Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-252a40bb-53c1-47f7-b84d-bb41284ab9ac

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Chmura obliczeniowa jako rozwiązanie dla małych OSD – możliwości i zagrożenia

Autorzy Czerwonka, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Cloud computing as a solution for small DSO – opportunities and threats
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza część w skrótowy sposób wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące fizycznej reprezentacji chmury obliczeniowej w dostępnych modelach jej implementacji. Przedstawiono również korzyści, które przedsiębiorstwa mogą uzyskać z przeniesienia części lub wszystkich usług i aplikacji do chmury obliczeniowej oraz preferencje dużych firm odnoście wybranego modelu implementacji chmury obliczeniowej. Druga część opisuje możliwe do zaadresowania przez cloud computing (CC) obszary zarządzania siecią elektroenergetyczną w przypadku małych OSD i podaje przykłady istniejących implementacji i usług opartych o CC oraz poziom ich zaawansowania. Wykorzystanie chmury obliczeniowej również przez sektor elektroenergetyczny wydaje się być w najbliższej przyszłości nieuniknione, ale wiąże się z rozwiązaniem wielu problemów dotyczącej bezpieczeństwa danych. Trzecia część artykułu jest poświęcona usystematyzowaniu wątpliwości związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych w chmurze. Przedstawiono także dane dotyczące bezpieczeństwa istniejących systemów ICS w kontekście rozrastającej się publicznej infrastruktury teleinformatycznej i porównano ilość incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów informatycznych implementowanych w tradycyjny sposób i w chmurze obliczeniowej.
EN The article consists of three parts. The first part briefly explains the basic issues of physical representation of cloud computing in the available models its implementation. It also presents the benefits that companies can gain from the transfer of part or all of the services and applications to the cloud computing and preferences of large companies for the implementation of the chosen model of cloud computing. The second part describes areas in grid management that can be addressed by cloud computing (CC), especially for small DSOs and gives examples of existing implementations and services based on the CC and its level of realization. The use of cloud computing by the power sector also seems to be inevitable in the near future, but it involves the solution of many problems concerning data security. The third part of the article is devoted to the systematizing concerns about data security in the cloud. Also presented data on the safety of existing ICS systems in the context of growing public information and communication infrastructure and compared the number of incidents violating security of ICT sollutions implemented in traditional way and in the cloud.
Słowa kluczowe
PL chmura obliczeniowa   sieć inteligentna   bezpieczeństwo  
EN cloud computing   smart grid   security  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2013
Tom Nr 1
Strony 50--55
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Czerwonka, P.
Bibliografia
[1] “Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the Likely Barriers to Uptake “ [Olnine], http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/quantitative_estimates.pdf, 2012
[2] Cloud Cube Model: Selecting Cloud Formations for Secure Collaboration ,[Online] https://www2.opengroup.org/ogsys/catalog/W126, 2009
[3] “Adoption of Cloud: Private Cloud is Current Flavor but Hybrid Cloud is Fast Becoming a Reality” [Online], http://www.infosys.com/cloud/features-opinions/Documents/hybrid-cloud-becoming-reality.pdf, 2012
[4] Usman Sindhu, Robert P. Mahowald “Business Strategy: Cloud Services for Utilities — ‘To Be, or Not to Be’”, Wrzesień 2012
[5] http://www.greentechmedia.com/research
[6] http://www.greentechmedia.com/articles/read/Smart-Grid-Revolution-GE-Launches-Smart-Grid-as-a-Service
[7] http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/buildings/struxureware/struxureware-for-buildings.page
[8] ICS-Cert Monitor, [Online] http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICS-CERT_Monthly_Monitor_Oct-Dec2012.pdf, Grudzień2012
[9] „State of cloud security report” [Online], http://www.alertlogic.com/resources/state-of-cloud-security-report/, Grudzień 2010
[10] Security Guidance for critical areas of focus in cloud computing v3.0, [Online] https://cloudsecurityalliance.org, 2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-252a40bb-53c1-47f7-b84d-bb41284ab9ac
Identyfikatory