Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2533956e-aefe-4043-a455-7cdb0e7506db

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Centrum Edukacji BRD przyszłością edukacji motoryzacyjnej

Autorzy Jankowska-Karpa, D.  Leśnikowska-Matusiak, I.  Wnuk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Centre for Road Safety Education as a future source of road safety knowledge
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona została strategia utworzenia Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CEBR). Instytucje edukacyjne, w ramach swojej działalności, wprowadzają nowe formy, metody i środki kształcenia dostosowane do wielu różnych grup odbiorców. Eksperci podkreślają znaczenie edukacji brd w kształtowaniu prawidłowych postaw na drodze wśród jej użytkowników, a także potencjału jaki mają centra edukacji brd w tym zakresie. Z tego powodu, w ramach działań zmierzających do utworzenia Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Instytucie Transportu Samochodowego, podjęto opracowanie merytorycznych założeń Centrum Edukacji BRD oraz zawartości zajęć, które byłyby w nim realizowane, m.in. z wykorzystaniem urządzeń do symulacji zagrożeń w ruchu drogowym, adresowanych do różnych grup odbiorców.
EN The article presents the development strategy of Centre for Road Safety Education (CEBR). Educational institutions, within the scope of their operation, introduce new forms, methods and tools for trainings tailored to address many different target groups. Experts underline the meaning of road safety education in raising awareness on proper attitudes and behaviours in road traffic, but also the potential of educational centres in this field. Because of that, within the activities aiming at developing the Centre for Road Safety Education at Motor Transport Institute, creation of professional guidelines and content of classes which are to be realized at CEBR with the use of simulators presenting dangers in traffic addressed to different groups were undertaken.
Słowa kluczowe
PL Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CEBR)   edukacja i szkolenie   bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd)   edukacja brd  
EN Centre for Road Safety Education (CEBR)   road safety   road safety education  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 196--199
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Jankowska-Karpa, D.
autor Leśnikowska-Matusiak, I.
autor Wnuk, A.
Bibliografia
1. Bauman T., Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012.
2. Dokument roboczy służb Komisji. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2011_white_paper/sec-2011-391-unofficial-translation_pl.pdf (26.02.2016)
3. home.agh.edu.pl/~mischke/upload/File/artykoly/Dylematy_wspolczesnej_edukacji.pdf (26.02.2016)
4. Jadczak M. (red.), Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami, Wydawnictwo Bea Bleja, Toruń 2001.
5. Jankowska D., Centra Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – NEST (Networks and Education for Safety in Traffic) jako dobre praktyki BRD w ramach międzynarodowego projektu AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice Drivers and Road Users in Europe – for Traffic Safety), „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” 2013 nr 1.
6. Kierowca 50+. Pakiet edukacyjny, Instytut Transportu Samochodowego 2012.
7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 20.7.2010.
8. Krajewski W., Prawa Nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
9. Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji,
10. AU Omega, Suwałki 2000.
11. Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2013.
12. Panfil R., Pragmatyka współcześnie stosowanych metod nauczania – uczenia się, „Forum Oświatowe” 2013 nr 2(49).
13. Road safety in the European Union. Trends, statistics and main challenges, European Commission, March 2015.
14. Szomburg J, Zbieranek P. (red.), Edukacja dla rozwoju, Polskie Forum Obywatelskie, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010 (Wolność i Solidarność nr 22).
15. www.up.krakow.pl/konspekt/12/strategia.html
16. Witaszek Z., Rola sondaży w badaniu opinii społecznej, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2007 nr 4 (171).
17. Zając B., Dydaktyka Przedmiotowa, „Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka” 2011 nr 3.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2533956e-aefe-4043-a455-7cdb0e7506db
Identyfikatory