Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-250671de-cc5a-4c13-b490-d606b4f773b4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza pętli histerezy stali 41CR4 zarejestrowanych w warunkach obciążeń stałoamplitudowych

Autorzy Karolewska, K.  Jasińska, A.  Ligaj, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of hysteresis loops of steel 41Cr4 under static load condition
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Poddanie elementów maszyn obciążeniom o charakterze zmiennym prowadzi do zmian właściwości materiału wywołanych na skutek splotu wielu zjawisk. Zachodzące zmiany określane są mianem zmęczenia materiału i zależą m.in. od wartości obciążenia oraz czasu jego trwania. Pomiary sił/momentów obciążających i odkształceń pozwalają na wyznaczenie pętli naprężeniowo-odkształceniowej, której postać jest związana z zakresem zmęczenia. Na podstawie pętli dla zakresu nisko- i wysokocyklowego zmęczenia można określić wartość parametru energii będącego kryterium obliczeń trwałości zmęczeniowej. Kumulacja rozproszonej energii na skutek działającego obciążenia zmiennego obejmuje sumowanie energii odkształcenia plastycznego i sprężystego.
EN The machine components are subjected to variable loads which lead to changes in material structure. These changes are called material fatigue, and depend on the load value and the time of their duration. Measurement of force, torque or deformation allow to determine hysteresis loop which character is related with the type of fatigue. Based on the low-cycle and high-cycle hysteresis loop can determine the value of the energy parameter. The aim of the paper is to present the results of research and their analysis of steel 41Cr4 in energy terms. The paper includes a description of the conditions for carrying out the strength research, and their results, and analysis in energy terms.
Słowa kluczowe
PL zmęczenie materiałów   histereza stali   pętla histerezy   obciążenie stałoamplitudowe  
EN material fatique   hysteresis of steel   hysteresis loop   constant amplitude loading  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 941--945, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Karolewska, K.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Mechatroniki i Maszyn Roboczych, karolina.karolewska@utp.edu.pl
autor Jasińska, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Mechatroniki i Maszyn Roboczych
autor Ligaj, B.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Mechatroniki i Maszyn Roboczych, bogdan.ligaj@utp.edu.pl
Bibliografia
1. Ellyin F., Kujawski D., 1984. Plastic strain energy in fatigue failure, Journal Pressure Vessel Technology, 342-347.
2. Gołaś K., Ellyin F., 1988. A total strain energy theory for cumulative fatigue damage, Journal Pressure Vessel Technology, 35-41.
3. Kaleta J., 1998. Doświadczalne podstawy formułowania energetycznych hipotez zmęczeniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
4. Kocańda S., Szala J., 1997. Podstawy obliczeń zmęczeniowych, PWN, Warszawa.
5. Ligaj B., 2016. Analiza pętli histerezy na przykładzie obciążeń o charakterze zmiennoamplitudowym, Solid State Phenomena 250, 94-99.
6. Łagoda T., 2001. Energetyczne modele trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych w warunkach jednoosiowych i wieloosiowych obciążeń losowych, Studia i monografie nr 121, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej.
7. Mroziński S., Szala J., 2011. Charakterystyki zmęczeniowe metali w ujęciu energetycznym, Acta Mechanica et Automatica, vol. 5, nr 2, 99-107.
8. Szala G., Ligaj B., 2011. Dwuparametryczne charakterystyki zmęczeniowe stali konstrukcyjnych i ich eksperymentalna weryfikacja, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Bydgoszcz.
9. Szala J., 2001 Problematyka zmęczenia materiałów i konstrukcji w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, Materiały z zebrania naukowego Komitetu Budowy Maszyn PAN, Łódź, 57-68.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-250671de-cc5a-4c13-b490-d606b4f773b4
Identyfikatory