Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-24dca608-0af8-437d-8078-2ec61a5d3a98

Czasopismo

Elektrotechnika i Elektronika

Tytuł artykułu

Szeregowanie wieloprocesorowych zadań okresowych przy użyciu algorytmu RMS połączonego z binaryzacją okresów zadań

Autorzy Gajer, M. 
Treść / Zawartość http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/
Warianty tytułu
EN The usage of the RMS algorithm for scheduling of multiprocessor task with harmonic periods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnim czasie zaobserwować można nieustannie wzrastającą popularność systemów wieloprocesorowych. Systemy takie są wykorzystywane powszechnie w urządzeniach telekomunikacyjnych, w systemach militarnych, w lotnictwie oraz w nowoczesnych fabгykach, w któгych zainstalowane zostały roboty przemysłowe. Teoria szeregowania zadań okresowych wywierała i nadal wywiera duży wpływ nа rozwój systemów czasu rzeczywistego. Jednak w klasycznej teorii szeregowania zadań okresowych rozważany jest jedynie przypadek szeregowania zadań jednoprocesorowych – tzn. przyjmuje się, że każde z zadań w danej chwili czasu realizowane jest jedynie nа jednym procesorze. Będąc zmotywowanym przez wzrastającą popularność rozwiązań wieloprocesorowych, autor niniejszego artykułu opracował własny, oryginalny algorytm szeregowania zadań okresowych, któгy może zostać zastosowany również w przypadku szeregowania zbioru zadań wieloprocesorowych.
EN Real-time systems are getting more and more popular. They are used among other to control telecommunication systems, defence systems, avionics, and modern factories with industrial robots. Rate-monotonic scheduling theory has had large impact on the development of real-time systems. Nevertheless in classical rate-monotonic scheduling theory it is assumed that each task is processed at a time. Motivated by the advance of parallel computing systems this author developed a novel method of implementation of rate-monotonic scheduling theory to the case of periodic multiprocessor tasks.
Słowa kluczowe
PL systemy wieloprocesorowe   obliczenia równoległe   szeregowanie zadań  
EN multiprocessor systems   parallel computing   task scheduling  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Elektrotechnika i Elektronika
Rocznik 2001
Tom T. 20, z. 2
Strony 88--96
Opis fizyczny Bibliogr. 31 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gajer, M.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział EAIiE, Katedra Automatyki
Bibliografia
[1] Szmuc Т., Моtet G.: Specyfikacja i projektowanie oprogramowania czasu rzeczywistego. Krakow, CCATIE 1998
[2] Shin K.G., Ramanathan Р.: Real-time computing: А nеw discipline of computer science and engineering. Proceedings of the IEEE, vo1. 82, No. 1, January 1994, 6-24
[3] Lala J.H., Наrреr R.E.: Architectural principles for safety-critical real-time applications. Proceedings оf the IEEE, vo1. 82, No. 1, January 1994, 25-41
[4] Liu J.W.S., Shih W.K., Lin K.J., Berrati R.: Imprecise Computations. Proceedings of the IEEE, vol. 82, No. 1, January 1994, 83-94
[5] Stoyenko A.D., Baker Т.Р.: Real-time schedulability-analyzable mechanisms in Ada9X. Proceedings оf the IEEE, vol. 82, No. 1, January 1994, 95-107
[6] Ramamritham K., Stankovic J.A.: Scheduling algorithms and operating systems support for real-time systems. Proceedings of the IEEE, vol. 82, No. 1, January 1994, 55-67
[7] Suri N., Hugue М.М., Walter C.J.: Synchronization issues in real-time systems. Proceedings of the IEEE, vol. 82, No. 1, January 1994, 41-53
