PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Znaczenie liczb podobieństwa w badaniach modelowych procesów termodynamicznych silników cieplnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Significance of similarity numbers in a model testing of thermodynamic processes in the heat engine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstęp i cele: Badania modelowe wymagają spełnienia warunku równości odpowiednich liczb podobieństwa. W większości przypadków równoczesne spełnienie warunku równości wszystkich liczb podobieństwa opisujących dane zjawisko nie jest możliwe. Nie wszystkie kryteria mają jednakowe znaczenie w badanym zagadnieniu. Na podstawie analizy i eksperymentów można ustalić które z nich spełniają dominującą rolę. Niestety, tylko dzięki rezygnacji z mało ważnych liczb podobieństwa, jest możliwe zrealizowanie badań. W pracy zaprezentowano przykłady badań silników zrealizowanych przy ograniczonym podobieństwie modelowym. Materiał i metody: Materiał oparto na wykonanych badaniach modelowych. W pracy zastosowano metodę analityczno-doświadczalną. Wyniki: Ustalono współczynniki wymiany ładunku w funkcji ciśnienia przepłukania z zastosowaniem dwóch zestawów cieczy metanol/trójchloroetylen oraz metanol/roztwór wodny. Wniosek: Przedstawione wyniki badań potwierdzają możliwość uzyskania dostatecznie dokładnych informacji dotyczących procesu wymiany ładunku przy niecałkowicie spełnionych warunkach podobieństwa modelowego.
EN
Introduction and aim: Model studies require the fulfilment of the condition of equality of corresponding numbers of similarity. In most cases, simultaneous fulfilment of the condition of equality of all similarities describing a given phenomenon is not possible. Not all criteria are equally relevant in the study. Based on the analysis and experiments one can determine which of them are dominant. Unfortunately, only thanks to the resignation of the little important numbers of similarity, it is possible to carry out research. The paper presents examples of research of engines realized with limited model similarity. Material and methods: The material was based on model studies. An analytical-experimental method has been used in the paper. Results: The load exchange coefficients were calculated as a flushing pressure using two sets of methanol-trichlorethylene liquid and methanol-water solution. Conclusion: The presented results confirm the possibility of obtaining sufficiently detailed information on the process of cargo exchange under incomplete conditions of model similarity.
Rocznik
Tom
Strony
107--114
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
  • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie, Wydział Systemów Automotive
Bibliografia
  • [1] Bukowski J.: Mechanika płynów. Warszawa: PWN, 1970.
  • [2] Dedeoglu N.: Beitrag zur Klärung der Strömungsprobleme bei der Spülung und Gemischbildung im Gasmotor mit Hilfe Modeluntersuchungen. Motortechnische Zeitschrift 1969, Vol. 30, No. 1.
  • [3] Litke B.: Badania wymiany ładunku w cylindrze metodą modelowania cieczowego w zastosowaniu do silników dwusuwowych o przepłukaniu wzdłużnym. Praca doktorska, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1975.
  • [4] Litke B.: Badania układów wymiany ładunku silników dwusuwowych o przepłukaniu wzdłużnym metodą modelowania cieczowego. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 519, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, 1995.
  • [5] Lustgarten G.: Modelluntersuchungen zur Gemischbildung und Verbrennung im Dieselmotor. Sulzer-Forschungsheft, 1974.
  • [6] Müller L.: Teoria podobieństwa mechanicznego. Warszawa: WKiŁ, 1961.
  • [7] Stoffel R.: Weiterentwicklung von Spülung und Turboaufladung der Sulzer-RD Motoren. Motortechnische Zeitschrift, Vol. 24, No. 11.
Uwagi
Opracowanie w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-24f31857-1619-4aaa-b53f-aee3ff8d44a0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.