Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2513bd74-48f9-4ea3-8f9e-6530facf8439

Czasopismo

Maszyny Górnicze

Tytuł artykułu

Przemysłowe zastosowanie metody natężeniowej w badaniach prowadzonych na stanowiskach pracy w zakładach górniczych

Autorzy Pierchała, M.  Herda, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Industrial application of sound intensity method in tests carried out at workplaces in mining plants
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Hałas jest ciągle istotnym zagrożeniem na stanowiskach pracy, zwłaszcza w zakładach górniczych. Ograniczanie hałasu wymaga stosowania zaawansowanych metod badawczych. Jedną z nich jest numeryczne modelowanie pola akustycznego w oparciu o pomiary natężenia dźwięku. Poprawna identyfikacja parametrów akustycznych źródeł dźwięku oraz parametrów pola akustycznego może przyczynić się do zwiększenia skuteczności projektowanych środków redukcji hałasu. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w zakładach górniczych, m.in. w KGHM Polska Miedź S.A. celem zwiększenia skuteczności ochrony przed hałasem.
EN Noise is still a significant hazard at workplaces, especially in the mining plants. Reduction of noise requires use of advanced testing methods. Numerical modelling of acoustic field basing on the measurements of sound intensity is one of those methods. Correct identification of acoustic parameters of sound sources and parameters of acoustic field can contribute to increasing the effectiveness of planned measures for noise reduction. The results of tests carried out in mining plants, among others in KGHM Polska Miedź S.A., aimed at increasing the effectiveness of noise control are presented.
Słowa kluczowe
PL hałas   zakłady przeróbki surowców mineralnych   metoda natężeniowa   koncepcje ograniczenia hałasu   identyfikacja oddziaływania źródeł dźwięku  
EN noise   minerals' processing plants   sound intensity method   concepts for noise reduction   identification of impact of sound sources  
Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Czasopismo Maszyny Górnicze
Rocznik 2015
Tom R. 33, nr 3
Strony 82--87
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Pierchała, M.
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
autor Herda, A.
  • KGHM Polska Miedź S.A.
Bibliografia
1. Kinsler L., Frey A., Coppens A., Sanders J.: Fundamentals of Acoustics. J. Wiley. New York 1982.
2. Microphone Handbook. Technical documentation. Brüel&Kjӕr, Nӕrum, 1995.
3. Ocena zagrożenia i ograniczanie narażenia na hałas na stanowiskach pracy. Główny Inspektorat Sanitarny. Warszawa, 2011.
4. Pierchała M.: Analiza przyczynowo-skutkowa oddziaływania zakładów przemysłowych na klimat akustyczny aglomeracji. Masz. Gór. 2007 nr 1 s. 7 15, il.
5. Pierchała M.: Badania pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych obiektów energetycznych. Prace Naukowe -Monografie KOMAG nr 42, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice2014 s. 1-80; wyd., ISBN 978-83-60708-81-1.
6. Sound Intensity Measurements with LAN-XI. Brüel&Kjӕr, Nӕrum, 2002.
7. Weyna S.: Rozpływ energii akustycznych źródeł rzeczywistych. Warszawa: WNT, 2005.
8. Weyna S.: Some comments about the existing theory of sound with comparison to the experimental research of vector effect in real-life acoustic near fields. Kraków-Zakopane: LIII Otwarte Seminarium z Akustyki, 2006, p. 75 ÷ 86.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2513bd74-48f9-4ea3-8f9e-6530facf8439
Identyfikatory