[8] Sha L., Rajkumar R., Sathaye S.S.: Generalized rate-monotonic scheduling theory: А framework for developing real-time systems. Proceedings of the IEEE, vol. 82, No. 1, January 1994, 68-82
[9] Zalewski J.: What every engineer needs to know about rate-monotonic scheduling: А tutorial. Department of Computer Science, The University of Texas of the Permian Basin, Odessa, ТХ, 1995, 321-335
[10] Liu C.L., Layland J.W.: Scheduling algorithms for multiprogramming in а hard real time environment. J. Assoc. Comput. Маch., vol. 20, No. 1, 1973, 46-61
[11] Gafford J.D.: Rate monotonic scheduling, IEEE Micro, June 1991
[12] Czajka А., Nawrocki J.R.: Szeregowanie zadań о okresach binarnych w systemach silnie uwarunkowanych czasowo. I Krajowa Konferencja „Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim", Kraków 1997, 669-676
[13] Nawrocki J., Czajka А.: Binaryzacja okresów zadań cyklicznych. VII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Kraków 2000, 41-51
[14] Haynes S.D., Stone J., Cheung Р.У.К., Luk W.: Video image processing with the sonic architecture. IEEE Computer, April 2000, 50-57
[15] Kane K.Н.: APIs for real-time distributed object programming. IEEE Computer, June 2000, 72-80
[16] Bollella G., Gosling J.: The real-time specification for Java. IEEE Computer, June 2000, 47-54
[17] Schmidt D:С., Kuhns F.: An overview of the real-time COBRA specification. IEEE Computer, June 2000. 56-63
[18] Chiechi В.: Data flow design dictates useable multiprocessor performance on VME bus. No. 3, 1997, 11-16
[19] Hsueh C.W., Lin K.J.: Sсheduling real-time systems with end-to-end timing constraints using the distributed pinwheel modеl. IЕЕЕ Transactions on Computers, vol. 50, No. 1, January 2001, 51-67
[20] Verriet J.: Scheduling interval-ordered tasks with non-uniform deadlines subject to non-zerо communication delays. Ратаllеl Computing 25, 1999, З-21
[21] Munier А.: Approximation algorithms for scheduling trees with general communication delays. Parallel Computing, 25, 1999, 41-48
[22] Mohring R.H., Schaffter M.W.: Scheduling series parallel orders subject tо 0/1-communication delays. Рагаllеl Computing, 25, 1999, 23-40
[23] Boeres С., Rebello V.E.F.: А versatile сost modelling approach for multicomputer task scheduliпg. Ратаllеl Computing, 25, 1999, 63-86
[24] Błażewicz J., Drozdowski М., Markiewicz М.: Divisible task scheduling - Соncept and verification. Parallel Computing, 25, 1999, 87-98
[25] Amoura А.K., Bampis Е., Manoussakis Y., Тuzа Z.: А comparison of heuristics for scheduling multiprocessor tasks on three dedicated processors. Parallel Computing, 25, 1999, 49-61
[26] Graham R.L., Lawler E.L., Lenstra J.K., Rinnooy Kan H.G.R.: Optimization and approximation in deterministic scheduling: А survay. Ann, Disc. Math., 5, 1979, 287-326
[27] Błażewicz J., Dell'Olmо Р., Drozdowski М., Speranza M.G.: Scheduling multiprocessor tasks оn three dedicated processors. Information Processing Letters, 41 (1992), 275-280
[28] Goemans М.Х.: Аn approximation algorithm for scheduling оn three dedicated processors. Discrete Applied Mathematics, 61, 1995, 49-59
[29] Bianco L., Dell'Olrno P., Speranza M.G.: Nonpreemptive scheduling of independent tasks with prespecified processor allocation. Naval Research Logistics, 41, 1994, 959-971
[30] Bozoki G., Richard J.P.: A branch-and-band algorithm for the continuous-process task shop scheduling problem. AIIE Trans., 2, 1970, 246-252
[31] Tanenbaum A.S.: Rozproszone systemy operacyjne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1997, 284
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-24dca608-0af8-437d-8078-2ec61a5d3a98
Identyfikatory