodzaju silników trakcyjnych z magnesami trwałymi, w tym silników do szeroko rozumianej elektromobilności. W zależności od docelowego przeznaczenia różnią się one wieloma parametrami eksploatacyjnymi oraz naturalnie wymiarami gabarytowymi i masą. Wielu potencjalnych użytkowników, porównując masę i gabaryty silników pomiędzy sobą czyni to najczęściej w odniesieniu do ich mocy znamionowej, przyjmując ją jako podstawowe kryterium porównawcze. W niniejszej publikacji rozważaniom poddano słuszność takiego podejścia. Zwrócono uwagę na inne kluczowe parametry eksploatacyjne silników PMSM, które to zdaniem autorów determinują wymiary i masę maszyny na etapie projektowania jej obwodu elektromagnetycznego.
EN Nowadays, there are more and more different types of traction motors with permanent magnets present on the market, including motors dedicated for electromobility in a broad sense. In dependence of purpose, they differs in matter of many of exploitation parameters, dimensions and weight. Many of the potential users, mostly compares motors weight and dimensions to their rated power, taking it as a basic comparison criterion. This paper considers correctness of such mindset. The attention have been put on the other key exploitation parameters of PMSM motors, which in authors opinion, determines their dimensions and weight on the stage of electromagnetic-circuit design.
Słowa kluczowe
PL silniki PMSM   napędy trakcyjne   elektromobilność  
EN PMSM motors   traction drives   elektromobility  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 2 (122)
Strony 155--160
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wolnik, Tomasz
  • Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice
autor Król, Emil
  • Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice
Bibliografia
[1]. Gieras J . , Wing M. : Permanent magnet motor technology. Design and Applications. Marcel Dekker, Inc, New York, Basel, 2002.
[2]. Rossa R. , Król E. : Regulacja prędkości obrotowej w napędzie elektrycznym „e-Kit” dedykowanym do elektryfikacji małych samochodów osobowych i dostawczych, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 4/2012 (97), str. 75-80
[3]. Morimoto S. , Sanada M. , Takeda Y., Taniguchi K.: Optimum Machine Parameters and Design of Inverter-Driven Synchronous Motors for Wide Constant Power Operation”, Ind. Appl. Society Annual Meeting, 1994, Conference Record of the 1994 IEEE, pp. 177-182.
[4]. Król E. ,Rossa R. : Badanie układu napędowego pojazdu z napędem e-Kit pod kątem zwiększenia zasięgu, Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, nr 2/2015, str. 257-261.
[5]. Fic B. : Pojazdy elektryczne; Wydawnictwo i handel książkami, Krosno 2012.
[6]. Bernatt J . , Gawron S. , Król E.: Nowoczesne silniki z magnesami trwałymi do zastosowań trakcyjnych, Technika Transportu Samochodowego 1-2/2010, str 73-76.
[7]. Będkowski B. , Madej J .: Analiza wydajności różnych rozwiązań konstrukcyjnych układu chłodzenia silnika elektrycznego zabudowanego w kole, Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe 1/2018, str. 33-38.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-259492b3-3a57-4cf7-be80-13d81e660ede
Identyfikatory